Мондриївський Валентин Миколайович

Як заступник голови КМДА Мондриївський В.М. став шахраєм

Новости, Самые важные новости, Чиновники

Впродовж майже трьох з половиною років громадська організація численну кількість раз повідомляла
міського голову та окремих заступників міського голови КМДА, а також директора Департаменту містобудування і архітектури та керівника КП “Київреклама” про масове самовільне розміщення окремими суб’єктами господарювань рекламних засобів, які загрожують життю і здоров’ю перехожих громадян та мешканців будинків, а також щодо їх підвищеної небезпеки, так як незаконно розміщені рекламні засоби створюють аварійні ситуації учасникам дорожного руху. У таких повідомленнях вказувалися фактичні адреси місць незаконного розміщення рекламних конструкцій та надавалися відповідні фотографії. У відповідності до рекомендованих повідомлень про вручення кореспонденції, вказані вище повідомлення вчасно і у 100% випадках під розписку вручалися уповноваженим особам КМДА, Департаменту містобудування і архітектури
та КП “Київреклама”. Частину таких повідомлень подавалися через канцелярію КМДА, про що робилися на копіях заявника відповідні позначки та ставилися печатки.
Однак, на сьогоднішній день жодної реакції зі сторони міського голови та окремих заступників міського голови КМДА, а також директора Департаменту містобудування і архітектури та керівника КП “Київреклама” не послідувало. Виявлені громадською організацією три з половиною роки назад тисячі самовільно розміщених рекламних засобів досі безперешкодно продовжують знаходитися на тих самих місцях, не кажучи вже про незаконне розміщення поруч з ними численних інших “свіжих” рекламних засобів. Проводячи впродовж останніх трьох з половиною років періодичні обстеження місць розміщення незаконних рекламних конструкцій членами громадської організації та опитування власників тих самих рекламних конструкцій, було встановлено, що останні насправді сплачують кошти за стихійне (протиправне) розміщення своїх рекламних конструкцій. Як виявилося, кошти за стихійне розміщення рекламних засобів незаконно справляють керівники КП “Київреклама” у вигляді щомісячних хабарів, які сягають таких сум: від 550 грн. до 2500 грн. з одного рекламного засобу. Вказані кошти передаються щомісячно працівникам КП “Київреклама”, серед яких є і в.о. директора КП “Київреклама” Дзядевич Оксана Анатоліївна та начальник Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації Смирнов Олександр Григорович. Враховуючи те, що в рядах КП “Київреклама” працює на невеликій керівній посаді інформатор громадської організації, то даний факт останні було повністю підтверджено. За словами інформатора, щомісяця КП “Київреклама” скеровує на об’єкти незаконного розміщення рекламних засобів своїх штатних працівників, які і збирають саме такі відкати. Крім того, як пояснив інформатор, керівництво КП “Київреклама” практикує збір відкатів і на рік вперед. У таких випадках відкати отримують особисто керівники КП “Київреклама”, Управляння реклами, Департаменту містобудування і архітектури, а також декотрі заступники міського голови (Пантєлєєв, Мондриївський, Непоп, Спасибко).
У зв’язку з виявленими тривалими корупційними діями в діяльності КП “Київреклама”, Департаменту містобудування і архітектури та Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації, при багаторічному “кришуванню” такої саме такої корупції міським головою, декотрими заступниками міського голови КМДА, керівник громадської організації 22.01.2019 року подав через канцелярію КМДА заяву за вих. № 01/19 про забезпечення права на особистий прийом у міського голови Кличка Віталія Володимировича, яку було зареєстровано працівником канцелярії КМДА К.Клименко під вх. № 2762. Крім того, заявник у своїй заяві також піднімав питання незаконного переслідування окремими посадовими особами КМДА громадських діячів за їх тверду антикорупційну позицію та прохання не порушувати вимог Закону України “Про звернення громадян” в контексті можливої заміни особистого прийому у Кличка В.В. на особистий прийом у начальників управлінь, директорів департаментів або у заступників міського голови, мотивуючи це тим, що керівник громадської організації на їх усіх відкрив більше двох десятків кримінальних справ, що автоматично робить їх “оскаржуваними суб’єктами” і позбавляє їх права на розгляд звернень від даного заявника.
Однак, станом на 01.03.2019 року, не дивлячись на наявність пільг учасника бойових дій у заявника, останнього так і не було запрошено на особистий прийом у міського голови Кличка Віталія Володимировича (або у будь кого-іншого з чиновницького апарату КМДА), що є протиправним, і скоріше всього націленим наподальше покривання корупційних дій в.о. директора КП “Київреклама” Дзядевич Оксани Анатоліївни, начальника Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації Смирнова Олександра Григоровича та директора Департаменту містобудування і архітектури Свистунова Олександра Вікторовича, а також на покривання фактів багаторічної злочинної бездіяльності міського голови та декотрих заступників міського голови КМДА. Більше того, за наслідками розгляду поданої заяви за вих. № 01/19, яку КМДА зареєструвало під вх.№ 2762, заявнику відповіді досі не було надано. Зазначене підтверджжує, що подана заява за вих. № 01/19 від 22.01.2019 року взагалі ніким в КМДА не була розглянутою.
