Колегаєва Світлана Вікторівна

Суддя Колегаєва С.В. перетворила суд у відьмацький шабаш

Новости, Суды

З вересня місяця 2016 року по квітень місяць 2017 року нами неодноразово подавалися скарги слідчому судді Деснянського районного суду м.Києва з приводу злочинної бездіяльності керівників Київської місцевої прокуратури №3, СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві та СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві. Частина таких скарг попадала на розгляд до слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва Колегаєвої Світлани Вікторівни.
Однак, тільки в шести випадках із 13 (тринадцяти) можливих нам вдалося попасти на судові засідання до слідчого судді Колегаєвої Світлани Вікторівни, на яких нами було виявлено наступні правопорушення:
– не встановлення наших осіб, як учасників судового засідання;
– не встановленні інших осіб учасників судового засідання;
– не встановлення наших осіб за особистими документами;
– не встановлення інших осіб учасників судового засідання за особистими документами;
– не повідомлення нам процесуальних прав;
– не повідомлення процесуальних прав іншим учасникам засідання;
– не повідомлення нам процесуальних обов’язків;
– не повідомлення процесуальних обов’язків іншим учасникам засідання;
– не надання нам процесуального права на заявляння відводу складу суду;
– не надання іншим учасникам засідання права на заявляння відводу складу суду;
– порушення процедури та порядку судового розгляду;
– порушення процедури безперервності проведення судового засідання;
– не надання нам права на судові дебати;
– не надання права на судові дебати іншим учасникам засідання;
– повідомлення рішення суду без дорадчої кімнати та інше.
Крім того, за результатами злочинних розглядів 6 (шести) судових справ, слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Колегаєва Світлана Вікторівна надіслала нам копії Ухвал, що не відповідають жодним вимогам Наказу 173 від 17 грудня 2013 року «Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах… з розгляду цивільних і кримінальних справ»:
– не завірені гербовою печаткою;
– не містять підпису відповідального працівника суду;
– не містять помітки про набрання законної сили;
– не містять дат набрання сили;
– не містять помітки «Копія»;
– не містять запису про місцезнаходження оригіналу Ухвали;
– не прошнуровані та не скріплені гербовою печаткою на зворотній стороні останньої сторінки, що робить з таких 6 (шести) Ухвал абсолютно недієздатний судовий документ.
Крім того, майже всі Ухвали судді Колегаєвої С.В. є ідентичними, що є неприпустимо.
Супереч вимогам ст.306 КПК України, слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Колегаєва Світлана Вікторівна, у 7 (семи) випадках проводила судові засідання без нашої участі та виносила неправосудні Ухвали, не дивлячись на те, що майже всі наші скарги стосувалися предмету не розгляду наших клопотань слідчим та процесуальним керівником у кримінальних провадженнях.
У 7 (семи) заочно винесених незаконних Ухвалах, так як на дані судові засідання слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Колегаєва Світлана Вікторівна нас не запрошувала, на обґрунтування злочинної відмови у задоволенні наших скарг посилалася на обставини справи, які насправді не відповідають дійсності (на кшталт того, що слідчий надсилав Бойко Ю.І. нам якісь там постанови, що насправді не є правдою і доказів чому не може бути).
Суддя Колегаєва С.В., при винесенні 7 (семи) неправосудних Ухвал, приховала від судового розгляду наступні факти, що мають вирішальне значення як для прийняття судового рішення:
– що 17.03.2017 року вже було оскаржено Постанову слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойка Ю.І. про не визнання потерпілим у кримінальному провадженні за №32016100030000059 від 12.08.2016 року громадянина (зазначення ПІП);
– що слідчий Бойка Ю.І. жодного разу не допитував у кримінальному провадженні за №32016100030000059 від 12.08.2016 року громадянина (зазначення ПІП) і відповідно не має достатніх підстав вважати, що даним кримінальним правопорушенням не було завдано шкоди громадянину (зазначення ПІП);
– що громадянин (зазначення ПІП) насправді не подавав слідчому Бойко Ю.І. заяви про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні №32016100030000059 від 12.08.2016 року;
– що у справі даного кримінального провадження досі наявні докази отримання громадянином (зазначення ПІП) моральних і матеріальних збитків на суму 33 000 (тридцять тири тисячі) грн.;
– що у справі даного кримінального провадження наявна Ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва за № 754/3324/17 від 17.03.2017 року про скасування Постанови слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойка Ю.І. по не визнання потерпілим громадянина (зазначення ПІП);
– що у справі кримінального провадження досі відсутня Постанова слідчого Бойка Ю.І. про не визнання Потерпілим громадянина (зазначення ПІП);
– що суддею Колегаєвою Світланою Вікторівною, при дослідженні матеріалів кримінального провадження за №32016100030000059 від 12.08.2016 року в залі судового засідання, не було виявлено Постанови про не визнання Потерпілим громадянина (зазначення ПІП);
– що у відповідності до ст.220 КПК України, слідчі і прокурори зобов’язані розглянути практично всі клопотання, з метою надання процесуального права сторонам у провадженні на оскарження їх рішень (Постанов), на випадок відмови у їх задоволенні;
– що громадянин (зазначення ПІП) не був повідомленим про проведення даних судових засідань.
Слідчий суддя Колегаєва Світлана Вікторівна умисно вчинила службове підроблення, як підставу відмовити громадянину (зазначення ПІП) у задоволенні поданих скарг, зазначаючи у своїх Ухвалах, що нібито у справі провадження немає жодного доказу отримання громадянином (зазначення ПІП) моральних і матеріальних збитків, що нібито громадянин (зазначення ПІП) не надав суду доказів свого статусу у справі провадження, чим порушила присягу судді і вчинила кримінальне правопорушення, що передбачене ст. 366, 375 КК України.
