konovalov-sergij-sergijovich

У Коновалова Сергія Сергійовича виник синдром насіровщини

ГФС, Новости

У провадженні ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві перебувало на досудовому розслідуванні кримінальне провадження № 32015100020000166 від 11.12.2015 року за ознаками злочину ТОВ “Адамант” і ТОВ “Адамант-Телеком”, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212 ККУ.
02.12.2017 року, у злісне порушення ст. 56, 220, 534, 535 КПК України, начальник 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві Коновалов Сергій Сергійович надіслав особі 1 поштовий лист з рекомендованим повідомленням про вручення кореспонденції, в якому була копія Постанови від 28.11.2017 року про повторне закриття провадження за № 32015100020000166 від 11.12.2015 р.
У відповідності до ст.220 КПК України, «Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий,
прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй». Слідчий, прокурор зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшукових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.
Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно бути вручено копію Постанови.
У своєму першому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 29.01.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму другому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 17.02.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання.
У своєму третьому клопотанні до ВО начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 29.02.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. За надісланим особі 1 повідомленням від ВО начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, вищевказане клопотання було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 29.02.2016 року.
У своєму четвертому клопотанні до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві від 30.03.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим особі 1 повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, вищевказане клопотання було передано для розгляду слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 30.03.2016 року.
У своєму п’ятому клопотанні до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві від 31.03.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій.
За надісланим особі 1 повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, його клопотання було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 31.03.2016 року.
У своєму шостому клопотанні до голови ДФС України від 05.04.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій.
За надісланим особі 1 повідомленням від голови ДФС України, його вищевказане клопотання було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві.
Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 05.04.2016 року.
У своєму сьомому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 05.04.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання.
У своєму восьмому клопотанні до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві від 23.05.2016 року особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України
низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання.
У своєму дев’ятому клопотанні за вих. № 16-16 від 16.06.2016 року до начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст. 220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 16-16 від 16.06.2016 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму десятому клопотанні за вих. № 382/30 від 30.08.2016 року до начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст. 220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 382/30 від 30.08.2016 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму одинадцятому клопотанні за вих. № 650/12 від 12.11.2016 року до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 12.11.2016 року.
У своєму дванадцятому клопотанні за вих. № 824/20 від 20.01.2017 року до начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 824/20 від 20.01.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму тринадцятому клопотанні за вих. № 1498/06 від 07.07.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1498/06 від 07.07.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 07.07.2017 року.
У своєму чотирнадцятому клопотанні за вих. № 1648/06 від 07.08.2017 року до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 07.08.2017 року.
У своєму п’ятнадцятому клопотанні за вих. № 1649/06 від 07.08.2017 року до слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 07.08.2017 року.
У своєму шістнадцятому клопотанні за вих. № 1694/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1694/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму сімнадцятому клопотанні за вих. № 1695/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1695/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму вісімнадцятому клопотанні за вих. № 1698/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1698/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму дев’ятнадцятому клопотанні за вих. № 1060/16 від 16.03.2017 року до заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст. 220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1060/16 від 16.03.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду даного клопотання.
