Кривов’яз Іван Іванович фото

Злочинний синдикат прокурорів і слідчих Деснянського району

ГФС, Новости, Прокуратура

У провадженні СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувало на досудовому розслідуванні кримінальне провадження за № 32016100030000059 від 12.08.2016 року, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
21.04.2017 року, у злісне порушення ст. 220 КПК України, Київською місцевою прокуратурою №3 було незаконно закрито кримінальне провадження за № 32016100030000059 від 12.08.2016 року, про яке всупереч
ч.6 ст.284 КПК України нас навіть не було попереджено (не надано копії Постанови про закриття даного кримінального провадження) з метою перешкоджання реалізації наших прав на оскарження даної процесуальної дії (ознаки злочину – ст. 364, 366, 396 КК України).
22.05.2017 року нами було отримано листа за № 04/0/6/99-99-23-01-15с від 17.05.2017 року від виконуючого обов’язки начальника ГСУ ФР ДФС України Татарінова Р.В., яким нас було повідомлено за наслідками розгляду наших заяв і скарг на злочинну бездіяльність слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І. в кримінальному провадженні за № 32016100030000059 від 12.08.2016 року, що дане кримінальне провадження 21.04.2017 року закрито Київською місцевою прокуратурою №3.
У відповідності до ст.220 КПК України, «Клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання.
Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй». Слідчий, прокурор зобов’язані розглянути і вирішити кожне заявлене за кримінальним провадженням клопотання. При цьому вони не вправі відмовити у допиті свідка, проведенні експертизи, в проведенні інших слідчих (розшукових) дій або прийнятті певних процесуальних рішень, якщо вони сприяють об’єктивному і повному дослідженню обставин кримінального провадження, забезпеченню прав і законних інтересів учасників кримінального провадження. Результати розгляду клопотання доводяться до відома заявника. Про задоволення клопотання, а також про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання слідчий, прокурор виносить вмотивовану постанову, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а оригінал долучається до матеріалів досудового розслідування. При повній або частковій відмові у задоволенні клопотання особі, яка заявила клопотання, повинно бути вручено копію Постанови.
У своєму першому клопотанні до слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І. за вих. № 319/16 від 16.08.2016 року ми просили вчинити низку процесуальних дій, які ним так і не були виконаними.
Станом на 21.04.2017 року слідчий Бойко Ю.І. так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 319/16 від 16.08.2016 року.
У своєму другому клопотанні до слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І. за вих. № 381/30 від 30.08.2016 року ми просили вчинити низку процесуальних дій, які ним так і не були виконаними.
Станом на 21.04.2017 року слідчий Бойко Ю.І. так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 381/30 від 30.08.2016 року.
У своєму третьому клопотанні до слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І. за вих. № 892/19 від 20.02.2017 року ми просили вчинити низку процесуальних дій, які ним так і не були виконаними.
Станом на 21.04.2017 року слідчий Бойко Ю.І. так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 892/19 від 20.02.2017 року.
У своєму четвертому клопотанні до процесуального керівника Київської місцевої прокуратури №3 у кримінальному провадженні № 32016100030000059 від 12.08.2017 року за вих. № 893/19 від 20.02.2017 року ми просили вчинити низку процесуальних дій, які ним так і не були виконаними.
Станом на 21.04.2017 року процесуальний керівник Київської місцевої прокуратури №3 у кримінальному провадженні № 32016100030000059 від 12.08.2016 року так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 893/19 від 20.02.2017 року.
У своєму п’ятому клопотанні до начальника СУФР ГУ ДФС у м.Києві Солодченка С.В. за вих. № 1059/16 від 16.03.2017 року ми просили вчинити низку процесуальних дій. За наданою нам відповіддю від Солодченко С.В., дане клопотання за вих. № 1059/16 від 16.03.2017 року ним було перекинуто для розгляду слідчому Бойко Ю.І., який так і не розглянув його.
Станом на 21.04.2017 року слідчий у кримінальному провадженні 32016100030000059 від 12.08.2016 року Бойко Ю.І. так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 1059/16 від 16.03.2017 року.
У своєму шостому клопотанні до слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І. за вих. № 1138/03 від 03.04.2017 року ми просили вчинити низку процесуальних дій, які ним так і не були виконаними.
Станом на 21.04.2017 року слідчий Бойко Ю.І. так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 1138/03 від 03.04.2017 року.
У своєму сьомому клопотанні до начальника СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Пилипенка Д.Ю. за Вих. № 1139/03 від 03.04.2017 року ми просили вчинити низку процесуальних дій, які ним так і не були виконаними.
Станом на 21.04.2017 року слідчий Бойко Ю.І. так і не надав нам жодної відповіді за наслідками розгляду клопотання за вих. № 1139/03 від 03.04.2017 року.
Слідчий СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Ю.І. та процесуальний керівник у кримінальному провадженні 32016100030000059 від 12.08.2016 року, перед тим як закрити дане кримінальне провадження, не вчинили наступних обов’язкових слідчих дій:
1) жодного разу не допитали нас у справі провадження;
2) не розглянули жодного із вищевказаних поданих 7 (семи) клопотань;
3) не надали нам відповіді на 7 (сім) поданих клопотань;
4) не виконали жодної із 7 (семи) Ухвал слідчих суддів щодо вчинення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні;
5) не допитали у справі провадження директора ТОВ «Доклаб» Казанцева С.В.;
6) не допитали у справі провадження Шеремет Максима Валерійовича (поліцейський Управління патрульної поліції у м. Києві; жетон № 0004353, ДПП № 000386);
7) не допитали у справі провадження Похольчук Олександра Олексійовича (інспектор Управління патрульної поліції у м.Києві; жетон № 0001615, ДПП № 001105);
8) не допитали у справі провадження жодного із працівників ТОВ «Доклаб», які були на зміні, коли ми на керівництво даної компанії викликали наряд ОСГ;
9) не допитали у справі провадження свідка (зазначення ПІП);
