prokuror-danilova-yuliya-igorivna

Прокурор Данілова Юлія Ігорівна в казино ЄС витрачає хабарі

Новости, Прокуратура

26.02.2016 року громадянин (зазначення ПІП) подав до Київської місцевої прокуратури №2 м.Києва заяву про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві Сліпчуком О.С.
Оскільки при розгляді даної моєї заяви про вчинення кримінального правопорушення Київська місцева прокуратура №2 допустила звичну як для себе бездіяльність, то громадянин (зазначення ПІП) 09.03.2016 року звернувся із відповідною скаргою до слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва.
17.03.2016 року, з приводу розгляду скарги від 09.03.2016 року громадянина (зазначення ПІП), відбулося засідання суду під головуванням судді Пойда С.М., якому до початку судового засідання прокурор Данілова Юлія Ігорівна вручила вказаному судді копію витягу з ЄРДР про внесення нею відомостей заяви громадянина (зазначення ПІП) від 26.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення начальником СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві Сліпчуком О.С. за № 42016101020000072 від 17.03.2016 року.
Скориставшись своїм процесуальним правом учасника даного судового засідання, громадянин (зазначення ПІП) зробив копію даного витягу, ознайомився з нею і прийшов наступного висновку: прокурор Київської місцевої прокуратури №2 Данілова Юлія Ігорівна вчинила злочин, що передбачений ст. 366, 396 КК України.
А саме, у супереч ст.216 КПК України прокурор Данілова Юлія Ігорівна призначила себе у кримінальному провадженні № 42016101020000072 процесуальним керівником і слідчим (?).
Якщо врахувати ще й те, що станом на 25.04.2016 року, численні заяви і клопотання громадянина (зазначення ПІП), прокурор Київської місцевої прокуратури №2 Данілова Ю.І. не розглядає, а також не вчиняє жодної процесуальної дії, то всі підозри щодо вчинення нею зухвалого злочину стали більше чим оправданими.
Більше того, прокурор Данілова Ю.І., являючись процесуальним керівником у кримінальному провадженні за номером 42015100020000229 від 14.12.2015 року понад 20 (двадцять) календарних місяців як навмисно блокує проведення в ньому досудового розслідування (не виконує рішень слідчих суддів щодо вчинення процесуальних дій) щодо рейдерства, шахрайства, заволодіння чужим майном, перепродаж чужого майна, самоуправство, злочини в електронних комунікаціях, підробленні документів, несплаті податків і приховування найманої робочої сили, незаконне заволодіння земельною ділянкою, незаконна забудова дитячого майданчика керівниками ТОВ “Адамант” і ТОВ Адамант-Телеком”.
Одночасно, з покриванням вчинених злочинів керівниками ТОВ “Адамант” і ТОВ Адамант-Телеком”, прокурор Київської місцевої прокуратури №2 Данілова Юлія Ігорівна набула великих статків (самозбогатилася, ознаки злочину – ст. 368 ККУ), чим власне і похваляється у своєму аккаунті на фейсбуці: відвідуванням казино, азартними іграми в казино, регулярними відпочинком на дорогих курортах світу, відвідуванням закордонних ресторанів, турпоїздками, придбанням дорогих прикрас тощо.