У своєму двадцятому клопотанні за вих. № 1699/14 від 14.08.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1699/14 від 14.08.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 14.08.2017 року.
У своєму двадцять першому клопотанні за вих. № 1924/26 від 26.10.2017 року до начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві особа 1 просив вчинити у відповідності до положення ст.220 КПК України низку процесуальних дій. За надісланим повідомленням від начальника СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, клопотання особи 1 за вих. № 1924/26 від 26.10.2017 року було передано для розгляду по суті слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві. Станом на 08.12.2017 року слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві так і не надав особі 1 жодної відповіді за наслідками розгляду його клопотання від 26.10.2017 року.
Ст.535 КПК України передбачено обов’язковість звернення судового рішення до виконання:
1. Судове рішення, що набрало законної сили, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України.
2. Суд разом із своїм розпорядженням про виконання судового рішення надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено обов’язок виконати судове рішення.
4. Органи, що виконують судове рішення, повідомляють суд про його виконання.
Звернення судового рішення до виконання – процесуальна дія, яка виражається в наданні слідчим суддею, судом визначеному законом чи судовим рішенням органу, установі, юридичній чи фізичній особі розпорядження виконати судове рішення, що набрало законної сили. Звернення судового рішення до виконання полягає, якщо інше не передбачено КПК, у направленні слідчим суддею, суддею суду, що його постановив, або головою суду протягом трьох діб з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного Суду України відповідному органу, установі, юридичній чи фізичній особі письмового розпорядження про виконання судового рішення. До розпорядження про виконання судового рішення обов’язково додається його копія. Припис ч.3 даної статті про повідомлення органами, що виконують судове рішення, суду (слідчому судді), який постановив судове рішення, про його виконання, є категоричною вимогою закону.
Ст.534 КПК України передбачений порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні:
1. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у судовому рішенні.
2. Судове рішення, яке набрало законної сили підлягає безумовному виконанню.
Усі без винятку судові рішення виконуються відповідними органами, установами, юридичними та фізичними особами в порядку, способи і строки, передбачені КПК та іншими законами України, а також іншими нормативними актами, а у деяких випадках і згідно з правилами, встановленими міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Безумовне виконання судового рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, означає, що наведені судові рішення повинні звертатися до виконання і виконуватися без будь-яких обмежень та застережень і в повному обсязі. Вирішення питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, закон покладає за загальним правилом на суддю суду першої інстанції одноособово. Порядок вирішення низки цих питань отримав своє власне законодавче урегулювання (ст.202, 206, 603, 607 КПК України).
У відповідності до кожного окремого випадку щодо не розглянутих 21 (двадцяти одного) вищевказаних клопотань слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, майже кожен із них особа 1 оскаржив слідчому судді Дарницького районного суду м.Києва. За результатами оскаржень бездіяльності слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві у кримінальному провадженні за номером 32015100020000166 від 11.12.2015 року, було зобов’язано даного слідчого впродовж 72 годин вчинити відповідну процесуальну дію наступними Ухвалами суду:
1. № 753/16712/16-к від 16.09.2016 року
2. № 753/10753/16-к від 09.06.2016 року
3. № 753/21444/16-к від 25.11.2016 року
4. № 753/1727/17 від 01.02.2017 року
5. № 761/10798/17 від 11.04.2017 року
6. № 761/24811/17 від 18.07.2017 року
7. № 761/24809/17 від 25.07.2017 року
8. № 753/15029/17 від 21.08.2017 року
9. № 753/15030/17 від 01.09.2017 року
10. № 761/30513/17 від 08.09.2017 року
11. № 761/30514/17 від 08.09.2017 року
12. № 761/40071/17 від 09.11.2017 року
13. № 753/4610/16-к від 23.03.2016 року
14. № 753/289/17 від 18.01.2017 року.
Начальник 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві Коновалов С.С. перед закриттям кримінального провадження за номером 32015100020000166 від 11.12.2015 року не вчинив наступних обов’язкових процесуальних дій:
1) не розглянув подане йому 21 (двадцять одне) клопотання;
2) не надав відповіді в порядку ст.220 КПК України за результатом розгляду поданих 21-го клопотання;
3) не виконав 14 (чотирнадцять) ухвал слідчих суддів щодо вчинення процесуальних дій;
4) не допитав особу 1 у справі провадження (попередній допит проводився без наявних у слідчого матеріалів кримінальної справи в узагальнюючій формі);
5) не допитав жодного із існуючих в особи 1 свідків;