10) не виконали вимог Ухвали слідчого судді щодо внесення до ЄРДР відомостей про вчинене кримінальне правопорушення ТОВ «Доклаб» (не зазначено другу кваліфікаційну статтю – 212 КК України);
11) не надали Пам’ятки потерпілого у даному провадженні;
12) не дослідили і не надали належної оцінки кожному із фактів, які ми висвітлювали у своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення;
13) не призначили судово-медичної експертизи;
14) не розслідували провадження за всіма статтями КК України, за якими було кваліфіковано вчинений злочин фігурантами у справі провадження (які ми зазначали у своїй заяві);
15) не дослідили і не надали правової оцінки листам з МОЗ щодо обов’язковості ліцензування ТОВ «Доклаб»;
16) не надали нам копії виписки із ЄРДР;
17) не надали нам інформації про наявність додаткових процесуальних керівників у даному провадженні;
18) не надали нам інформації про наявність додаткових слідчих у даному провадженні;
19) не залучили до справи провадження наявні у нас інші докази вчинення злочину;
20) не перевірили кількість працюючих осіб в ТОВ «Доклаб» та не встановили правильність сплати податків;
21) не надали правової оцінки факту переховування ТОВ «Доклаб» від контролюючих органів та від контрагентів і клієнтів;
22) не надали правової оцінки тому факту, що ТОВ «Доклаб» проводить господарську діяльність не за власними КВЕДами (ознаки злочину – ст. 205 КК України);
23) не залучили до справи провадження надані докази отримання матеріальних і моральних збитків.
Однак, взамін належного проведення досудового розслідування, слідчий СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І. та процесуальний керівник у кримінальному провадженні 32016100030000059 від 12.08.2016 року вчинили низку кримінальних правопорушень в частині:
– незаконного відсторонення нас від участі у даному кримінальному провадженні;
– позбавлення нас права на проведення судово-медичної експертизи;
– навмисного не проведення досудового розслідування з метою покривання вчинених злочинів фігурантами у справі провадження;
– не розглянули жодного із поданих нами 7 (семи) клопотань;
– не надали нам відповіді на 7 (сім) нами поданих клопотань;
– не виконали жодної із 7 (семи) Ухвал слідчих суддів щодо вчинення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні;
– не повідомили про залучення до справи провадження нами надісланих поштою копій документів;
– не надали нам Постанов за наслідками розгляду вищевказаних клопотань (на випадок відмови);
– покрили вчинені злочини ТОВ «Доклаб», який досі проводить господарську діяльність не за власними КВЕДами і без ліцензії МОЗ країни;
– не подали запитів податковим інспекторам щодо фактичності сплати податку ТОВ «Доклаб».
21.04.2017 року прокурором Київської місцевої прокуратури №3 було закрито кримінальне провадження за номером 32016100030000059, не вчинивши жодної процесуальної дії, злочинно відсторонивши нас від законної участі в ньому. Вищенаписане дає явні підстави вважати Постанову прокурора Київської місцевої прокуратури №3 від 21.04.2016 року про закриття кримінального провадження злочинною, а вказаного прокурора – злочинцем, що вчинив злочин, передбачений ст. 364, 366, 382, 396 КК України.
Частина 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст. 2 та 284 КПК України, закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.
Тобто, повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обгрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.
Неупередженість означає пізнання органами, що ведуть процес, обставин кримінального провадження у точній відповідності з дійсністю, неупередженість у їх збиранні, перевірці та в оцінці доказів, безсторонність щодо всіх учасників процесу та інших осіб, які беруть участь у кримінальному
провадженні, оскільки на прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого покладається обов’язок надати доказам належну правову оцінку за правилами ч.1 ст.94 КПК України та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав.
З положень ст.83 КПК України слідує, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У свою чергу слідчий, прокурор під час досудового розслідування, зобов’язаний детально
та всебічно перевірити доводи особи, що подала таку заяву. Зокрема, якщо слідчим закрито провадження за відсутністю в діях особи складу злочину, то він має звернути увагу на те, що б така постанова у обов’язковому порядку містила детальний виклад обставин, за яких заявник вважав, що особою (особами) вчинено злочин, а у разі, якщо такій особі (особам) ставилися в вину декілька протиправних діянь, які підпадають під ознаки різних статей кримінального закону, то чи містить вона висновки щодо відсутності вини особи (осіб) у вчиненні кожного з них.
Згідно ч.2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Зокрема, практика ЄСПЛ щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінального права є сталою та вказує на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування має бути ретельним та неупередженим. Останнє означає, що органи слідства завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати, що трапилось, однак не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх незаконних рішень, або ж як відповідну підставу для отримання неправомірної вигоди.
Слідчі і процесуальні керівники повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи зокрема показання свідків та отримання висновків судових експертиз, яких слідчий Бойко Ю.І. і прокурор Київської місцевої прокуратури №3 умисно уникнув з метою приховування вчинених злочинів фігурантами у даній кримінальній справі (ознаки ст. 396 КК України).
Проте, обставини, які ми виклали у заяві про вчинення кримінального правопорушення, не стали предметом належного розслідування слідчим Бойко Ю.І. та прокурором Київської місцевої прокуратури №3.
Вищенаписане дає нам явні підстави вважати, що в діяльності слідчого СВ СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Бойко Ю.І., прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Кривов’яз Івана Івановича, керівника Київської місцевої прокуратури №3 Антипова Костянтина Євгенійовича та заступника керівника Київської місцевої прокуратури №3 Терещенко Дениса Романовича є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.364, 368, 366, 382, 396 КК України.
Відповідно, з цього самого приводу нами були подані звернення до ГПД НАБУ і ГСУ СБУ.
Очікуємо належної реакції даних силових структур, небайдужої громадськості і мас-медіа.

