Жовноватюк (Кицюк) Вікторія Сергіївна

Суддя Жовноватюк (Кицюк) В.С. освоює ремесло наперсточника

Новости, Популярные новости, Суды

У провадженні Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження № 52018000000001026 від 22.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень суддею Солом’янського районного суду м.Києва Букіною О.М., передбачених ч.2 ст. 364 КК України.
19.11.2018 року, у злісне порушення ст.55, 56, 21, 220, 534, 535 КПК України, Рекомендацій 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року, статті 57 Конституції України та Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», детектив Жукова Валерія Ігорівна надіслала особі 1 поштою простий лист, в якому була копія Постанови від 14.11.2018 року про закриття кримінального провадження № 52018000000001026 від 22.10.2018 року.
30.11.2018 року, що відповідало 8 (восьмому) процесуальному дню (з оглядом на ч.5 ст.115 КПК України), особа 1 подав через канцелярію суду слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу за вих. № 2750/30 від 30.11.2018 року на Постанову від 14.11.2018 року про закриття кримінального провадження № 52018000000001026 від 22.10.2018 року детективом ГПД НАБУ Жуковою В.І. Враховуючи те, що суддя Букіна О.М. являється працівником Солом’янського районного суду м.Києва, то відповідно вимогам ч.2 ст. 32, п.3 ч.1 та ч.2 ст. 34 КПК України подана скарга за вих. № 2750/30 від 30.11.2018 року на Постанову від 14.11.2018 року про закриття кримінального провадження № 52018000000001026 від 22.10.2018 року детективом ГПД НАБУ Жуковою В.І. підлягала передачі слідчим суддею апеляційній інстанції для визначення підсудності впродовж 5 (п’яти) календарних днів, з постановленням відповідної ухвали.
Зважаючи на малокомпетентність і потенційно неправомірні дії переважної кількості суддів Солом’янського районного суду м.Києва, особа 1 у прохальній частині своєї скарги за вих. № 2750/30 від 30.11.2018 року жирним шрифтом в першому пункті (після слова «Прошу») в якості підказки для слідчого судді зазначив таке: «Направити судову справу до Апеляційного суду Київської області для визначення підсудності не пізніше п’яти діб з моменту відкриття провадження. У визначеному апеляційною інстанцією суді першої інстанції розглянути скаргу за вих. № 2750/30 від 30.11.2018 року до 5 діб».
У відповідності до ст.35 КПК України, автоматизованою системою документообігу Солом’янського районного суду м.Києва, судова справа №760/31573/18 була розподіленою на суддю Жовноватюк В.С.
27.02.2019 року, в зухвале порушення вимог ч.2 ст.306, ч.2 ст.32, п.3 ч.1 та ч.2 ст.34 КПК України, не розглянувши подане клопотання особи 1 з обмеженим строком розгляду щодо передачі судової справи до апеляційної інстанції для визначення підсудності, не постановивши ухвали та не передавши матеріали справи до апеляційної інстанції для визначення підсудності, нахабно перевищуючи власні повноваження, після протиправного утримування скарги за вих. № 2750/30 від 30.11.2018 року впродовж 3 (трьох) календарних місяців, нарешті було запрошено особу 1 на 10 годин і 30 хвилин для її розгляду в межах судової справи №760/31573/18 під головуванням слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва Жовноватюк В.С. Однак, у зв’язку з тим, що детектив ГПД НАБУ Жукова В.І. зателефонувала помічнику судді Жовноватюк В.С. і попросила суддю до обідньої пори не розглядати дану судову справу (?), поки вона не вирішить як бути із своїми планами на цей день, то суддя Жовноватюк В.С. протиправно відклала судове засідання на 18.03.2019 року, рівно на 17 год. і 30 хв.
18.03.2019 року, у відповідності до повістки від 27.02.2019 року, особа 1 прибув рівно в 17 годин і 30 хвилин під кабінет судді Жовноватюк В.С. для участі у судовому засіданні № 760/31573/18 розгляду скарги за вих. № 2750/30 від 30.11.2018 року. Однак, з незрозумілих причин, суддя Жовноватюк В.С. взамін проведення призначеного судового засідання у судовій справі № 760/31573/18 протиправно провела судове засідання у судовій справі № 760/2952/19, на яке особу 1 навіть не запрошувала.
І тільки 19.03.2019 року особі 1 було вручено працівниками пошти рекомендований лист, в якому знаходилася повістка з повідомленням про заплановане на 18.03.2019 року судове засідання з розгляду судової справи № 760/2952/19. При цьому особливо слід зазначити, що судового засідання 18.03.2019 року у судовій справі № 760/2952/19 як такого насправді не проводилося, так як суддя без розгляду судової справи відразу винесла рішення, яким відмовила особі 1 у задоволенні його скарги щодо невнесення до ЄРДР відомостей про вчинення детективом НАБУ злочину. Попри те, що суддя Жовноватюк В.С. намагалася озвучити причину не проведення судового засідання у судовій справі № 760/2952/19 за фактом нібито уже попереднього розгляду 27.02.2019 року цієї справи, що не відповідає дійсності, то навіть за таких підстав суддя Жовноватюк В.С. мусила запитати в особи 1, чи є у нього у цій справі заяви і клопотання, пояснення або доповнення, чи бажає долучити додаткові докази, чи має бажання на подачу репліки, чи підтримує скаржник свою скаргу тощо.
Як би там не було, на початку засідання у судовій справі № 760/2952/19 судді Жовноватюк В.С. було добре відомо те, що “обратка” (рекомендоване повідомлення про вручення повістки) була відсутньою у судовій справі № 760/2952/19, а відтак особа 1 належним чином не був повідомленим про призначення судового засідання у вказаній судовій справі, а тому проводити його дана суддя не мала права. Поміж тим, суддю Жовноватюк В.С. ніхто не обмежував в праві на з’ясування цих обставин справи безпосередньо в судовому засіданні, запитавши в особи 1 чи він отримував повістку у судовій справі № 760/2952/19 і чи вважає за можливе проводити це судове засідання, чого вона чомусь не зробила.
Крім цього, не витримує критики те, що суддя Жовноватюк В.С. в своїй неправосудній ухвалі зазначила причиною відмови у задоволенні скарги особи 1 те, що в діях детектива відсутній склад злочину. Цим самим суддя Жовноватюк В.С. понад усе зробила гучну заяву тим, хто вдруге надав їй можливість одіти мантію і значок судді (ВРП та Президенту України), що вона не рахує злочином: не виконання детективом вимог декількох ухвал слідчого судді, не проведення досудового розслідування, не виконання вказівок процесуальних керівників, безпідставне неодноразове закриття кримінального провадження, в якому навіть не були допитаними потерпілий, свідки і фігуранти, не розгляд клопотань і заяв, не надання потерпілому відповіді в порядку ст.220 КПК, не проведення судово-медичних експертиз, не надання потерпілому витягів з ЄРДР, не надання потерпілому Пам’яток про процесуальні права і обов’язки потерпілого.
