xolodnickij-nazar-ivanovich-foto

Холодницький Н.І. вчиняє підроблення і саботаж роботи САП

Новости, Прокуратура, Самые важные новости

09.03.2017 року громадянин (зазначення ПІП) через поштову службу ДП «Укрпошта» подав керівнику ГПД НАБУ заяву за вих. № 1029/08 про вчинення кримінального правопорушення керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у кримінальному провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А.
У зв’язку зі звичною бездіяльністю керівника ГПД НАБУ, громадянин (зазначення ПІП) звернувся в порядку ст.303-307, 309 КПК України до слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва з відповідною скаргою, який своєю Ухвалою у справі №760/4970/17 від 06.04.2017 року зобов’язав вказаного керівника ГПД НАБУ внести відомості його заяви від 09.03.2017 року за вих. № 1029/21 про вчинене кримінальне правопорушення керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у кримінальному провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А. та розпочати досудове розслідування.
27.04.2017 року, заявою за вихідним № 1187/27 громадянин (зазначення ПІП) просив керівника ГПД НАБУ та директора НАБУ Ситника Артема Сергійовича виконати вимоги ст.535 КПК України.
16.05.2017 року, листом за № 0412-188/17118, детектив Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив заявника про те, що він виконав вимоги Ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва у справі №760/4970/17 від 06.04.2017 року та 13.05.2017 року – вніс до ЄРДР за № 52017000000000324 відомості його заяви за вих. № 1029/08 про вчинення кримінального правопорушення суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е. за ч.1 ст.375 КК України (?).
25.05.2017 року, у відповідності до ст.220 КПК України, громадянин (зазначення ПІП) подав через прийомну НАБУ клопотання за вих. № 1290/25 в кримінальному провадженні № 52017000000000324 від 13.05.2017 року детективу ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антону Сергійовичу, яким у нього просив:
1) внести до ЄРДР усі кваліфікаційні статті вчиненого злочину, у відповідності до Ухвали суду;
2) якнайскоріше надати Пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого;
3) якнайскоріше надати копію витягу з ЄРДР;
4) повідомити імена процесуальних керівників у даному провадженні;
5) повідомити імена усіх детективів у даному провадженні;
6) якнайскоріше запросити його для допиту у даному кримінальному провадженні як Потерпілого;
7) повідомити його до 72 годин про наслідки розгляду даного клопотання.
Однак, станом на 06.06.2017 року громадянина (зазначення ПІП) у жодний із способів так і не було повідомлено детективом ГПД НАБУ А.Бондаренко-Барбуль про належний розгляд його клопотання за вих. № 1290/25 від 25.05.2017 року та письмової відповіді на нього не було надано.
06.06.2017 року, що відповідало 10 (десятому) процесуальному дню (з оглядом на ч. 7 ст.115 КПК України про обчислення процесуальних строків), громадянин (зазначення ПІП) подав слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу на бездіяльність детектива ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль А.С.
12.06.2017 року відбулося судове засідання у справі № 760/9843/17, під час якого детектив ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив суду, що він:
– вважає правильнішим застосування його власної кваліфікації вчиненого злочину керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у кримінальному провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А. (за ч.1 ст.375 КК України; в заяві були вказані кваліфікаційні статті заявника: ст.364, 368, 366, 382, 396 КК України);
– не вважає за доцільне надання заявнику копії витягу з ЄРДР у кримінальній справі за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року;
– не рахує заявника потерпілим у кримінальному провадженні за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року;
– не вважає злочином не внесення до ЄРДР інших п’яти кваліфікаційних статей вчиненого злочину фігурантами у справі провадження (ст. 364, 368, 366, 375, 382, 396 КК України);
– не вважає злочином не внесення до ЄРДР імен фігурантів у справі провадження;
– не вважає злочином не проведення допиту заявника у справі провадження;
– рахує помилкою подання йому заявником клопотань у даному кримінальному провадженні;
– збирається впродовж 30 днів розглянути подані заявником клопотання у відповідності до Закону України «Про звернення громадян»;
– не вважає злочином часткове виконання вимог суду із запізненням аж на 37 (тридцять сім) днів;
– вважає дане кримінальне провадження таким, де взагалі (де факто) не може бути потерпілих осіб (?);
– вважає недопустимим участь у кримінальному провадженні заявника;
– наділений правом (?) не виносити Постанови про відмову у розгляді клопотань заявника;
– не вважає вартим своєї уваги зазначене заявником у поданій заяві того факту, що внаслідок протиправних дій керівника прокуратури Рівненської області Соболь О.М., судді Рівненського міського суду Рівненської області Ореховської К.Е., слідчого СВ прокуратури Рівненської області Маслова В.Г. та процесуального керівника у кримінальному провадженні за №42016000000000549 Бабича А.А. він отримав матеріальний збиток на суму 200 000 (двісті тисяч) гривень, а а моральної – ще на 100 000 (сто тисяч) грн., разом на 300 000 (триста тисяч) грн.;
– не вважає для себе актуальною ч.2 ст. 55 КПК України (яка передбачає, що права і обов’язки потерпілого виникають з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення);
– не вважає для себе авторитетними Рекомендації 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам
щодо допомоги потерпілим від злочинів від 14 червня 2006 року, за якими під поняттям “потерпілий” слід розуміти фізичну особу, що зазнала шкоди, включаючи фізичні ушкодження або психічні травми, душевні страждання або економічні втрати, спричинені діями або бездіяльністю, які є порушенням норм кримінального права держав-членів.
16.06.2017 року, листом за № 0412-188/21117, детектив ГПД НАБУ Бондаренко-Барбуль Антон Сергійович повідомив заявника, що кримінальне провадження за № 52017000000000324 від 13.05.2017 року уповноваженою особою САП було визначено підслідність за прокуратурою Рівненської області (?), яку власне і очолює головний фігурант у справі даного кримінального провадження – керівник прокуратури Рівненської області Соболь О.М.
Останнє було неприпустимою процесуальною дією, так як керівник прокуратури Рівненської області Соболь О.М. буде обов’язково впливати на досудове розслідування, яке проводиться проти особисто нього. Також, дана дія напряму протирічить наказам Генерального прокурора України за № 125, 139 та положенням ст.216, 218 КПК України.
Саме з цього приводу громадянин (зазначення ПІП) неодноразово звертався до керівника САП Холодницького Назара Івановича, який дані звернення повністю проігнорував.
Також, керівник САП Холодницький Назар Іванович проігнорував і той факт, що кваліфікація вчинених злочинів керівником Рівненської обласної прокуратури Соболь О.М., суддею Рівненського міського суду Рівненської області Ореховською К.Е., слідчим СВ прокуратури Рівненської області Масловим В.Г. та процесуальним керівником у кримінальному провадженні №42016000000000549 Бабичем А.А. за ст.375 КК України є більше чим абсурдною у причині того, що прокурори і слідчі не являються суддями!
Подібні зловживання Холодницьким Назаром Івановичем вчиняються понад 1,5 (півтори) роки, за які практично всі відкриті громадянином (зазначення ПІП) в НАБУ кримінальні провадження (біля 40 справ!) незаконно перекидаються у подібний спосіб нібито за підслідністю в інші підрозділи регіональних прокуратур.
Тобто, керівники НАБУ і САП навмисне підміняють кваліфікаційні статті вчиненого злочину фігурантами у кримінальних провадженнях, з метою незаконної зміни підстлідністі.

Небезпідставно вважаю, що усе вищенаписане є наслідком зухвалого кримінального правопорушення керівником САП Холодницьким Назаром Івановичем.
В діях Холодницького Назара Івановича є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.364, 366, 382, 396 КК України.
Відповідно, як для даного випадку, позиція Холодницького Назара Івановича є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до НАБУ і ГПУ, а також до керівників держави, що явно на руку ворогам нашої держави. Холодницький Назар Іванович, явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищив службові повноваження та вчинив службове підроблення, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування.
Саботаж і бойкотування належної роботи НАБУ і ГПУ прирівнюється до шпіонажу і зраді нашої держави.
Холодницький Назар Іванович умисно вчиняє посадові злодіяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, доки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території м.Києва.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Холодницьким Назаром Івановичем, як посадовою особою САП, вже розчарувала певну частину українців у нинішній політиці нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності Холодницького Назара Івановича наявний склад кримінального правопорушення, що передбачений ст. 111, 364, 366, 382, 396 ККУ.
Відповідно до вищезазначеного, нами були подані заяви про вчинене кримінальне правопорушення Холодницьким Назаром Івановичем до ГСУ СБУ і ГСУ ГПУ. Очікуємо належної реакції даних структур, небайдужої громадськості, світової спільноти і мас-медіа.

xolodnickij-nazar-ivanovich-uxvala

uxvala-xolodnickij-nazar-ivanovich

Підписатися
Сповістити про
13 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Генрі
6 роки тому

кукловоди шукали на посаду керівника САП ідеального жополиза і абсолютну дурепу, от і знайшли. дурість і бездарність з його голови так і валить як у корови із дупи

Емілія
6 роки тому

люба інша людина хоч трохи би задумалася і проявила би людську гордість. у холодницького же немає жодного з цих людських цінностей: ні компетентності, ні самоповаги, ні гордості, ні порядності

Маряна
6 роки тому

Зразу видно що Холодницький гнила людина. вирвався в королі із задрипаного старшого слідчого зачуханої районної прокуратури і намагається всім мізки пудрити

Артем
6 роки тому

Если действительно такая большая проблема с кадрами в САП, тогда почему Н.Холодницкий не может организовать так называемые советские совещания (летучки)? Не так много юридических ляпов в САП, чтобы их нельзя было не вытравить в считанные дни из дурной головы его неопытных и безграмотных прокуроров, благодаря которым нынешнее положение его авторитета и авторитета его прокуратуры – катастрофически падает!

Рита
6 роки тому

во всяком случае было бы странно если Н.Холодницкий смог поставить вверенную ему службу во благо народа. с незапамятных времен на должности руководителя выбирали старейшин, обладающих достаточным опытом, умом, смекалкой и прозорливостью, а не вот такого рядового неотесанного прокуроришку с захудалой прокуратуры

Анатолій
6 роки тому

глупо очікувати від не освіченої мавпи великого героїзму і талановитих звершень

Эмма
6 роки тому

та ще продажна курва. хоч би через одну кримінальну справу належним чином розслідував. так ні, так само як і Ситнік рошенівську дупу лиже та нічого не робить крім вказівок зверху!

Кіра
6 роки тому

вся його робота – це видоювання державної казни і вчасно міняти підгузники Петі Порошенку

Таня
6 роки тому

краще б він вивчив табличку множення і згадав про власну гідність, коли в черговий раз його покличуть в адміністрацію президента труси порошенкові випрати

Тимофій
6 роки тому

Це ж треба було іудеям так надурити український народ: за кошти налогоплатників України утримується банда дегенератів і кілерів Петра Порошенка

Юра
6 роки тому

взамін того що б боротися з корупцією в Україні, дана структура лиже смердючі дупи олігархів та сама розводить корупцію!

Олександр
6 роки тому

А чого можна було очікувати від недоумка і неуча? Відбирали на цю посаду далеко не розумного і кмітливого, а явно пришелепкуватого та відданого мафії і продажного…

Оксана
6 роки тому

намагалася вислухати і зрозуміти його та прийшла висновку, що він навіть розмовляти не вміє та позбавлений можливості викласти свою думку. таке враження що назар холодницький є дауном!