Крім того, суддя Колегаєва Світлана Вікторівна протизаконно зазначила у 7 (семи) Ухвалах, що нібито громадянин (зазначення ПІП) був у належний спосіб повідомлений про дату, час, місце призначеного судового засідання, в той час як його на дані судові засідання не було запрошено.
Як згодом нами було з’ясовано, що суддя Колегаєва Світлана Вікторівна, вступивши у злочинну змову з слідчим СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В. і Бойко Ю.І., а також з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №3 Кривов’язом І.І., шляхом вчинення службового підроблення, тривало покриває вчинені злочини фігурантів у кримінальних провадженнях за №32016100030000069, 12016100030010263, 12016100030010262, 32016100030000059.
У відповідності до ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується.
Слідчий суддя, який прийняв скаргу до свого провадження, зобов’язаний повідомити скаржнику, а також слідчому чи прокурору, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, про місце і час розгляду скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується.
З метою належної перевірки законності і обґрунтованості оскаржуваних дій чи бездіяльності і рішень слідчого, прокурора слідчий суддя має право витребувати матеріали, якими обґрунтовуються
оскаржувані рішення чи дії, та на підставі яких була допущена оскаржувана бездіяльність слідчого чи прокурора. Ними можуть бути: протоколи процесуальних, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, пояснення громадян і посадових осіб, матеріали ревізії, документи, матеріали оперативно-розшукової діяльності, інші процесуальні документи, раніше винесені прокурором, слідчим, суддею рішення (вироки, постанови, ухвали тощо).
Для розгляду скарги запрошуються скаржник, його захисник, представник та законний представник, слідчий чи прокурор, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується, а також інші особи, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються в зв’язку із розглядом поданої скарги.
У випадку неявки викликаних у засідання осіб слідчий суддя перевіряє своєчасність їх оповіщення про дату, час та місце розгляду скарги і розглядає питання про можливість прийняття рішення по скарзі за відсутності будь-кого з названих осіб.
Скаржник, його захисник, представник чи законний представник можуть надати судові відповідні дані, які є необхідними для правильного та об’єктивного вирішення поданої скарги. З цією ж метою слідчий суддя вправі витребувати необхідні матеріали за своєю ініціативою.
Обґрунтування скарги заявником у судовому засіданні полягає в роз’ясненні та аргументуванні доводів, викладених у скарзі, їх підтвердженні наявними у скаржника фактичними даними та документами. Право виступити з реплікою означає для скаржника відреагувати на виступи осіб, що беруть участь у розгляді скарги, зокрема, на думку прокурора з приводу наявності чи відсутності підстав для задоволення скарги.
При дослідженні обґрунтованості скарги слідчий суддя має перевірити, чи дотриманий процесуальний порядок винесення оскаржуваного рішення чи проведення оскаржуваної дії, чи мала посадова особа, котра допустила прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії чи бездіяльності, необхідні повноваження, чи немає обставин, що тягнуть закриття провадження. Якщо слідчий суддя скасовує оскаржувані рішення чи визнає незаконними оскаржувані дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, він вказує, які порушення норм кримінального матеріального чи процесуального закону були допущені та які дії належить припинити або здійснити слідчому чи прокурору.
Взамін належного виконання своїх посадових обов’язків, слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Колегаєва Світлана Вікторівна вступила у злочинну змову з слідчими СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілько А.В. і Бойко Ю.І., а також з процесуальним керівником Київської місцевої прокуратури №3 Кривов’яз І.І. та методично виносить неправосудні рішення.
Відповідно, позиція судді Колегаєвої Світлани Вікторівни по відношенню до громадянина (зазначення ПІП) як до фізичної особи і громадського діяча є явно злочинною та антидержавною, що направлена на підрив довіри громадськості до органів правосуддя України, і взагалі – до yfij] держави, що сприяє виникненню та поширенню сепаратизму і тероризму  в Україні.
Суддя Колегаєва Світлана Вікторівна явно через підривну співпрацю з московським ворогом порушив присягу судді та зрадив інтереси держави, перевищив службові повноваження та вчинив службове підроблення, тим самим саботуючи роботу органів досудового розслідування.
Саботаж і бойкотування належної роботи органів судової влади суддею Колегаєвої Світлани Вікторівни прирівнюється до шпіонажу і зраді нашої держави.
Суддя Колегаєва Світлана Вікторівна умисно вчинила посадові злодіяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.
Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, допоки сепаратисти не розпочали воєнні дії на території столиці України – м.Києва.
Навмисне бойкотування роботи судових органів в умовах війни (АТО) суддею Колегаєвою Світланою Вікторівною призвело до суттєвого зменшення надходження коштів до бюджету, що послаблює обороноздатність нашої держави. Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності судді Колегаєвої Світлани Вікторівни наявний склад кримінального правопорушення, що передбачене ст. 111, 366, 375, 396 КК України.
З цього приводу нами подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ СБУ, ГСУ ГПУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Вінтоняк Романом Ярославовичем.
Крім того, нами повідомлено Вищу Раду правосуддя про порушення присяги судді суддею Колегаєвою Світланою Вікторівною. Очікуємо результатів адекватного реагування вказаних структур та резонансу небайдужої до України громадськості і мас-медіа.

