Щербина Андрій Анатолійович

Щербина А.А. викрадає комунальні платежі і переслідує людей

Госучреждения, Новости, Популярные новости, Чиновники

Впродовж 2017-2018 року мешканці м.Києва почали звертатися за правовою допомогою до громадської організації у зв’язку з свавіллям і безчинністю Київського міського центру комунального сервісу (Київського комунального концерну “Центр комунального сервісу”), які за скаргами громадян досить часто викрадають їх комунальні платежі та роками переслідують їх, протиправно втручаючись в особисте життя, при цьому вимагаючи здійснення повторної сплати коштів за отримані комунальні послуги.
В якості експерименту та з метою виявлення фактів навмисної розтрати державного майна посадовими особами Київського міського центру комунального сервісу (Київського комунального концерну “Центр комунального сервісу”), особа 1, маючи статус учасника бойових дій, 13 календарних місяців поспіль принципово сплачував 200% вартості послуг за прибирання прибудинкової території.
Як на диво, Київський міський центр комунального сервісу (Київського комунального концерну “Центр комунального сервісу”) продовжував щомісяця виставляти особі 1 рахунки за послуги по прибиранню прибудинкової території без врахування 100% суми фактичної переплати в минулому місяці.
Подібна ситуація з навмисним обрахуванням особи 1 та з викраданням його коштів тривала 13 календарних місяців, поки останній тимчасово не припинив сплачувати рахунки, які продовжували йому надходити за дану послугу щомісяця. Саме з цього моменту і впродовж 15 місяців почався щоденний терор особи 1 Київським міським центром комунального сервісу (Київським комунальним концерном “Центр комунального сервісу”), в особі його Генерального директору КК “Центр комунального сервісу” Щербина Андрія Анатолійовича, яким по усім можливим і не можливим каналам зв’язку дописувалися листи і робилися телефонні дзвінки з погрозами і вимогами оплатити нібито існуючий комунальний борг у 2400,00 грн., якого насправді не існує.
Вищенаписане дозволило зрозуміти як утворилося і поки що удачно функціонує масштабне організоване злочинне угрупування під виглядом новоствореної державної установи – Київський комунальний концерн “Центр комунального сервісу”. Насправді ж, це злочинне угрупування, яке отримує державну заробітну плату, однак роками обкрадає і державу, і громадян. Більше цього, злочинні елементи даної організації за принципом колекторських фірм протиправно втручаються в особисте життя громадян, та займаються тривалим вимогательством грошей, що є злочином.
За для реалізації свого злочинного задуму, злочинне угрупування у недозволений законом спосіб відшуковує приватні номери мобільних і стаціонарних телефонів громадян, мобільні і стаціонарні номери робочих телефонів громадян, приватні і робочі електронні скриньки, що б потім щодня по них писати і телефонувати, вимагаючи сплати не існуючих комунальних боргів.
У статті 31 Конституції України зазначено: “Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо”.
У статті 32 Конституції України зазначається: “Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. {Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. {Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}. Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею. Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.
У статті 60 Конституції України зазначено: “Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність”. У статті 64 Конституції України зазначається: “Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України”. Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності”.
У статті 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) зазначається: “1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в п віданні,- карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох .років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. З. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,- караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 4. Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах,-караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою,- караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
З об’єктивної сторони злочин, передбачений ст.191 ККУ, може бути вчинений у формі: 1) привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні; 2) розтрати такого майна зазначеною особою (ч.1 ст.191 ККУ); 3) привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч.2 ст.191 КК України).
Привласнення полягає у протиправному і безоплатному вилученні (утриманні, неповерненні) винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб. В результаті привласнення чужого майна винний починає незаконно володіти і користуватись вилученим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище. Розтрата передбачає незаконне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб. Діяння може кваліфікуватися як привласнення чи розтрата лише у тому разі, коли його предметом виступає майно, яке було ввірене винному чи було в його віданні, тобто воно знаходилось у правомірному володінні винного, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганню такого майна. Така правомочність може обумовлюватись службовими обов’язками, договірними відносинами або спеціальним дорученням. Ця правомочність може виникати не лише в осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою чи організацією незалежно від форми власності (комірник, експедитор, агент по постачанню, продавець, касир). Такою правомочністю можуть наділятися і будь-які інші (приватні) особи, яким власник майна відповідно до закону передає певні повноваження щодо розпоряджання, управління, доставки чи зберігання майна. Така-правомочність у особи може виникнути на підставі цивільно-правових угод підряду, оренди, комісії, прокату, перевезення, схову, майнового найму. При цьому не має значення, яким саме власником – юридичною чи фізичною особою – винний був наділений певною правомочністю щодо відповідного майна. Звернення на свою користь чужого майна, вчинене особою, яка не була наділена певною правомочністю щодо цього майна а за родом своєї діяльності мала лише доступ до цього майна (сторож, охоронник, підсобний