zagladko-volodimir-olegovich

Слідчий Загладько В.О. безграмотний, злочинний і божевільний

Новости, Полиция

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві перебуває на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за №12017100100009589 від 12.08.2017 року за підозрою у вчиненні злочину директором Департаменту містобудування та архітектури КМДА Свистуновим Олександром Вікторовичем, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
10.10.2017 року, у злісне порушення ст.220 КПК України та Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько Володимир Олегович надіслав особі 1 простий поштовий лист, в якому було повідомлення за № 16234/125/56-2017 від 05.09.2017 року про закриття кримінального провадження 19.08.2017 року за № 12017100100009589 від 12.08.2017 року.
При чому, попри у шахрайський спосіб зазначене у даному листі, копії Постанови про закриття кримінального провадження в ньому насправді не було.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», у листах з оголошеною цінністю (цінних листах) пересилаються – цінні папери, документи (дипломи, паспорти, посвідчення водія, свідоцтва про народження, свідоцтва про одруження, трудові книжки, військові квитки тощо), облігації державних позик, лотерейні білети, грамоти, фотокартки, художні картки, рукописи, пенсійні та судові справи, ділові папери, звіти, заяви, клопотання, вимоги, скарги, претензії, акти, договори і т.д., тобто документи що становлять цінність для відправника або одержувача.
Простий же лист є звичайним поштовим відправленням, що приймається працівниками пошти для пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення та без видачі відправникові розрахункового документа про прийняття такого листа і доставляється адресатові (одержувачу) без відповідної розписки. Таке поштове відправлення не підлягає належному контролю і відповідно, поштова служба за не доставку такого відправлення, або ж за несвоєчасну доставку кореспонденції – жодної відповідальності не несе.
З цього витікає наступне: порушуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року за N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку», відправник простого листа брав на себе всі ризики, що пов’язані з не доставкою адресату його кореспонденції, або ж з більш пізніми термінами доставки, необхідними заявнику для реалізації своїх процесуальних прав – для оскарження дій слідчого в суді. Крім цього, відправляючи просту кореспонденцію відправник простого листа мусить усвідомлювати те, що терміни доставки адресату його кореспонденції не можуть бути доказаними у випадках можливих оскаржень до державних інстанцій чи то до суду.
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько В.О. незаконно закрив кримінальне провадження за № 12017100100009589 від 12.08.2017 року та всупереч ч.6 ст.284 КПК України особі 1 так і не надав особі 1 копії Постанови про закриття даного провадження з метою перешкоджання реалізації його права на оскарження Такої Постанови (ознаки злочину – ст.366 КК України).
У відповідності до ст.220 КПК України, «Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй». Слідчий, прокурор зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшукових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно бути вручено копію Постанови.
У своєму клопотанні до слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько В.О. за вих. № 1770/26 від 26.08.2017 року особа 1 просив вчинити низку процесуальних дій, які він досі не вчинив та не надав йому належної відповіді, передбаченої положенням ст.220 КПК України.
Враховуючи допущену бездіяльність слідчого Загладько В.О. особа 1 звернувся з відповідною скаргою до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва 31.08.2017 року за № 1799/30, а 06.09.2017 року – оскаржив його бездіяльність Ухвалою у справі № 761/31130/17.
Взамін того, щоби у належний спосіб виконати вимоги Ухвали суду у судовій справі № 761/31130/17, слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві Загладько В.О. вчиняє службове підроблення.
А саме, даний слідчий заднім числом виносить одразу дві Постанови, при чому – в один і той самий день:

– про відмову у визнанні потерпілим;
– про закриття кримінального провадження.
В той же самий час, в останньому абзаці свого листа за № 16234/125/56-2017 від 05.09.2017 року, слідчий Загладько В.О. пропонував особі 1 оскаржити протягом 10 (десяти) днів його першу Постанову про відмову у визнанні потерпілим в порядку ст.303, 304 КПК України.
І це все попри те, що насправді особа 1 досі не подавала даному слідчому жодних заяв про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні!
Останнє заставляє серйозно засумніватися у психічному здоров’ї слідчого Загладька В.О. та щодо наявного у нього звання капітана поліції.
Слідчий Загладько В.О., після винесення Постанови про не визнання потерпілим особи 1 у провадженні, мусив як мінімум зачекати 10 (десять) днів та переконатися, що особа не оскаржувала його бездіяльність в суді. В протилежному випадку, слідчий Загладько В.О. мусив як мінімум дочекатися судового рішення, а вже потім вирішувати, у відповідності до результатів судового розгляду скарги особи 1, закривати дане кримінальне провадження чи ні.