6) не допитав всіх існуючих фігурантів у справі провадження;
7) не допитав у справі провадження потерпілої Трейтяк М.Ю. (попередній допит її проводився без наявних у слідчого матеріалів кримінальної справи і як свідка, однак згодом надіслав листа з повідомленням про залучення її до справи в якості потерпілої);
8) жодного разу не надав особі 1 матеріали кримінальної справи для ознайомлення;
9) не надав матеріали кримінальної справи для ознайомлення потерпілій Трейтяк М.Ю.;
10) не надав Трейтяк М.Ю. Пам’ятки про процесуальні права і обов’язки потерпілої у провадженні;
11) не витребував копії платіжних документів із банків, через які особа 1 проводив впродовж 2006-2016 років платежі на користь ТОВ «Дата-Центр Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком», ТОВ «Адамант»);
12) не встановив підстав витребування з особи 1 коштів за хостинг і делегування доменів ТОВ «Дата-Центр Адамант» та їх факту оподаткування, який не мав з особою 1 договірних відносин;
13) не надав Трейтяк М.Ю. копії витягу з ЄРДР у даному кримінальному провадженні;
14) не дослідив і надав правової оцінки тому, що ТОВ «Адамант» надає послуги тільки юридичним особам, однак з незрозумілих причин чомусь надавав особі 1 послуги як фізичній особі з 2003 року до 01.01.2016 року, після чого рейдерськи заволодів його двома сайтами та одним доменом;
15) не дослідив і не надав правової оцінки тому, з яких причин за надані послуги особі 1 отримували його кошти зовсім сторонні особи та підприємства з 2003 по 2015 роки (ПП Поліщук І.Л., ТОВ «Дата-Центр Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і т.д.);
16) не провів перехрестного допиту особи 1 з Н.Лагодич, І.Пєтуховим, Т.Дорошенко;
17) не дослідив і не надав правової оцінки тому, на підставі яких дозвільних документів ТОВ «Адамант» надавав особі 1 послуги з продажу програмних продуктів, надання послуг ТВ;
18) не дослідив і не надав правової оцінки тому, на якій підставі ТОВ «Адамант» приймав від особи 1 платежі з 2003 по 2005 роки;
19) не дослідив факту несплати податків ТОВ «Адамант» з отриманих від особи 1 коштів за 2003–2005 р.;
20) не встановив справжньої кількості працюючих осіб в ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» (включаючи надомних працівників, які досі працюють без укладених договорів);
21) не встановив справжнього розміру оплати праці працівників ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком»;
22) не встановив наявності трудових угод із кожною працюючою особою ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» (згідно з новими трудовими вимогами, з підтвердженням в ДПІ);
23) не встановив наявності колективного договору в ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком»;
24) не дослідив і не надав правової оцінки тому, що ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» не сплачують 13 (тринадцять) років податку за користування земельною ділянкою;
25) не дослідив і не надав правової оцінки фактам незаконного приймання коштів ТОВ «Адамант» через підставних осіб (ПП Поліщук І.Л., ТОВ «Дата-Центр Адамант», ТОВ «Адамант-Телеком» і т.д.);
26) не дослідив і не надав правової оцінки тому, з яких причин ТОВ «Адамант» і ТОВ «Адамант-Телеком» вимагали з особи 1 оплачувати квитанції за прізвищем іншої особи;
27) не встановив осіб підприємців і фактів оподаткування ними коштів, що були отримані від особи 1.
Коновалов С.С. своєю злочинною Постановою від 28.11.2017 року вчинив злочин (службове підроблення, невиконання рішень суду, покривання злочинів фігурантів по справі), що передбачений ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2. ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.396 КК України.
Відтак, вищенаписане дає явні підстави вважати Постанову Коновалова С.С. від 28.11.2017 року про закриття кримінального провадження злочинною, а вказану посадову особу злочинцем.
Крім того, як для даного випадку, позиція Коновалова С.С. є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів державної фіскальної служби і керівників держави в цілому, що явно наруку зовнішнім ворогам.
Коновалов С.С., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу податкових органів. Саботаж і бойкотування належної роботи податкових органів прирівнюються до шпіонажу і зраді інтересам держави.
Коновалов С.С. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки сепаратисти не розпочали воєнні дії в м.Києві.
Навмисна протидія нинішній державній політиці Коноваловим С.С. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Коновалова С.С. наявний склад додаткового правопорушення, що передбачене ст.111 ККУ.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Коноваловим С.С. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.111, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.2 ст.382, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу нами були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення начальником 2-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві Коноваловим Сергієм Сергійовичем.
Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних силових структур, резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості, а також належної реакції мас-медіа.

