bespalov-m-o-dfs

Беспалов Максим Олександрович: алгоритми державної зради

ГФС, Новости

У провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 32015100020000166 від 11.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень ТОВ “Адамант” і ТОВ “Адамант-Телеком”, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 КК України.
Враховуючи те, що слідчі, заступник начальника і начальник СВ СУ ФР ДПІ у Дарницького району ГУ ДФС у м.Києві тривало не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Дарницького районного суду м.Києва у судових справах за № 761/10798/17 від 11.04.2017 року, № 753/16712/16-к від 16.09.2016 року, № 753/21444/16-к від 25.11.2016 року, № 753/1727/17 від 01.02.2017 року, № 753/10753/16-к від 09.06.2016 року, а також не розглядають подані особою 1 п’ять клопотань (від 29.01.2016 року, 17.02.2016 року, 23.05.2016 року, 30.08.2016 року та 12.11.2016 року), останній вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК) з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 32015100020000166 від 11.12.2015 року, шляхом подання клопотання за вих. № 1060/16 від 16.03.2017 року заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалову М.О. про забезпечення виконання певних слідчих дій.
Однак, заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалов Максим Олександрович, у порушення вимог ст.220 КПК України, дане звернення так і не розглянув.
У провадженні СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві триває досудове розслідування кримінального провадження за №32016100030000069 від 27.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення ФОП Ременніковим С.В., передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Враховуючи те, що слідча Хілько А.В., заступник начальника і начальник СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві тривало не виконують вимог Ухвал слідчих суддів Деснянського районного суду м.Києва у судових справах за № 754/11078/16-к від 13.09.2016 року, за № 754/1665/17 від 16.02.2017 року, за № 754/14438/16-к від 05.12.2016 року і за № 754/3299/17, а також не розглядають подані особою 1 дев’ять клопотань (№ 457/15 від 15.09.2016 року, № 495/03 від 03.10.2016 року, № 811/17 від 17.01.2017 року, № 891/19 від 20.02.2017 року, № 894/19 від 20.02.2017 року, № 898/21 від 21.02.2017 року, № 1058/16 від 16.03.2017 року, № 1140/03 від 03.04.2017 року та № 1141/03 від 03.04.2017 року), тим самим саботуючи проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за номером 32016100030000069 від 27.09.2016 року, останній вважав за доцільне реалізувати своє КПК право (ч.6 ст.39 КПК) з метою всебічного, неупередженого та об’єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32016100030000069 від 27.09.2016 року, шляхом подання клопотання за вих. № 1058/16 від 16.03.2017 року заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалову Максиму Олександровичу про забезпечення виконання певних слідчих дій.
Однак, заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалов Максим Олександрович, у порушення вимог ст.220 КПК України, дане звернення повторно не розглянув.
З цього приводу особа 1 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва та оскаржив злочинну бездіяльність заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О.
11.04.2017 року, Ухвалою за № 761/10798/17 слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва зобов’язав заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О. розглянути подане особою 1 клопотання від 16.03.2017 року.
Однак, станом на 27.11.2017 року дана Ухвала так і залишилася заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспаловим М.О. не виконаною (ознака ст. 382, 396 КК України).
Законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначаються порядок їх адміністрування, права та обов’язки платників податків та зборів, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (Податковий кодекс України від 02.12.2010 року за № 2755-VI, із змінами та доповненнями).
Права контролюючих органів визначені ст.20 Кодексу, зокрема, згідно п/п. 20.1.4, 20.1 ст.20. Контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків.
Згідно з п.75.1 ст.75 Кодексу, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або не виїзні) та фактичні перевірки. Порядок проведення зазначених перевірок визначений ст. 76-80 Кодексу.