Останнє надає відповідні підстави вважати, що в діях міського голови Кличка В.В. також наявний склад кримінального правопорушення.
У зв’язку з тривалими протиправними діями КП “Київреклама” та Департаменту містобудування і архітектури, що направлені на зумисне перешкоджання провадження законної господарської діяльності впродовж останніх двох років, при багаторічній бездіяльності міського голови та декотрих заступників міського голови КМДА, директор приватного підприємства подав 22.01.2019 року через канцелярію КМДА заяву за вих. № 01 про призначення особистого прийому у міського голови Кличка Віталія Володимировича, яку було зареєстровано працівником канцелярії КМДА К.Клименко за вх. № 2770.
Однак, станом на 01.03.2019 року, заявника так і не було запрошено на особистий прийом у міського голови Кличка Віталія Володимировича, що є протиправним і скоріше всього націленим на подальше покривання злочинних дій в.о. директора КП “Київреклама” Дзядевич Оксани Анатоліївни, начальника Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації Смирнова Олександра Григоровича та директора Департаменту містобудування і архітектури Свистунова Олександра Вікторовича, а також на покривання фактів багаторічної бездіяльності міського голови та декотрих заступників міського голови КМДА.
Натомість, 01.03.2019 року, у порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», заявнику простим поштовим листом було надіслано відповідь за вих. № 005-298 від 20.02.2019 року за підписом заступника міського голови КМДА Мондриївського Валентина Миколайовича (якого готовили Олег Шмагалов та Олександр Смирнов, фактично оскаржувані керівником громадської організації особи, на яких активістами було відкрито 16 кримінальних справ), якому пояснювалося, що нібито через те, що заявник відмовився від запрошення бути прийнятим на особистому прийомі заступника міського голови КМДА Мондриївського Валентина Миколайовича, то його заяву було розглянуто без його участі та по суті справи.
Уважно вивчивши текст листа за вих. № 005-298 від 20.02.2019 року заявник прийшов обєктивного висновку, що Мондриївський В.М., Олег Шмагалов та Олександр Смирнов в черговий раз вчинили службове підроблення та покрили вчинені злочини, адже заявника насправді ніхто не запрошував на особистий прийом до Мондриївського В.М. Крім цього, в надісланому листі в черговий раз нічого не було зазначено щодо піднятих заявником проблем з тривалою корупцією в рядах КП “Київреклама”, Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації та Департаменту містобудування і архітектури а також щодо незаконного переслідування активістів. Натомість, у даному листі була наявною інформація, яку однозначно можна розцінити як факти вимагательства, перевищення службових повноважень, вчинення службових підроблень, перешкоджання громадській діяльності і провадженню законної господарської діяльності, покривання вчинених злочинів, поширення корупції, безладу, свавілля і безчинності.
І це в той самий час, коли військова кампанія в АТО вкрай потребує належного фінансування, а рівень матеріальної обеспеченості мирного населення України балансує на межі повної зубожілості, міський голова та декотрі заступники міського голови КМДА активно покривають корупційну діяльність в.о. директора КП “Київреклама” Дзядевич Оксани Анатоліївни, начальника Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації Смирнова Олександра Григоровича та директора Департаменту містобудування і архітектури Свистунова Олександра Вікторовича, тим самим завдаючи фатальної шкоди економіці держави та наражаючи на ризик програти воєнну кампанію на сході України.
Статтею 7 Закону України «Про звернення громадян» (Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення) законодавець передбачив наступне: «Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення… Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються».
Статтею 56 Конституції України констатується: «Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень».
Однак, незрозуміло з яких підстав, Смирнов О.Г. і О.Шмагалов чомусь вважають процедуру пошкодження, конфіскацію і викрадання приватного майна (рекламна вивіска, освітлювальне обладнання та обдаднання з відеоспостенреження є власністю приватної особи, яка надала їх в оренду приватному підприємству) законною, при цьому всьому ще й вимагаючи з директора підприємства і володільця приватного майна оплати коштів за «повернення» пошкодженого і незаконно вилученого майна, а щодо вкраденого і навмисно зіпсутого — то вищевказані посадові особи взагалі жодного слова у своєму листі чомусь не зазначили.