робітник, вантажник та ін.), повинно кваліфікуватися як крадіжка за ст. 185. Це стосується також осіб, які виконували чисто технічні функції з транспортування майна (шофер, тракторист, комбайнер, водії водних транспортних засобів тощо). Якщо ж зазначені особи, крім чисто технічних функцій з транспортування майна, були наділені стосовно довіреного для транспортування майна певною правомочністю, їхні дії по неправомірному заволодінню цим майном слід розглядати як привласнення чи розтрату і кваліфікувати за ст.191 ККУ. Водночас, викрадення чужого майна, вчинене особою, яка була наділена щодо нього певною правомочністю, але у даному випадку нею не користувалася, має кваліфікуватися за ст. 185, 186 або 187 КК України. Тимчасове запозичення майна, яке було ввірене винному чи перебувало в його віданні, для тимчасового його використання з подальшим поверненням його або його еквівалента власнику, не може бути визнано протиправним його привласненням. За наявності підстав такі дії можуть бути розцінені як самоправство (ст. 356), а при вчиненні їх службовою особою – як зловживання владою або службовим становищем (ст.364 ККУ). Привласнення та розтрата, вчинені шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, утворюють склад злочину, передбаченого ч.2 ст.191. Частиною 2 цієї статті охоплюється також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем. Заволодіння чужим, майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим, становищем має місце тоді, коли службова особа незаконно обертає чуже майно на свою користь чи користь третіх осіб, використовуючи при цьому своє службове становище.
Його особливістю є те, що, на відміну від привласнення чи розтрати, предметом заволодіння чужим майном шляхом службового зловживання може бути і майно, яке безпосередньо не було ввірене винному чи не перебувало в його віданні. У зазначений спосіб винний може заволодівати майном, щодо якого в силу своєї посади він наділений правомочністю управління чи розпорядження майном через інших осіб. Тобто він має певні владні повноваження щодо впливу на осіб, яким це майно ввірено чи перебуває у їх віданні. Предметом такого протиправного заволодіння може бути також майно, щодо якого ані сам винний, ані його підлеглі не були наділені певною правомочністю. На відміну від привласнення і розтрати для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем основною ознакою є не наявність чи відсутність у винного певної правомочності щодо майна, яке є предметом злочину, а використання для заволодіння чужим майно офіційно наданих йому за посадою службових повноважень. Якщо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем було пов’язане з внесенням такою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншим підробленням документів або складанням і видачею завідомо неправдивих документів, дії винного потребують кваліфікації за сукупністю злочинів, передбачених відповідними частинами ст.191, 366 ККУ.
Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем слід відмежовувати від зловживання владою або службовим становищем, яке вчинюється з корисливих мотивів і утворює склад злочину, передбаченого ст.364 ККУ. Зловживання службовою особою своїм службовим становищем при вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.191 ККУ, виступає способом заволодіння чужого майна і таким чином утворює спеціальний склад службового зловживання. При корисливому зловживанні владою або службовим становищем, відповідальність за яке передбачена ст.364 ККУ, службова особа не заволодіває чужим майном, а, діючи всупереч інтересам служби і протиправне отримуючи вигоду з свого службового становища, заподіює власникові майна майнову шкоду. При цьому така шкода може полягати у так званій упущеній вигоді. На відміну від злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, зловживання владою або службовим становищем (ст.364) може супроводжуватись сплатним вилученням чужого майна, за якого відбувається заміна майна на рівноцінний еквівалент, – інше майно, гроші, використання чужого майна для особистих потреб без мети заволодіння ним тощо.
Умисне і безпідставне отримання службовою особою з використанням свого службового становища чужого майна як премій, надбавок до заробітної плати, пенсій, допомоги, інших виплат слід кваліфікувати за ст.191, а не за ст.364 ККУ. Якщо службова особа спочатку звертає на свою користь чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем, а потім з метою приховати вчинений нею злочин зловживає своїм службовим становищем, її дії потребують кваліфікації за правилами реальної сукупності злочинів – за відповідними частинами ст. 191 і 364 ККУ. Привласнення вважається закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним.
Момент закінчення розтрати збігається з моментом витрачання чужого майна. Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вважається закінченим з моменту отримання можливості розпорядитися ним на власний розсуд.
Суб’єктом привласнення і розтрати, відповідальність за які передбачена ч.1 ст.191 ККУ, може бути осудна приватна особа, яка досягла 16-річного віку і якій майно, що є предметом цього злочину, було ввірене чи перебувало в її віданні. Суб’єктом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (ч.2 ст.191 ККУ) може бути лише службова особа. Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом. Кваліфікуючими обставинами привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем закон передбачає вчинення їх: 1) повторно або 2) за попереднім зговором групою осіб (ч.З ст.191), 3) у великих (ч.4 ст.191) або 4) особливо великих (ч.5 ст. 191) розмірах, або 5) організованою групою (ч.5 ст.191 ККУ). У відповідності до ч.4 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор або ж детектив чи інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви про кримінальне правопорушення не допускається. Як передбачено ч.1 ст.214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Тобто, з вище зазначеної правової норми випливає, що вона встановлює імперативний обов’язок після отримання заяви про вчинення правопорушення – унесення за нею відомостей до ЄРДР. Досудове розслідування, відповідно до ч.2 ст.214 КПК України, розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, згідно із положенням п. п. 1.1., 1.4. Розділу ІІ Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» від 06.04.2016 року за № 139, формування Реєстру розпочинається із внесення до нього слідчим, прокурором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення, зазначених в заяві чи повідомленні про його вчинення.
