суддя-Оксюта-Тарас-Григорович

Бездарність і кар’єризм судді Оксюта Тараса Григоровича

Новости, Суды

У провадженні детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бондаренко-Барбуль Антона Сергійовича перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською Кристиною Едуардівною, передбачених ч.1 ст.375 КК України.
09.03.2017 року, через службу ДП «Укрпошта» громадянин (зазначення ПІП) подав керівнику ГПД НАБУ заяву за вих. № 1029/08 про вчинення кримінального правопорушення керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у кримінальному провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А., наслідком якого було завдано йому матеріальний збиток на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень, а моральної – ще на 100 000 (сто тисяч) грн.
Однак, у порушення ст. 214 КПК України, Наказу про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за № 139 від 06.04.2016 року, станом на 13.03.2017 року громадянина (зазначення ПІП) у жодний із способів так і не було повідомлено відповідальною особою ГПД НАБУ про внесення до ЄРДР відомостей його заяви за вих. № 1029/08 від 09.03.2017 року про вчинене кримінальне правопорушення вказаними вище посадовими особами.
13.03.2017 року, що відповідало 4 (четвертому) процесуальному дню, громадянин (зазначення ПІП) подав слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу на бездіяльність керівника ГПД НАБУ.
Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва по справі №760/4970/17 від 06.04.2017 року було зобов’язано керівника ГПД НАБУ внести відомості заяви від 09.03.2017 року за вих. № 1029/21 про вчинене кримінальне правопорушення керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А. та розпочати досудове розслідування згідно поданої заяви.
Однак, всупереч вимогам даної Ухвали, станом на 27.04.2017 року уповноважена особа НАБУ так і не внесла до ЄРДР відомостей заяви громадянина (зазначення ПІП) про вчинене кримінальне правопорушення та про це належним чином його не повідомила.
27.04.2017 року, заявою за вихідним № 1187/27 громадянин (зазначення ПІП) просив у керівника ГПД НАБУ та директора НАБУ Ситника Артема Сергійовича виконати вимоги ст.535 КПК України.
16.05.2017 року, листом за № 0412-188/17118, детектив Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив громадянина (зазначення ПІП) про те, що він накінець частково виконав вимоги Ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва у справі №760/4970/17 від 06.04.2017 року та 13.05.2017 року вніс до ЄРДР за № 52017000000000324 відомості його заяви за вих. № 1029/08 про вчинення кримінального правопорушення суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е. за ч.1 ст.375 КК України.
25.05.2017 року, у відповідності до ст. 220 КПК України, громадянин (зазначення ПІП) подав через приймальну НАБУ клопотання за вих. № 1290/25 в кримінальному провадженні № 52017000000000324 від 13.05.2017 року детективу ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антону Сергійовичу, яким у нього просив:
1) внести до ЄРДР усі кваліфікаційні статті вчиненого злочину, у відповідності до Ухвали суду;
2) якнайскоріше надати йому Пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого;
3) якнайскоріше надати йому копію витягу з ЄРДР;
4) повідомити йому імена процесуальних керівників у даному провадженні;
5) повідомити йому імена усіх детективів у даному провадженні (якщо вони є);
6) якнайскоріше запросити його для допиту у даному кримінальному провадженні як Потерпілого;
7) повідомити до 72 годин про наслідки розгляду його клопотання.
Однак, станом на 06.06.2017 року громадянина (зазначення ПІП) у жодний із способів так і не було повідомлено детективом ГПД НАБУ А.Бондаренко-Барбуль про належний розгляд його клопотання за вих. № 1290/25 від 25.05.2017 року.