В статті 364 КПК України (Зловживання владою або службовим становищем) зазначено:«1.Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,- карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2.Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3.Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу,- караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
В статті 170 КК України зазначено: «Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів — карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Статтею 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень) тлумачиться таке:
«1.Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,- карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
В статті 206 КК України (Протидія законній господарській діяльності) зазначається:
«1.Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити и, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання (невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того. хто займається господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання,- караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна, караються позбавленням волі на строк від 3-5 років. 3. Протидія законній господарській діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки,- караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років».
Статтею 19 Конституції України визначено: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
В статті 21 Конституції України зазначається: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними».
Стаття 24 Конституції України констатує: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони пращ і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям».
Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності Мондриївського В.М., Смирнова О.Г. та Олега Шмагалова є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.170, ч.2 ст.366, ч.3 ст.189, ч.3 ст.296, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365, ч.3 ст.206, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України. Крім того, як для даного випадку, дії Мондриївського В.М., Смирнова О.Г. та Олега Шмагалова є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів державної влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам України. Мондриївський В.М., Смирнов О.Г. та Олег Шмагалов, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують службові повноваження, вчиняють службові підроблення, перешкоджають громадській діяльності і провадженню законної госрподарської діяльності, займаються вимагательством, покривають вчинені злочини, поширюють корупцію, безлад, свавілля і безчинність, тим самим саботуючи роботу органу виконавчої влади. Саботаж і бойкотування роботи КМДА прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Мондриївський В.М., Смирнов О.Г. та Олег Шмагалов умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці Мондриївським В.М., Смирновим О.Г. та Олегом Шмагаловим вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Мондриївського В.М., Смирнова О.Г. та Олега Шмагалова наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Мондриївським В.М., Смирновим О.Г. та Олегом Шмагаловим мають всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.3 ст.189, ч.3 ст.296, ч.2 ст.364, ч.2 ст.365, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.2 ст.111 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ і СУ ДБР про вчинені кримінальні правопорушення Мондриївським В.М., Смирновим О.Г. та Олегом Шмагаловим. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, ГСУ СБУ і СУ ДБР стосовно вчасного внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Мондриївський Валентин Миколайович шахрайство

Підписатися
Сповістити про
4 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Абрам
5 роки тому

не впевнена що ця недорозвинена потвора знає про існування Закону України “Про звернення громадян”, зате Мондриївський напевне точно знає, яка кількість пархатих у корита КМДА

Руслан
5 роки тому

Цікаво, а про що думав цей неандерталець коли вчиняв шахрайства? Невже гадав, що скаржник змириться із його підробленнями і не звернеться до компетентних органів або до суду? Таке враження що ці уроди позбавлені богом здатності думати, планувати, прогнозувати, адже навіть шахраям потрібно мати талант у своїх шахрайських справах та в певній мірі бути стратегом і тактиком, від чого дуже далекий цей телепень

Орися
5 роки тому

судячи з його непоголеної псиної морди можна сказати, що це скоріше безхатченко а не заступник мера. і взагалі, якби він був справжнім журналістом, як про пишеться в його автобіографії, то в шахраї би він не подався! шахраями стають не за один день та у цій справі завжди є подільники!

Павло
4 роки тому

Що це за така державна влада в м. Києві і що це за такі заступники голови КМДА: хабарник Поворозник Микола Юрійович, хуліган Слончак Володимир Вікторович, ділок Мондриївський Валентин Миколайович, а інші – ще гірші!