Відповідно до п.2.1 Розділу II Наказу за № 139 від 06.04.2016 року про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України, облік кримінальних правопорушень, у тому числі за заявами, які надійшли до НАБУ здійснюється за дорученням керівника шляхом внесення до ЄРДР відомостей, визначених частиною 5 ст.214 КПК України. Також, п. 2.2. Розділу ІІ Наказу Генеральної прокуратури України «Про єдиний реєстр досудових розслідувань» передбачено, що у випадку вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування розпочинається невідкладно. За умови встановлення обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, проводиться досудове розслідування відповідно до вимог статті 214 КПК України.
У відповідності до Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування або прокурора під час досудового розслідування Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 12.01.2017 пояснив:
«…Необхідність існування судового порядку оскарження аналізованого виду бездіяльності ґрунтується на закріпленні у ст.214 КПК обов’язку слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування. Таким чином, на відміну від процесуального порядку реагування на заяви та повідомлення про злочин, який було встановлено в КПК 1960 року, згаданий обв’язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб’єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Наведене підтверджується імперативними положеннями ч.4 ст.214 КПК, згідно з якою відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Окрім КПК, нормативні засади, пов’язані із вчиненням зазначеної процесуальної дії, регламентовані Положенням про порядок ведення ЄРДР, затвердженим наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 N 139, прийнятим на виконання вимог КПК. Зазначені нормативні засади, як засвідчили результати проведеного аналізу судової практики, також беруться до уваги слідчими суддями під час розгляду аналізованого в межах цього підрозділу виду скарг. Таким чином, з огляду на чіткий обв’язок внесення слідчим чи прокурором відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР із встановленням обмеженого процесуального строку для його виконання, за наявності лише загальних вимог до заяв чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у переважній більшості випадків у разі встановлення факту звернення із заявою та констатації факту невнесення відомостей про кримінальне правопорушення в межах регламентованого ст.214 КПК 24-годинного строку, слідчі судді постановляють ухвали про задоволення скарг на бездіяльність слідчого чи прокурора. Відтепер у всіх справах обов’язковим є проведення досудового розслідування (прояв засади публічності), яке розпочинається слідчим, прокурором негайно після внесення заяви потерпілого до Єдиного реєстру досудових розслідувань».
Хіба не за ці стандарти вітчизняного права щодня і на протязі майже п’яти років гинуть в АТО найперспективніша, найсвідоміша і найпатріотичніша молодь України? Генеральний директор комунального концерну “Центр комунального сервісу” Щербина Андрій Анатолійович, через свою нахабність і протиправність, напевно забув про героїзм Небесної Сотні і про десятки тисяч загиблих воїнів АТО, які віддали свої безцінні життя за право решти українського народу жити у відповідності до європейських стандартів права. Більше цього, Щербина А.А. саме у такий спосіб навмисно сплюндровує добру пам’ять про загиблу Небесну Сотню і бійців АТО, нівелюючи своїми злочинними діями героїчні досягнення українського народу. Сподіватимемося, що у м.Києві знайдуться виживші ветерани АТО і учасники Майдану, які влаштують цьому казнокраду і аферисту фекальну люстрацію, якщо правоохоронні органи і керівники держави не бажають реагувати належним чином.
Вищенаписане дає підстави вважати, що Щербина А.А. вчинив кримінальне правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.191, ч.2 ст.189, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.368, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України. Однак, якщо врахувати ще й те, що протиправна діяльність комунального концерну “Центр комунального сервісу” також являється частиною громадської діяльності особи 1, то протиправну діяльність Щербини А.А. слід розцінювати як таку, що направлена на зумисне перешкоджання його громадській діяльності і тягне за собою кримінальну відповідальність, що передбачена ст.170 КК України. Крім цього, як для даного випадку, дії Щербини А.А. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів державної влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Щербина А.А., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом перевищує свої службові повноваження, вчиняє підроблення, викрадає державне майно, вчиняє розтрату державного майна, перешкоджає діяльності громадської організації, порушує право на недоторканність особистого життя, протиправно збирає та накопичує особисту інформацію на громадян, яку використовує з метою погроз і переслідування громадян, займається вимогательством, що прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Щербина А.А. умисно вчинив посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці Щербиною А.А. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Щербини А.А. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Щербиною А.А. містять всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.3 ст.191, ч.2 ст.189, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.368, ч.1 ст.111 ч.2 ст.15, ч.5 ст.27 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, СУ ДБР, ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення Щербиною А.А. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, СУ ДБР, ГСУ СБУ стосовно вчасності внесення відповідних відомостей до ЄРДР та результатів проведеного досудового розслідування. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