На підставі вищезазначеного, а також через абсолютний саботаж і бойкотування досудових розслідувань слідчими, заступником начальника і начальником СВ СУ ФР ДПІ у Дарницькому та Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні за № 32015100020000166 та №32016100030000069, особа 1 звертався на очний прийом та надсилав два клопотання заступнику начальника СУ ФР СУ ДФС у м.Києві Беспалову М.О., однак взамін вчинення певних процесуальних дій, останній покрив податкові злочини ТОВ «Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» та ФОП Ременніков С.В., а також протиправні дії слідчих, заступника начальника і начальника СВ СУ ФР ДПІ у Дарницькому та Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві, при цьому – явно з метою отримання для себе неправомірної вигоди.
Керівник (заступник керівника) органу досудового розслідування уповноважений:
– визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;
– відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;
– ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;
– вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим;
– погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх про¬ведення у випадках, передбачених цим Кодексом;
– здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого;
– здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Керівник (заступник керівника) органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.
Керівник органу досудового розслідування (заступник керівника) – суб’єкт кримінального процесу, який за чинним законодавством організує досудове розслідування та здійснює процесуальний контроль за виконанням слідчим завдань кримінального процесу і дотриманням законності (начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань та його заступники, які діють у межах своїх повноважень).
Керівник органу досудового розслідування (заступник керівника) має право перевіряти кримінальні справи, давати вказівки слідчому про провадження досудового слідства, про провадження окремих слідчих дій, вказівки щодо повідомлення про підозру, направлення справи, передачі справи від одного слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Відповідно до Типового положення «Про слідчий відділ (відділення) міського, районного, лінійного управління (відділу) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті» (Затверджено Наказом МВС України № 686 від 09.08.2012) керівник органу досудового розслідування (перший заступник начальника територіального органу Міністерства внутрішніх справ України – начальник слідчого відділу), крім повноважень, передбачених КПК керує діяльністю слідчого відділу та є відповідальним за виконання покладених на слідчий відділ завдань, дотримання слідчими
вимог законодавства України; координує діяльність слідчого відділу та оперативних підрозділів (карного розшуку, боротьби з економічною злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей); організовує та забезпечує взаємодію слідчих з оперативними підрозділами під час здійснення ними слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а також з органами, що здійснюють експертну діяльність, органами прокуратури і суду; особисто виїжджає на місця вчинення навмисних убивств, інших особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопорушень, які викликають значний суспільний резонанс; перевіряє якість і своєчасність виконання письмових доручень слідчих про проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками відповідних оперативних підрозділів.
Керівник (заступник керівника) органу досудового розслідування здійснює контроль за: своєчасністю та повнотою внесення відомостей до ЄРДР, відповідністю даних про попередню правову кваліфікацію кримінальних правопорушень матеріалам кримінального провадження; станом розслідування кримінальних правопорушень в розумні строки; достовірністю даних про розслідування кримінальних правопорушень, їх рух та об’єктивністю відображення відомостей в ЄРДР і звітах; своєчасністю здачі до архіву підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення закритих кримінальних проваджень.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Беспалова М.О. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст. 368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень Беспаловим М.О. мають всі ознаки кримінального правопорушення, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція Беспалова М.О. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів державної фіскальної служби і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Беспалов М.О., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Беспалов М.О. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Беспаловим М.О. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності. Зазначене підтверджує, що в діяльності Беспалова М.О. наявний склад додаткового правопорушення, що передбачене ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Беспаловим М.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення Беспаловим М.О.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