На підставі положення статті 26 КПК, суддя Жовноватюк В.С. не мала права виходити за межі судового розгляду – розглядати заяву про вчинення кримінального правопорушення по суті справи, так як в її компетенції було лише з’ясування обставин справи, чи було внесено до ЄРДР відомості заяви особи 1 або ні. Якщо ні, тоді потрібно було зобов’язати керівника УВК НАБУ виконати свої прямі обов’язки – внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення. Натомість, суддя Жовноватюк В.С. перевищила свої службові повноваження, вчинила підроблення, покрила вчинені злочини, винесла неправосудне рішення, запросила на судове засідання не оскаржуваних осіб, залучила до матеріалів судового провадження письмові заперечення і копії документів від осіб, що не підтвердили своїх повноважень, залучила до матеріалів провадження письмові заперечення і копії документів, що були належним чином не завірені, залучила до матеріалів судового провадження письмові заперечення і копії документів, що були передані в суд незаконним способом. У відповідності до положення ч.8 ст. 135 КПК України, судові повістки мають вручатися сторонам провадження не пізніше чим за 3 (три) доби до призначення судового засідання.
У відповідності до ст.26 КПК України (Диспозитивність) законодавцем передбачається таке:
«1.Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. 3.Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом».
В статті 306 КПК України (Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування) зазначається: «2.Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги. 3.Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність належним чином повідомленого слідчого (детектива) чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги».
В ст.9 (Законність) КПК України зазначається: «1.Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства». Ухвала слідчого судді, у відповідності до ст.370 КПК, за результатами перевірки законності і обгрунтованості рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора має бути законною, обгрунтованою та вмотивованою. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.
Обгрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі объективно з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. Зміст ухвали за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора має відповідати вимогам ч.2 ст.372 КПК. Слідчий суддя при перевірці поданої скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та при винесенні рішення за результатами розгляду такої скарги не повинен вирішувати питання, що можуть стати предметом судового розгляду в цьому кримінальному провадженні. Одночасно із визнанням рішення, дії чи бездіяльності слідчого, прокурора незаконним або необгрунтованим, в своїй ухвалі слідчий суддя може зазначити про те, що він зобов’язує посадову особу усунути допущене порушення, визначивши, яку саме дію необхідно припинити чи вчинити. Слідчий суддя самостійно не може прийняти те рішення, яке має бути прийняте слідчим чи прокурором на виконання ухвали, прийнятої за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора.
Вищенаписане дає підстави вважати, що слідчий суддя Солом’янського районного суду м.Києва Жовноватюк (Кицюк) В.С. вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України. Однак, якщо врахувати ще й те, що судова справа № 760/31573/18 також витікає з предмету громадської діяльності особи 1, яка делегована йому Міністерством юстиції України, то протиправну діяльність судді Жовноватюк (Кицюк) В.С. слід розцінювати як таку, що направлена на зумисне перешкоджання виконанню його громадських обов’язків і тягне за собою кримінальну відповідальність, що передбачена ст.170 КК України. Крім того, як для даного випадку, дії судді Жовноватюк (Кицюк) В.С. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів судової влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Суддя Жовноватюк (Кицюк) В.С., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує свої службові повноваження, вчиняє підроблення, покриває вчинені злочини, виносить неправосудні рішення, запрошує на судові засідання не оскаржуваних осіб, залучає до матеріалів провадження письмові заперечення і копії документів що не підтвердили свої повноваження, залучає до матеріалів провадження письмові заперечення і копії документів, що належним чином не завірені, залучає до матеріалів провадження письмові заперечення і копії документів, що передані незаконним способом, тим самим саботуючи роботу органів судової влади. Саботаж і бойкотування роботи судових органів прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Суддя Жовноватюк (Кицюк) В.С. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Жовноватюк (Кицюк) В.С. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності судді Жовноватюк (Кицюк) В.С. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень суддею Жовноватюк (Кицюк) В.С. містять всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ст.170, ч.2 ст.111, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, СУ ДБР і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Жовноватюк (Кицюк) В.С. Крім того, у відповідності до вимог ст.218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та ст.480, 482 КПК України, було прийнято рішення про колективне звернення до Генерального прокурора України про подання ним до Верховної Ради України пропозиції про зняття недоторканості з судді Жовноватюк (Кицюк) В.С. з метою подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності. Крім того, було прийнято рішення про повідомлення Вищої Ради юстиції України про не належну поведінку судді Жовноватюк (Кицюк) В.С., яка порушила присягу судді. Очікуємо результатів адекватного реагування Генерального прокурора України щодо подання пропозиції до ВРУ, а також від ГПД НАБУ, СУ ДБР, ГСУ СБУ — стосовно внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а від Вищої Ради юстиції України — відкриття дисциплінарної справи. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Жовноватюк (Кицюк) Вікторія Сергіївна повістка