Щербина А.А. Головата Є.І. 2

Щербина А.А. Головата Є.І. 3

Щербина А.А. Головата Є.І. 4

Щербина А.А. Головата Є.І. 5

Щербина А.А. Головата Є.І.

Щербина Андрій Анатолійович переслідування

Щербина А.А. Головата Є.І. 6

Щербина А.А. Головата Є.І. 7

Підписатися
Сповістити про
12 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Сергій
4 роки тому

Що називається дожилися до ручки із грьобаною українською незалежністю та жидівською олігархічною правлячою хунтою, що якийсь там прищавий чиновник Щербина А.А. безкарно роками вчиняє розтрату державного майна (або заволодіває ним шляхом зловживання службовим становищем) під виглядом державної установи, а також переслідує і погрожує киянам, в стрімкому бажанні ще більше збагатитися на сльозах перестарілих пенсіонерів. При цьому він незаконно втручається в їх особисте життя, збирає на них інформацію та займається багаторічним вимагательством.

Лариса
4 роки тому

ця потворна тварюка точно є безмозкою, якщо вирішив обікрасти, переслідувати і вимагати гроші від громадського діяча, який краще будь-якого пересічного громадянина розуміється на своїх правах. це ще одна оплеуха клоуну Володимиру Зеленському і його гнилій владі! краще б цей іудей не по селах їздив і дешево піарився у фейсбуці, а розпочав справжню чистку, починаючи з Києва та з цього ху*ла Щербини А.А., який злетів з клямок і у відкриту вчиняє розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем!

Інна
4 роки тому

ця корупційна бидлота розраховує на те, що лохи не захочуть днями вистоювати в довжелезних чергах і погодяться повторно сплатити кошти за комунальні послуги, які згодом Щербина Андрій Анатолійович викраде для власних потреб! якщо виходити з того, що багатіїв і ділових осіб у нашій країні дуже багато, то мова може йти про сотні мільйонів гривень, які лягають щороку у кишенях цих корупційних падлюк!

Єгор
4 роки тому

ну і чому ця червонопика потвора ще не в тюрмі? хіба не НАБ відповідає за розслідування ст. 191, 364, 368 КК України? чи в державі уже появилися зайві гроші? а може казнокрад Щербина А.А. уже в договорняках із Володимиром Зеленським? тоді точно будемо зимувати без тепла, однак із телевізором під ковдрою, щоб серіал “свати” холод не заважав дивитися!

Михайло
4 роки тому

педофіл-маразматик Щербина А.А. разом із керівниками ЖЕД користується повною нерозберихою в державі та безграмотністю клоунів-урядовців і в буквальному сенсі краде усе, що у нього під рукою. тому і виходить так, що жодній людині не повертаються переплати за комунальні послуги. а оскільки цей урод через свою алчність уже втратив самоконтроль, то вирішив замахати населення вигаданими боргами. а оскільки люди ліниві і не хочуть неділями стояти в чергах та робити звірки, не кажучи вже про переляк бути поданим в суд за вигадані комунальні борги, то невольно погоджуються знов і знов оплачувати те, за що вже раніше оплачували. поміж іншим потрібно віддати Щербині… Читати далі »

Міша
3 роки тому

Хто-хто, а цей уйобище А. Щербина уміє на відмінно красти гроші у споживачів комунальних послуг і вступати в договорняки з потрібними йому чиновниками. Цей урод фактично обкрадає кожного першого споживача, заставляючи його по двічі-тричі на місяць сплачувати комунальні послуги. В той же час, він усі ці надлишки баснословних коштів А. Щербина перекидає на власні рахунки у Швейцарських і Німецьких банках. Цю падаль потрібно негайно і як слід провчити, якщо силові органи приховують ним вчинені злочини.

Антоніна
2 роки тому

Цього примітивного шахрая чиновники між собою прозвали “торпедою”. Уже саме це слово надає певну уяву навіть для дуже далеких людей від уяви про масштаби і методи комунального казнокрадства: торпедування населення придуманими борговими рахунками. Наївні і малорозумні люди довіряться шахрайським квитанціям афериста Щербини і будуть сплачувати їх усі підряд. В той же час ханига Щербина буде згодом вдавати, що ці зайві кошти нібито повертає громадянам, але насправді це буде “повернення” – у свою кишеню (в Швейцарський банк). І чим більше люди оплачуватимуть такі придумані борги, тим більше буде збагачуватися цей єврейський аксакал!

Віра
2 роки тому

Це смердюче єврейське стерво роками уникає від особистого прийому, пояснюючи, що немов через коронавірус у нього існують якісь там обмеження на прийом. В той же час, нарахував мені незаконних 3300 грн. боргу за утримання прибудинкової території та регулярно погрожує подати на суд. Виникає цікава ситуація, коли я начебто винна Щербині 3300 грн., а з іншої сторони мене спеціально не допускають на прийом до працівників його шахрайської служби аби показати їм мої квитанції, які доказують про відсутність у мене боргу! Саме у такий спосіб ця підла єврейська курва дурить сотні тисяч людей, отримуючи для себе і своїх “криш” незаконні надприбутки!

Тетяна
1 місяць тому
Відповісти  Віра

Щербина купив собі новий паспорт з новим прізвищем, так само, як це зробили свого часу Порошенко, Кличко, Кравчук та інші виродки, що б зменшити ризик переслідування за вчинені злочини!

Наталья
2 роки тому

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в какую организацию можно написать жалобу на не выносимое обслуживание Киевского коммунального концерна “Центр комунального сервиса”? То что происходит в их ведомстве, это просто издевательство над людьми. Телефон, который указан на их веб-сайте (для записи людей на прием) не работает. По нему нельзя дозвониться! На Е-mail они не отвечают. На веб-сайте не могу зарегистрировать личный кабинет (выдает ошибку). Приезжала к ним несколько раз, не пускают. Говорят, что нужно предварительно записываться к ним на личный прием (с очередью на месяц), длительностью приема не более 30 минут. Мне через неделю нужно уезжать с Киева, приехала специально в столицу навести… Читати далі »

Марина
2 роки тому
Відповісти  Наталья

Наташа, зараз в нашій країні повний безлад, тому скаржитися немає куди і кому. Я також на своїй шкурі відчула усі негаразди правління цієї єврейської хунти, яка у протиправний спосіб заволоділа владою і викручує з людей усі соки! Але корисну пораду я для вас все-таки дам: подавайте на цю єврейську контору в суд. У такий спосіб ви зможете остаточно доказати, що ви не маєте боргів. Однак пам’ятайте, що термін позовної давності складає усього 3 роки. Тільки через це єврейський гадющник створює прецедент із прийомом людей і у такий спосіб затягує вирішення питань із так нібито виниклими боргами. Власне, тут гонка йде… Читати далі »

Сергій
1 рік тому

ЦКС, КМДА, Київтеплоенерго – це корупціонери, ОПГ та шахраї, які обкрадають людей на комунальних послугах. Київська міська державна адміністрація створила ЦКС (їх обличчя та імена можна побачити за цим посиланням https://cks.com.ua/about_cks/cks_team/), які здійснили незаконну угоду (без тендеру) з «Київтеплоенерго», «Київводоканал» щодо здійснення операцій з оплатою комунальних послуг для Киян. Таку ж корумповану організацію, з такою ж самою назвою, можна знайти в сусідній корумпованій та воюючій з нами країні. Злочинна схема така: ЦКС щомісяця самостійно змінює показники лічильників в особових аккаунтах клієнтів, при цьому обманюючи своїх клієнтів, стверджуючи, що це зробили ви самі або хтось із ваших рідних, які мають доступ… Читати далі »