Якби то не було, КПК України не дозволяє виносити підряд вказаних двох Постанов, так як кожна із них підлягає судовому оскарженню на протязі 10 процесуальних днів.
В даному випадку, слідчий Загладько В.О. одночасно з закриттям кримінального провадження припинив будь-які процесуальні дії щодо можливості оскарження Постанови про не визнання потерпілим у провадженні, що є злочином (ознаки ст.364 КК України).
Вчинені слідчим Загладько В.О. незаконні дії викриваються наявними в особи 1 наступними доказами:
– аудіозаписом розмови з даним слідчим, який 19.08.2017 року зізнається, що Постанови про не визнання особи 1 потерпілим насправді не існує;
– аудіозаписом розмови з даним слідчим, який 19.08.2017 року відклав допит особи 1, надавши йому час для надання доказів про отримання морального і матеріального збитку;
– фактом не надання особі 1 вказаних у листі № 16234/125/56-2017 двох копій Постанов;
– відсутністю належних (прийнятних) доказів про надсилання особі 1 двох копій Постанов;
– фактом не дотримання процесуальних строків у винесенні даних Постанов;
– незаконністю винесення даних двох Постанов, так як жодної процесуальної дії слідчим вчинено не було;
– фактом винесення двох Постанов заднім числом з метою уникнення розгляду поданого особою 1 клопотання;
– фактом винесення двох Постанов заднім числом з метою уникнення виконання вимог Ухвали суду;
– фактом не виконання вимог попередньої Ухвали суду щодо внесення до ЄРДР справжніх кваліфікаційних статей, за якими було вчинено фігурантом злочин;
– фактом не проведення досудового розслідування з метою покривання вчинених злочинів фігуранта у справі провадження (ознака злочину – ст.396 КК України);
– фактом не надсилання (не подання) слідчому заяви про визнання потерпіли у кримінальному провадженні, на яку посилається останній у своєму листі.
Слідчий Загладько В.О., перед тим як закрити кримінальне провадження за № 12017100100009589 від 12.08.2017 року, не вчинив ще й інших обов’язкових слідчих дій:
1) жодного разу не допитав особу 1 у справі провадження;
2) жодного разу не допитав фігурантів у справі провадження;
3) жодного разу не допитав свідків у справі даного провадження;
4) не в повній мірі виконав вимоги Ухвали слідчого судді, так як вніс до ЄРДР зовсім іншу кваліфікаційну статтю;
5) не надав особі 1 Пам’ятки про процесуальні права і обов’язки потерпілого у кримінальному провадженні;
6) не залучив експертів у даному провадженні для встановлення процесуальної істини;
7) не надав особі 1 інформації про процесуальних керівників у даному провадженні;
8) не надав особі 1 інформації про наявність інших слідчих у даному провадженні;
9) не залучив до справи провадження уже надані особою 1 докази та не надав їм належної оцінки.
Складається враження, що слідчий Загладько В.О. є психічно нездоровою людиною, якій небезпечно працювати в органах поліції, і який гостро потребує психіатричної допомоги.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень слідчим Загладько В.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, позиція слідчого Загладько В.О. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до правоохоронних органів та до керівників держави вцілому, що явно наруку зовнішнім ворогам нашої держави.
Слідчий Загладько В.О., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, перевищив свої службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органу досудового розслідування. Саботаж і бойкотування належної роботи органу досудового розслідування прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам нашої держави. Слідчий Загладько В.О. вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України.
Навмисна протидія нинішній державній політиці слідчим Загладько В.О. вже розчарувала певну частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності слідчого Загладько В.О. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачений ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень слідчим Загладько В.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГСУ СБУ та ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення слідчим Загладько В.О.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних структур, міжнародного резонансу, небайдужої громадськості і адекватної реакції мас-медіа.

zagladko-volodimir-olegovich-shaxrajstva

Підписатися
Сповістити про
14 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Гнат
6 роки тому

звідки взялося це пархате ментівське чмо? цікаво, цьому підеру не жмуть пагони офіцера? таке враження що дєрмецовий слідчий взагалі не орінтується в КПК і КК України. потрібно перевірити де він взяв диплом юриста!

Жанна
6 роки тому

по голосу євнуха Загладька можна сказати що ця наволоч вирвалася з богом забутого села, де навіть загальноосвітньої школи немає

Оля
6 роки тому

наглядний приклад тому що чурка Аваков зробив з більш-менш нормальними органами УМВС України. Зважте на цей пархатий мотлох, який роздає пагони капітана таким слідчим-педофілам як Загладько, який навіть не знає таких найелементарніших речей що не можна виносити одночасно постанову про не визнання потерпілим і постанову про закриття кримінального провадження. Ганьба педофілам і пархатим виродкам в погонах офіцерів!

Надя
6 роки тому

Звідки взявся цей дебіл Загладько? в 21 сторіччі не так часто можна побачити таких пришелепкуватих мусорків. Таке враження що менти помінялися роботою із лікарнею-дуркою.

Борис
6 роки тому

Таких як слідчого В.О.Загладько народжують тільки шлюхи і дебіли, тому що людської вподоби у нього немає. Краще зробила би його мама аборт, то напевне перед сусідами не прийшлося б червоніти за свого виродка!

Міша
6 роки тому

цей ментовський мотлох ще й на людей голос повишав і погрожував. я би йому його смердючого рота розірвав за гімна туди наложив, курва тупорила!

Маряна
6 роки тому

Боже милий, яке ж воно тупе це бидло осляче – слідчий Загладько О.О. Що він там чепухи понаговорив людям на відео що начебто потрібно за ст. 116 КПК брати у нього дозвіл на відеозйомку? Такої статті не існує в природі!

Іріс
6 роки тому

таке враження що в поліцію набирають одних гомосєків, недорозвинутих, шизіків і хнирів

Мстислава
6 роки тому

чмо – воно і в америці є чмо! тільки гімном від цього педіка Загладька дуже навіть через комп смердить

Зеник
6 роки тому

чмо сепаратиське а не слідчий. цей виродок навіть розмовляти як слід не навчився, однак придумує статті кодексу на льоту.

Людмила
6 роки тому

невже не жмуть пагони капітана гібридному безголовому напівгорилі і напівдикуну, який навіть кпк не бачив в свої очі. як послухаєш розмову цього кін-конга так відразу понос хватає

Саня
6 роки тому

Цей слідчий Загладько В.О. абсолютний дебіл! Скільки ж він заплатив за звання капітана в той час як не знає таблички множення?

Кіріл
6 роки тому

цей триперний гомосєк заробляє свої офіцерські звання дупою. придивіться збоку як він ходить: сідниці у нього так і гуляють наче морковка в очку сидить. ознаки явної гомосятини! і одяг у нього гімном воняє

Гоша
6 роки тому

Потрібно було повідомити і ДВБ МВС України, штаб та начальника слідства ГУ НП у м.Києві, щоб йому жопу розірвали.