Відмова від відповідальності

Правила вебсайту proisvol.net. Відмова від відповідальності

Новости, Объявления

Ці Правила користування сайтом (надалі іменуються “Правила”) регулюють відносини щодо користування веб-сайтом у мережі Інтернет з адресою https://proisvol.net/ і будь-якими його піддоменами/ субдоменами: *.proisvol.net, де “*” може бути будь-яким допустимим ім’ям (іменованому надалі «Сайт») між ГО “Україна проти свавілля чиновників” (іменоване надалі – Організація) і Користувачем Сайту (іменованим надалі «Користувач»). Користувачем є особа, зареєстрована на Сайті, а також особа, яка не пройшла процедуру реєстрації, але хоча б один раз відвідала сторінки Сайту.
Реєстрація будь-якої особи на Сайті, користування особою (в т.ч. які не пройшли процедуру реєстрації) будь-якими сервісами та/або послугами на Сайті, а також що розмістила будь-яку інформацію на Сайті (фотографії, оголошення, коментарі тощо) є підтвердженням згоди такого Користувача з цими Правилами і виникненням обов’язку у Користувача дотримуватися умов користування Сайтом в повному обсязі. Правила Сайту можуть бути змінені Організацією без будь-якого спеціального повідомлення Користувача.
Найбільш актуальна версія Правил завжди буде знаходитися на сторінці за адресою https://proisvol.net/2023/08/01/pravila-vebsajtu-proisvol-info-vidmova-vid-vidpovidalnosti і є обов’язковою для ознайомлення всіх Користувачів при згоді з цими Правилами.
Приймаючи умови Сайту Користувач розуміє, що він несе повну відповідальність як за текст своїх повідомлень, так і за всю інформацію, оголошення, програми, музику, звуки, фотографії, графіку, відео, повідомлення та інші матеріали (далі «матеріали»), публічно опубліковані або передані в приватному порядку на Сайті. Користувач розуміє, що користуючись Сайтом може опублікувати матеріали, які є образливими, негідними або спірними. Користувач Сайту зобов’язується поважати права третіх осіб, дотримуватися сталих традицій та етику мережі Інтернет, не зловживати можливостями Сайту з цілями, що суперечать нормам моралі і етиці.
При розміщенні на Сайті будь-яких пропозицій, Користувач мусить вказати реальні контактні дані та імена осіб або назви справжніх організацій.
Користувач погоджується не використовувати Сайт з метою:
– розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають честь і гідність осіб, є наклепами, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою ознаками;
– порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
– утисків прав сексуальних та етнічних меншин;
– видачі себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Організації, модераторів, керівника Організації, а також введення в оману щодо зовнішнього вигляду, властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;
– розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які є недостовірними, які Користувач не має права поширювати за законом або згідно Договорів або Контрактів;
– розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які мають відношення до іншого патенту, торгової марки, комерційної таємниці, копірайту або інших прав власності та/або до авторських і суміжних прав третьої сторони;
– розміщення, передачі або будь-якого іншого способу публікації не дозволеної рекламної інформації, спаму, схем, «листів щастя»;
– завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації; логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на таку інформацію;
– навмисного або випадкового порушення місцевих, державних або міжнародних законів;
– відправки, передачі електронних листів на будь-яку адресу, що містять грубі та образливі вирази і пропозиції, або матеріали порнографічного характеру.
Організація залишає за собою право:
– у випадку, якщо Користувач при розміщенні на Сайті своїх відгуків або пропозицій не використовує знаків припинання або ж публікує їх у такій формі, яка не дозволяє їх однозначно зрозуміти, Організація залишає за собою право без попередження Користувача проводити їх модерацію і коригування;
– у випадку, якщо Користувач при розміщенні на Сайті своїх відгуків або пропозицій порушує законодавство України, то Організація залишає за собою право їх або не публікувати, або ж коригувати;
– модифікувати Сайт на свій розсуд;
– надавати безкоштовні послуги Користувачам (далі – «Послуги»);
– приймати від Користувачів періодичні пожертви на потребу ведення громадської діяльності;
– вносити зміни в дані Правила у односторонньому порядку;
– змінювати види Послуг, терміни їх дії;
– редагувати або видаляти матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті, якщо вони не відповідають умовам даних Правил, завдають шкоди Організації або третім особам;
– обробляти персональні дані Користувача, а також використовувати матеріали, опубліковані Користувачем на Сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, з метою розробки рекламних та інформаційних матеріалів, розміщення матеріалів на сайтах партнерів Організації і наоборот;
– передавати права, отримані від Користувача за цими Правилами, третім особам в цілях виконання цих Правил без додаткової згоди Користувача;
– у випадку, якщо Користувачем не використовується його особистий кабінет на Сайті протягом 6 місяців, то Організація має право видалити акаунт Користувача без попередження;