06.06.2017 року, що відповідало 10 (десятому) процесуальному дню бездіяльності детектива Бондаренко-Барбуль Антона Сергійовича, громадянин (зазначення ПІП) подав слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу на його бездіяльність.
12.06.2017 року відбулося судове засідання у справі № 760/9843/17, під час якого детектив ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив суд, що він:
– вважає правильним застосування своєї кваліфікації (за ч.1 ст. 375 КК України) вчиненого злочину керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А., не дивлячись на вже зазначену у заяві кваліфікацію злочину – ст.364, 368, 366, 382, 396 ККУ;
– не вважає за потрібне надавати заявнику копію витягу з ЄРДР у кримінальній справі за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року;
– не рахує заявника потерпілим у кримінальній справі за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року;
– не вважає злочином не внесення до ЄРДР усіх шести кваліфікаційних статей вчиненого злочину (ст. 364, 368, 366, 375, 382, 396 КК України);
– не вважає злочином не внесення до ЄРДР усіх фігурантів у справі провадження;
– не вважає злочином відмову у проведенні допиту заявника у даному провадженні;
– вважає помилкою надсилання заявником на його ім’я звернення у формі клопотання;
збирається розглянути подані йому на розгляд клопотання у відповідності до Закону України «Про звернення громадян»? в межах даного кримінального провадження (?);
– не вважає злочином відстрочку виконання вимог суду аж на 37 (тридцять сім) днів (?);
– вважає дане кримінальне провадження таким, де взагалі не може бути потерпілих осіб (?);
– вважає недопустимим участь у кримінальному провадженні заявника (?);
– наділений правом не виносити Постанов про відмову у розгляді клопотань (?);
– не вважає вартим своєї уваги зазначене заявником у заяві того факту, що внаслідок протиправних дій керівника прокуратури Рівненської області Соболь О.М., судді Рівненського міського суду Ореховської К.Е., слідчого СВ прокуратури Рівненської області Маслова В.Г. та процесуального керівника у провадженні за №42016000000000549 Бабича А.А. заявник отримав матеріальний збиток на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень, а а моральної – ще на 100 000 (сто тисяч) грн., разом на 300 000 (триста тисяч) грн.;
– не вважає для себе актуальною ч.2 ст.55 КПК України (яка передбачає, що права і обов’язки потерпілого виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення);
– не вважає для себе авторитетними Рекомендації 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року (за якими під поняттям “потерпілий” слід розуміти фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, які є порушенням норм кримінального права держав-членів. У належних випадках термін “потерпілий” також охоплює найближчих членів сім’ї або утриманців прямо постраждалої особи.
Суддя Солом’янського районного суду м.Києва Оксюта Тарас Григорович, явно зі злочинних міркувань (в супереч вимогам ст. 55 і 220 КПК країни та Рекомендаціям 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року) підтримав злочинну позицію детектива ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антона Сергійовича та виніс завідомо неправосудне рішення, яким фактично позбавив громадянина (зазначення ПІП) права на участь у “своєму” кримінальному провадженні за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року та узаконив факт не виконання даним детективом вимог Ухвали слідчого судді в контексті ст.535 КПК України, тим самим вчинивши злочин, що передбачений ст.364, 375, 396 ККУ.
Суддя Оксюта Тарас Григорович навіть не витребував і не вивчив матеріали кримінального провадження, якого в суді розглянув лише з позиції злочинного чи то божевільного “головного” детектива (як він себе так назвав у суді) Бондаренко-Барбуль Антона Сергійовича. Відповідно, в діях судді Солом’янського районного суду м.Києва Оксюта Тараса Григоровича є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.364, 375, 396 КК України.