Підписатися
Сповістити про
8 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Давид
6 роки тому

этого недорезанного ублюдка Ивана Кривовяза следовало бы удавить его же собственным дерьмом, а заодно – и всю его уродскую семейку, чтобы не смогли потратить полученное коррупционным путем имущество

Алік
6 роки тому

Я з цим повністю згоден! Заодно потрібно гімном удушити і керівника Київської місцевої прокуратури №3 Антипова Костянтина Євгенійовича разом з його курвою

Оля
6 роки тому

Очень смешно, если бы плакать не хотелось. Порошенко толи шутит, или вправду задумал идти в Евросоюз из этими законченными прокурорскими блядями?

Федот
6 роки тому

загадочная расса украинских нигеров, искуственно созданная из короладских жуков и водяных коров

Олена
6 роки тому

У цих уродів морда на синдикат не тягне. Скоріше всього це педофіли і гомноїди

Ivan
6 роки тому

Прокурорсько-податкові гніди, які рано чи пізно будуть покарані народом

Толік
6 роки тому

триперні падли

Зінаїда
6 роки тому

самий проклятий район в києві. ці виродки без хабаря навіть не відірвуть свою триперну дупу від крісла, щоби там не сталося: вбивство, пограбування, зґвалтування, підпал, побиття і т.д.