– у випадку, якщо Користувачем допускаються порушення цих Правил або якщо на Користувача надійшло більше однієї скарги від інших Користувачів, то Організація має право заблокувати обліковий запис Користувача до з’ясування обставин.
У разі надходження скарги від Користувача на недобросовісні дії іншого Користувача, в тому числі: на розміщення недостовірної інформації, порушення авторських прав третіх осіб чи на інші дії, які порушують Правила, Організація з метою усунення порушення, має право:
– за згодою Користувача, передати докази правомірності його скарги, її джерело, а також іншу інформацію, іншому Користувачеві, на якого надійшла скарга;
– видаляти анонімні коментарі, відгуки та повідомлення.
Організація зобов’язується максимально сприяти розміщенню на Сайті достовірної та актуальної інформації. Організація забезпечує таємницю повідомлень і дотримання конфіденційності інформації про Користувачів Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
Організація не може гарантувати правильність, точність, детальність або повноту інформації, розміщеної на Сайті, при передачі такої інформації третім особам. У зв’язку з цим Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Організація не несе будь-якої відповідальності:
– за будь-які відгуки, коментарі та пропозиції Сайту;
– за будь-які порушення роботи Сайту;
– за будь-які помилки в роботі Сайту;
– за отриманий прямий або непрямий збиток, незалежно від його природи, походження, наслідків та причин, що викликали його. Сюди входять будь-які матеріальні втрати, понесені внаслідок відвідування цього Сайту або неможливості його відвідин, а також внаслідок довіри до будь-якої інформації, прямо або побічно отриманою на цьому Сайті;
– за заподіяння шкоди, збитку, втрату інформації або за спричинення будь-яких інших збитків будь-якими особами, які виникли при користуванні сервісом Сайту, у тому числі з використанням мобільних засобів зв’язку та інших засобів телекомунікацій;
– за порушення Користувачем авторських і інших прав третіх осіб шляхом опублікування матеріалів, невідповідних чинному законодавству (в тому числі авторському), доданих Користувачем на Сайт або переданих Організації іншим способом.
Користувач, користуючись Сайтом, зобов’язується дотримуватися цих Правил, чинного законодавства, а також додаткових вимог, необхідних для надання Користувачеві домовлених Послуг.
У разі допущення Користувачем будь-яких порушень (у тому числі, але не виключно: розміщення на Сайті недостовірної інформації), а також не виконання рекомендацій Організації про усунення таких порушень протягом двох календарних днів з моменту отримання таких рекомендацій, Організації має право припинити надання таких послуг Користувачеві, видалити із Сайту його невідповідну інформацію, а грошові кошти, сплачені Користувачем за дані Послуги, не повертати. Рекомендації Організації відносно усунення допущених порушень передаються Користувачеві, що допустив таке порушення, в телефонному режимі та/або шляхом направлення листа в електронній формі на адресу, вказану Користувачем при реєстрації.
З метою реєстрації на Сайті і подальшого використання його сервісів, Користувач надає Організації право використовувати, зберігати та обробляти свої персональні дані згідно з чинним законодавством України, не обмежуючись терміном дії виниклих правовідносин, а також надає Організації право не повідомляти Користувача про подальшу обробку його персональних даних.
Сайт, а також програмне забезпечення, що використовується у зв’язку з ним, можуть містити конфіденційну інформацію і/або інформацію, захищену чинним законодавством про інтелектуальну власність. Зокрема, товарні знаки, корисні моделі, креслення, винаходи, промислові зразки та документи, представлені на Сайті, а також кожний з елементів, створених для Сайту, захищені законодавством про інтелектуальну власність. Організація не надає ніяких дозволів або прав, окрім можливості надання інформації на своєму Сайті. Будь-яке відтворення або використання копій документів, представлених на Сайті, суворо заборонено, крім тих випадків, коли документи відтворюються або копіюються виключно в цілях інформації, для особистого і приватного використання, або коли відтворення або копіювання проводиться із спеціального дозволу Організації. Забороняється копіювати програмне забезпечення, модифікувати його, створювати похідні, змінювати його концепцію або компонування або намагатися виявити початковий код або продати, передати, субліцензувати, змінити або переуступати право власності на нього. Також забороняється модифікування програмного забезпечення або використання модифікованого програмного забезпечення, зокрема, але не тільки з метою отримання неправомочного доступу до служби або для доступу на Сайт через інший інтерфейс, ніж той, який передбачений Організацією.
У випадку, якщо Користувач порушує ці Правила, права третіх осіб та/або чинне законодавство, тим самим завдаючи яку-небудь шкоду Організації, такий Користувач зобов’язаний відшкодувати Організації заподіяну шкоду в повному обсязі за першою вимогою Організації.

Громадська організація “Україна проти свавілля чиновників”. Адміністрація.

Підписатися
Сповістити про
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі