суддя Хардіна Оксана Петрівна 2

Суддя Хардіна Оксана Петрівна: рецидив бандитизму і зради

Новости, Суды

У провадженні судді Шевченківського районного суду м.Києва Хардіної Оксани Петрівни перебували на розгляді матеріали судової справи за № 761/15982/17 щодо бездіяльності керівника СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві при складанні протоколу від 03.05.2017 року усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва Білоцерківець О.А. за правовою кваліфікацією – ст.364, 366, 367, 396 КК України.
04.07.2017 року, із запізненням аж на 60 (шістдесят) днів, відбулося судове засідання з розгляду судової справи за № 761/15982/17 щодо зобов’язання керівника СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві внести до ЄРДР відомості протоколу від 03.05.2017 року прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва Білоцерківець О.А. за правовою кваліфікацією – ст.364, 366, 367, 396 КК України.
Під час даного судового засідання головуючий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Хардіна Оксана Петрівна вчинила кримінальне правопорушення, що передбачене ст.364, 375, 366, 396 ККУ.
Крім того, на даному судовому засіданні суддя Хардіна О.П. грубо порушила процедуру ведення судового засідання та винесла завідомо неправосудне рішення:

— не одягла мантію судді;
— не одягла знак судді;
— проводила засідання у робочій кімнаті, в той час як зала судових слухань була вільною;
— не встановила учасників суду за особистими документами;
— не спонукала учасників суду назватися та повідомляти суду їх адреси місцезнаходження;
— не зачитала сторонам їх права і обов’язки;
— не запитувала у сторін про наявність у них заяв;
— не зачитала текст скарги;
— під час судового засідання не слухала пояснення сторін (друкувала документи) тощо.
Як результат, у 7 (сьомому) абзаці першої сторінки Ухвали у справі № 761/15982/17 суддя Хардіна О.П. неправильно зазначила місце і спосіб подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А.
Тобто, насправді громадянин (зазначення ПІП) не звертався до СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, а викликав на місце події наряд оперативно-слідчої групи, де і було складено протокол прийняття усної заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Також, суддя Хардіна О.П. вчинила службове підроблення та викрала з матеріалів судової справи подані громадянином (зазначення ПІП) докази вчиненого злочину суддею Білоцерківець О.А.:
1) копії 5 (п’яти) підроблених повісток;
2) копії не розглянутих впродовж чотирьох місяців 3 (трьох) клопотань заявника;
3) копію оскарження Постанови від 30.05.2016 року про закриття кримінального провадження за 42015100020000217 від 24.11.2015 року слідчим 2-го СВ СУ прокуратури м. Києва Войтовича О.О.;
4) копію Постанови від 30.05.2016 року про закриття кримінального провадження №42015100020000217 від 24.11.2015 року слідчого 2-го СВ СУ прокуратури м. Києва Войтовича О.О.
Більше того, суддя Хардіна О.П. навмисне приховала від судового аналізу того факту, що суддя Білоцерківець О.А. при проведенні 16.05.2017 року судового засідання з розгляду оскарження Постанови від 30.05.2016 року про закриття кримінального провадження за 42015100020000217 від 24.11.2015 року слідчого 2-го СВ СУ прокуратури м.Києва Войтовича О.О. за ознаками кримінального правопорушення 11 (одинадцятьма) поліцейськими Дарницького УП ГУ НП в м.Києві, передбаченого ч.1 ст.365 КК України, вчинив кримінальні правопорушення, що передбачені ст.364, 396 КК України.
А саме, що на даному судовому засіданні суддя Білоцерківець Олег Анатолійович грубо порушив процедуру ведення судового засідання