У частині 7 ст.214 КПК Eкраїни зазначено, “…Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 коментованої статті обов’язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, прокурора, до якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння або в разі виявлення кримінального правопорушення слідчим, прокурором самостійно з будь-якого джерела. Заяви про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути зроблені фізичними особами або подані від імені юридичної особи, і в такому випадку подавачем заяви повинна бути особа, що представляє інтереси підприємства, організації чи іншої юридичної особи.
Всі заяви громадяни і юридичні особи мають право подавати прокурору чи посадовій особі будь-якого правоохоронного органу, які не мають права відмовити у прийнятті такої заяви. Службова особа правоохоронного органу, прокурор, що приймає усне повідомлення, зобов’язані переконатися в особі заявника (прізвище, ім’я й по батькові, місце проживання, місце роботи та інші дані, що можуть знадобитися), встановити з нею контакт на випадок виникнення потреби та викласти в рапорті про прийняття заяви сутність зробленого повідомлення.
Письмові заяви і повідомлення, які надходять від юридичних осіб, повинні мати реквізити цієї юридичної особи, що відповідають дійсності, та відомості про місце фактичного знаходження і дані про контактний зв’язок (телефон, факс, електронна пошта). Повідомлення юридичних осіб підписує його керівник або інша уповноважена особа. Повідомлення про кримінальне правопорушення можуть надходити також від посадових осіб і представників органів державної влади та управління, які мають контрольні або представницькі повноваження. Кримінальним процесуальним законодавством не встановлюється порядок та зміст викладу відомостей про кримінальні правопорушення в заявах або повідомленнях. Це означає, що законом не обмежується зміст і не встановлюється форма даних як щодо офіційних повідомлень, так і повідомлень фізичних осіб, проте надаючи оцінку таким відомостям, прокурор, слідчий повинні переконатися у наявності в них даних, що вказують на об’єктивні ознаки підготовки, вчинення, приховування кримінального правопорушення. Заяви і повідомлення про вчинене правопорушення, які не містять даних про автора і не можуть бути ідентифіковані з автором такого повідомлення, слід визнавати анонімними і такими, що не підлягають розгляду, за винятком випадків повідомлення в них про кримінальні правопорушення, вчинення яких не викликає сумнівів. Якщо заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, прийняті іншою посадовою особою правоохоронного органу, то вони мають бути негайно передані для вирішення у встановленому порядку слідчому, прокурору. Часом подання заяви, повідомлення вважається час (рік, місяць, день, година доби), коли вони надійшли до службової особи правоохоронного органу, що зазначається на письмовій заяві, повідомленні або в протоколі відібрання усної заяви, повідомлення.
Самостійне виявлення слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, може мати місце лише під час виконання ними покладених на них обов’язків із здійснення відповідно розслідування кримінальних правопорушень або прокурорського нагляду за дотримання законів. Відомості про факти кримінальних правопорушень, що виявлені у встановленому законом порядку оперативно-розшуковими підрозділами та їх співробітниками, доводяться до відома слідчого, прокурора в офіційних повідомленнях, що підписуються уповноваженими на те особами оперативного підрозділу.
Досудове розслідування розпочинається, і в його межах слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії здійснюються лише з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, що встановлений ч.2 коментованої статті.
Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після надходження заяви, повідомлення до правоохоронного органу і незалежно від часу їх надходження безпосередньо до нього, зобов’язаний надати оцінку їх змісту, сутності та за наявності у викладених відомостях ознак, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Рішення слідчого, прокурора про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є процесуальним і приймається у порядку, встановленому для прийняття процесуальних рішень, що визначений ст. 110 КПК. Здійснення досудового розслідування розпочинається прокурором або слідчим, якого визначає керівник органу досудового розслідування.
Здійснення будь-яких слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається, а виконання таких дій будь-якою посадовою особою правоохоронного органу чи прокурором тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Винятком з цього правила є надання дозволу здійснення у невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань огляду місця події з метою встановлення фактичних даних, які можуть вказувати на ознаки кримінального правопорушення. В таких випадках внесення відомостей з відображенням результатів проведеного огляду місця події до Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюється негайно після завершення огляду і повернення слідчої групи до правоохоронного органу з урахуванням того, що внесення таких відомостей здійснюється в автоматичному режимі цілодобово.
Відповідно до процесуальних положень, встановлених главою 41 КПК, досудове розслідування розпочинається негайно і відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за першої можливості не лише у разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, а й на повітряному судні, що перебувають за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України.
Обов’язок прийняти та зареєструвати заяву або повідомлення про кримінальні правопорушення покладено на слідчого, прокурора та інших службових осіб, що уповноважені на їх прийняття. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається, незалежно від того, чи відносяться розслідування фактів про повідомлені кримінальні правопорушення до територіальної юрисдикції або процесуальної компетенції органу, до якого надійшла заява чи повідомлення. Слідчий, прокурор після ознайомлення з поданою заявою чи повідомленням вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення відповідно до п.п. 1-7 ч.5 даної статті, а їх реєстрація та присвоєння номера кримінального провадження здійснюються автоматично.
Відповідно, за даними фактами було подано заяву про вчинене кримінальне правопорушення прокурором Даніловою Ю.І. за ст.366, 382, 396 КК України. Очікуємо на результати об’єктивного досудового розслідування, відповідний суспільний і міжнародний резонанс та на небайдужість мас-медіа.

prokuror-danilova-yuliya-igorivna-v-kazino

danilova-yuliya-igorivna-uxvala

uxvala-sudu-danilova-yuliya-igorivna

prokuror-danilova-yuliya-igorivna-yerdr

Підписатися
Сповістити про
5 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Армен
6 роки тому

люди с голоду пухнут, бойцы АТО – в бой идут с ржавыми патронами, а эта грязная шлюха данилова просаживает в казино награбленные в мирному тылу добро! да это же чистой воды марадерство, драную суку ее мать!

Ополченец
6 роки тому

Таких сук мало повесить, однако живьем кожу сдереть надо. Идет война а эта дрянь людей побирает и жирует за нашими спинами, пока мы границы ценой своей своих жизней удерживаем

Галя
6 роки тому

І дійсно, чому ця прокурорська потвора ще не в звіріній клітці сидить? Чи не за ради таких прадлюк гинуть наші молоді хлопці на війні? чи не за таких виродків населення України зубожіє та голодає?

Герда
6 роки тому

дивно що ця дешева і смердюча шалава досі ще при кормушці а не в петлі та на високому дереві. куда ж дивляться наші герої АТО? якщо до цього правоохоронним органам і сбу немає ніякого інтересу, тоді народ сам має дбати за чистоту своєї нації

Жанна
6 роки тому

безмозглая тварь! могла бы обойтись без фотоапарата и без фейсбука! представляю как она работает в прокуратуре с такой врожденной ограниченностью ума