Крім того, як для даного випадку, позиція судді Оксюта Тараса Григоровича є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до судової гілки влади та до керівників держави, що явно на руку ворогам нашої незалежної держави.
Суддя Солом’янського районного суду м.Києва Оксюта Тарас Григорович, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищив свої службові повноваження та вчинив злочин, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування.
Саботаж і бойкотування належної роботи органів правосуддя суддею Оксюта Тарасом Григоровичем прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Суддя Солом’янського районного суду м.Києва Оксюта Тарас Григорович умисно вчиняє посадові злодіяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, доки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Солом’янського районного суду м.Києва Оксюта Тарасом Григоровичем вже розчарувала певну частину українців у нинішній політиці нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення.
Вищенаписане дає нам остаточні підстави вважати, що в діяльності судді Солом’янського районного суду м.Києва Оксюти Тараса Григоровича наявний склад кримінального правопорушення, що передбачений ст. 111, 364, 375, 396 КК України.
Відповідно до вищезазначеного, нами були подані заяви про вчинене кримінальне правопорушення до ГСУ СБУ і ГПД НАБУ. Очікуємо належної реакції даних силових структур, небайдужої громадськості і мас-медіа.

потерпілий_у_кримінальному_провадженні

суддя-Оксюта-Тарас-Григорович_ухвала_1

суддя-Оксюта-Тарас-Григорович_ухвала_2

Підписатися
Сповістити про
18 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Тоня
7 роки тому

Бозя настільки покарав суддю оксюту, що остаточно відібрав у нього мізки і волося

Крістя
7 роки тому

Суддя Тарас Оксюта точно якийсь дурнуватий або звихнутий на розум. Нормальна людина, навіть без юридичної освіти, такого бреду і ахінеї не написала би

Маша
7 роки тому

гроші є на хабарі, розуму не потрібно мати!

Алла
7 роки тому

теперь понятно, почему на зоне 90% сидят абсолютно не виновных. как этих уродов земля носит?

Роман
7 роки тому

странно, что эти дебилы так долго живут и здавствуют! на кавказе бы им яйца сразу отрезали, если не дурную голову

Аніта
7 роки тому

а це що за фантомас? чувак напевне дуже за розумний що аж голова полисіла

Гуля
7 роки тому

быть тупым и абсолютно бездарным в деле, которым каждый божий день занимаешься – это тоже своего рода гениальность!

Наташа
5 роки тому

Судья Оксюта Т.Г. выносит не справедливые решения. Не знает и даже не читает материалов судебного дела. Не исключено, что судебные решения им уже заранее бывают подготовлены.

Леонид
5 роки тому

Судья Тарас Оксюта полный неадекват. Он все время был на стороне предоплаченных ответчиков и соответственно выносил такие же предоплаченные решения. В такие суды как Соломенский районный суд города Киева нечего и обращаться.

Евгений
4 роки тому

Оксюта – жалкое криминальное существо, которое в суде защищает таких же как сам отпетых негодяев. В тоже самое время он на группе инвалидности и не может дальше работать судьей. Неужели Рада правосудия этого не знает?

Юрий
4 роки тому

Придурок редчайший. Не пойму как можно было инвалиду Тарасу Оксюте позволить одеть мантию судьи? Жалкий ублюдок, который толком разговаривать не умеет, но что касается мошенничества – тут он мастер.

Надя
4 роки тому

його лиса голова дуже схожа на члена колгоспного жеребця. таке враження що він якась інопланетна потвора, або чучело з кінофільмів голлівудської фантастики

Адам
4 роки тому

Впіймати десь на вулиці і набити його смердючий рот котячим гімном

Кіріл
4 роки тому

Я знайшов дані на двоюрідного брата Оксюти Т.Г., на захист якого постійно покладається суддя – Окшинський Олег Миколайович, який працює в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України, на посаді старшого інспектора з особливих доручень. Також у нього є і рідний брат, Оксюта Олександр Григорович, який є помічником голови суду.

Григорій
4 роки тому

Оксюта за хабар отримав посаду судді в 2005 році, а тепер за хабарі – приймає судові рішення. У нього є навіть розцінки: 10 тисяч грн. – за прийняття рішення про стягнення боргу у розмірі 130 тис. грн на підставі боргової розписки (крім того, суддя повідомив кредитору, що позовну заяву за його вказівкою підготує працівник апарату суду, а він розгляне справу та ухвалить рішення на його користь), 5 тисяч грн. – за винесення судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу в 100 тисяч грн. Тобто, якщо є всі докази но немає хабара, суддя завжди має інтерес відмовляти в позові, бо… Читати далі »

Саня
4 роки тому

Желаю что б наступающем Новом 2020 году судья Оксюта Тарас Григорович заплатил за все свои неправосудные решения сполна и по всем заслугам!

Іра
4 роки тому

лисе єбануте туберкульозне чучело, а не суддя! ця тварюка толком не вміє навіть розмовляти і складати судові рішення, тоді про якого суддю можна взагалі говорити? вища рада правосуддя бере хабарі і фактично продає посвідчення судді. нормальна людина з повітря не висмокче 100000 доларів на хабар, тому і не може стати суддею. а дурні – вони завжди отримують ці гроші від своїх батьків-корупціонерів у спадок або як подарунок для розгону кар’єри. тому так і виходить, що суддями, так як і урядовцями, стають одні дауни, параноїки і збоченці!

Enka
1 рік тому
Відповісти  Іра

Хочу зв’язатися з постраждалою стороною. Терміново. Гуртом легше буде карати лисого ідіота.