— не встановив учасників суду за особистими документами;
— не спонукав учасників суду назватися та повідомляти суду їх адреси місцезнаходження;
— не зачитав сторонам їх права і обов’язки;
— не запитував у сторін про наявність у них заяв та клопотань;
— не розглянув клопотання, яке було долученим у справу провадження 3 (три) місяці назад;
— не зачитав текст скарги;
— порушив принципи безперервності проведення судового засідання;
та перевищив свої службові повноваження:
— проводив частину судового засідання в умовах постійного тиску і агресії щодо учасників засідання;
— навмисно затягує розгляд скарги понад встановлені законом строки (ст.306 КПК України вимагає розглянути скаргу до 5 днів, однак він умудрився затягнути понад 9 місяців) з метою покривання вчинених злочинів поліцейських Дарницького УП ГУ НП в м.Києві тощо.
Крім того, суддя Шевченківського районного суду м.Києва Хардіна Оксана Петрівна порушила вимоги ст. 26 КПК України, так як вийшла за межі судового розгляду (п.3 Кодексу «…слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом»). Суддя Хардіна Оксана Петрівна, при розгляді скарги громадянина (зазначення ПІП), наділила себе повноваженнями слідчого, так як не розглядаючи подану скаргу на бездіяльність, вдалася до розгляду по суті заяву про вчинене кримінальне правопорушення (ознаки перевищення повноважень – ст. 364 КК України).
Попри вищенаписане суддя Шевченківського районного суду м.Києва Хардіна О.П. не притримується власної позиції щодо розгляду подібних оскаржень допущеної бездіяльності органів досудового розслідування, так як в ідентичній судовій справі за № 761/15025/17 від 29.05.2017 року винесла зовсім протилежне судове Рішення (задовольнила скаргу заявника), що власне і доказує її злочинність або психічну нестабільність.
Скаржник, його захисник, представник чи законний представник можуть надати судові відповідні дані, які є необхідними для правильного та об’єктивного вирішення поданої скарги. З цією ж метою слідчий суддя вправі витребувати необхідні матеріали за своєю ініціативою.
Обґрунтування скарги заявником у судовому засіданні полягає в роз’ясненні та аргументуванні доводів, викладених у скарзі, їх підтвердженні наявними у скаржника фактичними даними та документами.
Право виступити з реплікою означає для скаржника відреагувати на виступи осіб, що беруть участь у розгляді скарги, зокрема, на думку прокурора з приводу наявності чи відсутності підстав для задоволення скарги.
При дослідженні обґрунтованості скарги слідчий суддя має перевірити, чи дотриманий процесуальний порядок винесення оскаржуваного рішення чи проведення оскаржуваної дії, чи мала посадова особа, котра допустила прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії чи бездіяльності, необхідні повноваження, чи немає обставин, що тягнуть закриття провадження. Якщо слідчий суддя скасовує оскаржувані рішення чи визнає незаконними оскаржувані дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, він вказує, які порушення норм кримінального матеріального чи процесуального закону були допущені та які дії належить припинити або здійснити слідчому чи прокурору.
Статтею 345 КПК України (Повідомлення про права і обов’язки) передбачається таке:
«1. Судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені цим Кодексом.
2. Після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у судовому розгляді, з пам’яткою головуючий з’ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх».
Статтею 321 КПК України (Головуючий у судовому засіданні) передбачається таке:
«1. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з судового розгляду все, що не має значення для провадження».
Статтею 306 КПК України (Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування) передбачається таке:
«1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею
місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави.
2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги.
3. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується.
Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги».
Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності судді Хардіної Оксани Петрівни наявний склад кримінального правопорушення, що передбачені ст. 364, 366, 375, 396 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень суддею Хардіною О.П. мають ознаки злочину, що передбачені ст. 364, 366, 375, 396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція судді Хардіної О.П. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до гілки судової влади та до керівників держави, що явно наруку ворогам нашої держави. Суддя Хардіна О.П. явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищила службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів суду.
Саботаж і бойкотування належної роботи судового органу прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави. Суддя Хардіна О.П. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України – м.Києва. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Хардіною О.П. як посадовою особою органу судової влади, вже розчарувала певну частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності громадян.
Вищенаписане надає суттєві підстави вважати, що в діяльності судді Хардіної О.П. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НБУ і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Шевченківського районного суду м.Києва Хардіною Оксаною Петрівною.
Крім того, нами повідомлено Вищу Раду правосуддя про порушення присяги судді суддею Шевченківського районного суду м.Києва Хардіною Оксаною Петрівною.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних структур та належного резонансу небайдужої громадськості і мас-медіа.

Підписатися
Сповістити про
6 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Моніка
6 роки тому

подивіться на її рожу: бог її вже давно покарав. геть дніпропетровських сепарів з києва!

Оля
6 роки тому
Відповісти  Моніка

біда втім, що одні уроди народжують інших уродів, яких згодовують не материнським молоком, а зміїною отрутою

Руся
6 роки тому

хардина точно прибацана. в шевченковском суде бываю довольно часто, но что бы такой придурошной – больше не видела там таких!

Инна
6 роки тому

суддя хардина на самом то деле давно страдает психическими расстройствами, по этому и сидит на транквилизаторах. последнее и поясняет ее тормознутость

Леонард
6 роки тому

боже, зачем ты позволяешь бездарям и психам работать судьями в стране, где люди и так еле выживают от дурости и тирании самодержавцев

боец ато
6 роки тому
Відповісти  Леонард

за этих вот моральных уродов и пидрасов почему то должны помирать лучшие сыны отечества и мирное население донбаса