konovalov-sergij-sergijovich-vchinyaye-zlochini

Підписатися
Сповістити про
18 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Гнат
6 роки тому

чому це коноваляче мурло ще не на тюремних нарах? гей, Луценку, доста людям лапшу вішати на вуха, або належно працюй або з такими як коновалов і діна пімахова геть на калиму

Вера
6 роки тому

уродина еще и пагоны капитана налоговой милиции носит и безсовестно государственную зарплату получает. да с него мало вживую кожу собрать и заставить сожрать, подлый негодяй

Женя
6 роки тому

таких волоцюг як коновалов народжують не жінки-матері, а чорнобильські чупакабри або сифілітичні проститутки!

Тема
6 роки тому

если следовать науке о репродуктивности и воспроизведении себе подобного, то действительно сергея коновалова не могла родить человеческая мать, по сколько такие поддонки не рождаются от людей!

Миша
6 роки тому

ловить и беспощадно давить их как прокаженных клопов. Украина уже задыхается от такой пизд*кратии и ху*независимости, за колторую ежедневно продолжают погибать мирное население донбасса и бойцы АТО

Інга
6 роки тому

гандона коновалова – на палю його роздовбаним підарявим задом! геть корупційне бидло із ДПІ! Україна – має очиститися від бидла і педофілів!

Ната
6 роки тому

По-більше б таких крутих хлопців було в Києві, як на відео, тоді б таких закінчених ублюдків і смердючих педіків як Коновалов в Дарницькій ДПІ більше не було б! Мій респект героям ютуб!

Лєна
6 роки тому

цю корупційну гніду потрібно привселюдно удавити в його власному гамні щоб в науку було всім іншим тварюкам з гнилої Дарницької ДПІ

Маряна
6 роки тому

у цього виродка навіть прізвище відповідає його гнилій і продажній сутності

Юлія
6 роки тому

пора цю корупційну мерзоту відправляти в АТО. нехай своєю собачою кров’ю змиє вчинені злочини перед україхнцями і Україною!

Уляна
6 роки тому

цьому смердючому дятлу до Насірова як до неба. останній крав розумно і вмів прикидатися важко хворим, коли його друзяки збиралися відправити за грати

Павло
6 роки тому

слухаючи цього удурка так і диву даєшся. це бидло як слід навіть розмовляти не вміє, а у нього на пагонах зірки капітана. це що, петька рошен у такий спосіб теж заробляє?

Жора
6 роки тому

Ви чули на відео, як оця кантужена горила звертається до слідчого судді під час судового засідання?
Агов, довбані мусора, чого б коновалову ще й пагони генерала не дати? Судді відтепер – “пани”!
Мужик пів години читав для цієї жертви аборту як потрібно вести себе в суді і як потрібно звертатися до судді під час суду, а цей параноїк встає і суддю паном називає

Софія
6 роки тому

краще б його мама зробила аборт щоб на старість люди їй не плювали в спину. оце так екземпляр. не часто таких пришелепкуватих капітанів податкової міліції зараз побачиш!

Саньок
6 роки тому

а він і справді божевільний! і взагалі, а чи менти бувають здоровими на голову?

Олівія
6 роки тому

де факто менти не можуть бути нормальними, так як туди йдуть служити лише звихнуті, дебіли, недоумки, дауни і ті що були у дитинстві чи у школі принижені і ображені

Даяна
6 роки тому

я в інтернеті нарила аудіофайл, якого на форумі виклав якийсь чоловік, де начальник су фр гу дфс с.в. солодченко зізнається йому, що слідчі с.коновалов і а.хілько є бездарними, і що інакших у всій системі податкової міліції немає! усі разом тепер робимо відповідні висновки!

Поліна
6 роки тому

якщо про це знає солодченко, тоді напевне це знає і татарінов, а відповідно – і гройсмани і порошенки. то чи не простіше було вчинити так як це робив цар петро великий? завезли б з закордону в україну полудебільних імпортних ментів, тоді в порівнянні з нашими вітчизняними абсолютними дебілами – людям і державі легше велось!