Суд зобов’язав ГПД НАБУ та ГСУ СБУ внести до ЄРДР відомості двох окремих заяв особи 1 про вчинення злочину Беспаловим М.О.

bespalov-m-o-uxvala-nabu

uxvala-nabu-bespalov-m-o

bezpalov-m-o-sudova-uxvala-yerdr

sudova-uxvala-bezpalov-m-o

bespalov-maksim-oleksandrovich-yerdr

bespalov-m-o-solodchenko-s-v

bespalov-m-o-uxvala

uxvala-bespalov-m-o

Підписатися
Сповістити про
20 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Федір
6 роки тому

Цікаво, що саме мішає Білану С.В. викинути цього паршивого іуду з незаконно займаного крісла? Невже Білан С.В. не здогадується, що Максим Беспалов не відповідає вимогам займаної посади? А може Білан С.В. навмисно робить так, щоб його теж відпровадило НАБУ на тюремні нари вслід за Насировим?

Люба
6 роки тому

Тоді очевидно що цих хабарників і зрадників ніщо уже не зупинить в нашій державі, так як корупційні потоки ведуть до самого Пороха. Виходить так що осудити цих поддонків може тільки сам народ чи то чергова народна революція!

Алла
6 роки тому

тепер зрозуміло чому у верховній раді депутати клопотали про застосування практики німців – ночей довгих ножів, які мають вирізати цих тварюк цілими сім’ями, щоби вони потім знову не відродили корупцію і казнокрадство

Ната
6 роки тому

думаю що справа не тількі в твердолобості даного хниря але і в зумисному покриванні злочинних підлеглих. наприклад, слідча Хілько А.В. скоріше всього щомісяця відстьобує максиму беспалову етак по 300 америкосов. і що, по вашому він в подяку за це має її відсторонити від ведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за номером 32016100030000069, в якому дана слідча взяла хабаря етак в 3000 зелененьких? от так вони і працюють: слідчі діляться хабарями, а їх керівники – покривають їхні злочини!

Єва
6 роки тому

насіровщина так і лізе зі смердючих задів ментівських корупціонерів. агов, пора вам свої свинячі зади в АТО відправляти. не все вам падлюкам на шиї народній жирувати!

Вітя
6 роки тому

Якби М.Беспалов хоч трохи був здоровим на голову то міг би купити собі КПК України і хоч би по одній статті кодексу читати на день. Не думаю що ця видра не знайде 15 хвилин часу на день для того щоб хоч трохи відповідати займаній посаді

Любава
6 роки тому

таких мерзот і куля брати не захоче. оцих беспалових краще посадити у товарні вагони і відправити на уранові рудники, нехай уран для атомних станцій добувають.

Мар'яна
6 роки тому

іще один затхлий корупційний пацюк із купленими пагонами полковника, адже навіть не знає таблички множення, не кажучи вже про КПК і КК України!

Герда
6 роки тому

цей максим беспалов точно якийсь пришелепкуватий. його суд зобов’язує розглянути подані клопотання в порядку ч. 6 ст. 39 КПК України, а він їх перекидає на розгляд регіональним дебілам, які півтори роки саботують кримінальне провадження. і хто його тримає на такій посаді? схоже що його працедавець теж придурок

Віра
6 роки тому

Оця бидлота ще й бізнесом займається і торгові марки реєструє, одночасно займаючи місце чиновника в гу дфс. Схоже що у Порошенка всі клямки повідпадали в погоні за 30 срібняками.

Тома
6 роки тому

нам інше нічого й не допоможе у боротьбі з хабарництвом і панібратством крім як народний самосуд. як для прикладу ефективності наведу самосуд Каддафі, французьку народну революцію, російську революцію в 1917 року

Галина
6 роки тому

Грьобані насировці присмокталися як оті бридкі п’явки до ДФС і висмоктують кров з нашої держави. Коли ж цьому бидлу кінець наступить? Де ж ви справжні патріоти України?

Марта
6 роки тому

З тарганами потрібно боротися тільки протитарганячими засобами. Як в народі кажуть, клин клином вишибають!

Петя
6 роки тому

ніде в світі немає стільки обжерливої сарани як в нашій зруйнованій державі. причина цьому втім, що одні тварюки країну занапащають, а інші – ховаються під ковдрами, сподіваючись що за них американці вступляться і державу розбудують. хіба це не національна шизофренія? тому, швидше за все, Україну скоро чекає доля Палестини

Віка
6 роки тому

воно і не дивно що наша країна знаходиться у повному дефолті вже не перший рік, раз отакий мотлох протирає свої штани у кріслі, яке йому зовсім не належить!

Наталія
6 роки тому

будемо сподіватися що під час зараз уже назріваючої чергової революції цих смердючих пацюків буде остаточно знищено з усіма їх коренями аж до 10 коліна

Данило
6 роки тому

фіскальних клопів потрібно давити поки вони не розплодилися до неконтрольованого обсягу. земля під ногами корупціонерів має горіти синім вогнем!

Боря
6 роки тому

ху*ло это а не мусорок! таких уродцев нужно незамедлительно отправлять на войну, а не помогать ему подрывать устои украинской независимости!

Тимофій
6 роки тому

цих продажних падлюк підозріло забагато розвелося в фіскальній службі. і взагалі потрібно підняти питання на міжнародному рівні хто і навіщо їм зарплату платить якщо вони в 2017 році була за бортом! цю гидоту давити потрібно а не сприяти їм у вчиненні злочинів!

Ріта
6 роки тому

ці виродки навмисне нічого не роблять щоб стимулювати процеси хабарництва з обох сторін. виникає слушне питання: а навіщо народові трикляті хабарники і зрадники? а чи не краще їх повісити усіх на гілляку?