Колегаєва Світлана Вікторівна эрдр

Колегаєва Світлана Вікторівна эрдр 2

суддя Колегаєва Світлана Вікторівна єрдр номер

Підписатися
Сповістити про
13 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Мар'яна
7 роки тому

Це не суддя, а справжнє городнє опудало! Запитується, як можна так не любити свою професію, щоби в передпенсійному віці так нічому у судовій справі і не навчитися? Таке враження, що дуб дубом! Поміж тим, скільки вона через свою тупість в тюрмі гноїть невинних людей? Нам конче потрібна французька революція і тисячу гільйотин!

Емілія
7 роки тому

Ця бандитка суддя Колегаєва може і не тупа, а просто прикидається нею, так як за цей злочин менший строк каторги дають. Самі подумайте, якщо вона зізнається втім, що вона московська диверсантка, задача якої – попереджати наповненню державної скарбнички, а значить – програвати у війні з Росією, то її за це точно на шибеницю поставлять і її виродків дітей!

Руслан
7 роки тому

Це дурочка, яка безрезультатно намагається виглядіти солідним і грамотним суддею, однак у неї це зовсім не получається! Її тупість і дурість так і пре з-під її не випраної і невипрасуваної мантії

Алла
7 роки тому

Я эту дурочку знаю уже не первый год! Колегаева выносит судебные решения исходя из того, насколько сильно ее атакуют климактерические приливы. Ее решения, в пределах одного делопроизводства, зачастую противоречат друг другу, и конечно же – лишены всякого смысла!

Николай
7 роки тому

полный отстой! кто ей дал значек и удостоверение судьи? она же тупее полена!

Сєня
6 роки тому

цих негідників і пройдисвітів потрібно кидати усією родиною в шахти, нехай гірким потом вугілля для України добувають і злочини свої спокутують!

Митька
6 роки тому

Отпетое позорище на всю цивилизованную Европу!

Люда
6 роки тому

Коли людина тупа – то це вже її біда, а коли ще й дурна – тоді біда усім її клієнтам!

Саша
6 роки тому

колегаєва точно хвора. тут вона тобі виносить одні рішення, а завтра в ідентичних справах – зовсім протилежні! похоже на розлади психіки

Сантана
6 роки тому

типічна клімактеричка. в одній і тій же самій кримінальній справі виносить протилежні рішення

Орися
5 роки тому

цю корупційну гидоту прямо з суду і на ешафот! роз’їла щоки, шию і дупу наче племінна свиня на чужих сльозах, що кожного сезону подвоює розміри свого одягу…

Шурік
5 роки тому

кожен раз коли я бачу цю деградовану колегаєву, то складається враження що вона явно причумлена або дуже стурбована загостреним гемороєм. люди, не упустіть свій шанс безоплатно подивитися на цю циркачку коли її зустрінете в коридорі суду або в судовому засіданні!

Микола
5 роки тому

На скільки я бачу на цьому сайті, на дану суддю вже відкрито кримінальну справу. Гадаю є нагальна потреба вимагати від Ю.Луценка робити подання до Верховної Ради про надання згоди на зняття з неї недоторканності. Ця шахрайка давно заслужила того що б її посадили в мавпячу клітину і годували тюремними борщами…