Жовноватюк (Кицюк) Вікторія Сергіївна повістка 2

Жовноватюк (Кицюк) Вікторія Сергіївна конверт

Підписатися
Сповістити про
4 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Кіріл
5 роки тому

схоже що суддя Кицюк/Жовноватюк зовсім не має самокритики. нормальна людина, яка напевне знає що вона тупа і дурна, не буде бігати по всяким конкурсам і не претендуватиме на вакансії до антикорупційного суду! от вам і готова відповідь – ця суддя є не тільки безграмотною (що не відповідає зайнятій посаді), але і такою, що конче потребує проведення психіатричної експертизи

Свєта
5 роки тому

щойно подивилася на рух рекомендованого відправлення № 0311327021511 на офіційному сайті ДП “Укрпошта” і остаточно переконалася в правдивості цієї статті. виходить, що суддя Кицюк марно зробила собі шахрайський ребрендинг, сподіваючись на те, що чоловіче прізвище Жовноватюк назавжди приховає раніше вчинені нею злочини!

Ольга
5 роки тому

ця скажена псина ще й погрожує закордонній комісії поскаржитися в європейський суд з прав людини що їй відмовили у працевлаштуванні в антикорупційному суді. невже з рідних нікому її відправити до божевільні? якщо так далі піде, то суддя В. Жовноватюк буде вимагати крісла президента України

Роман
5 роки тому

навіть у біблії записано, що за підлі вчинки батьків їх діти аж до третього-четвертого покоління “розплачуватися” будуть. уявіть собі тепер, як потрібно ненавидіти своїх дітей, щоб через особисті підлості і маразм свідомо обрікати їх на вірні страждання і тяжкі хвороби.