matijchuk-galina-oleksandrivna

Суддя Матійчук Г.О. вчиняє підроблення і саботує роботу суду

Новости, Популярные новости, Суды

17.08.2017 року особа 1 подав через поштову службу України заяву за вих. № 1764/16 керівнику прокуратури м.Києва Говда Роману Михайловичу про вчинене кримінальне правопорушення.
19.08.2017 року, у відповідності до даних рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції, дану заяву отримала уповноважена особа прокуратури м.Києва Туровська.
Однак, у порушення ч.1 ст.2 КК України, ст.214 КПК України та п.3.3.1 Наказу про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за № 139 від 06.04.2016 року, станом на 28.08.2017 року особу 1 у жодний із способів так і не було повідомлено уповноваженою посадовою особою прокуратури м.Києва про внесення до ЄРДР відомостей його заяви за вих. № 1764/16 від 17.08.2017 року про вчинене кримінальне правопорушення.
28.08.2017 року, що відповідало 9 (дев’ятому) процесуальному дню (з оглядом на ч.5 ст.115 КПК України про обчислення процесуальних строків), особа 1 подав слідчому судді Печерського районного суду міста Києва скаргу за вих. № 1793/28 через поштову службу України на бездіяльність керівника прокуратури м.Києва Говда Романа Михайловича.
30.08.2017 року, у відповідності до даних рекомендованого повідомлення про вручення кореспонденції, скаргу отримала уповноважена особа Печерського районного суду м.Києва Ярошенко.
14.11.2017 року, у злісне порушення вимог ст.306 КПК України, слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Матійчук Галина Олександрівна винесла Ухвалу у судовій справі за № 757/50409/17-к, якою скаргу особи 1 за вих. № 1793/28 від 28.08.2017 року було залишено без розгляду.
23.01.2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О. відправила особі 1 лист із штрихкодовим номером 0101035549600 (який особа 1 отримав 25.01.2018 року), в якому була копія Ухвали у судовій справі за № 757/50409/17-к від 14.11.2017 року.
29.01.2018 року, що відповідало 4 (четвертому) процесуальному дню (з оглядом на ч.5 ст.115 КПК України про обчислення процесуальних строків), вважаючи незаконним винесення Ухвали у судовій справі за № 757/50409/17-к від 14.11.2017 року, особа 1 подав через канцелярію Апеляційного суду міста Києва скаргу на Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О. від 14.11.2017 року у судовій справі №757/50409/17-к.
Статтею 2 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, одним з яких є захист особи, суспільства від кримінальних правопорушень. Реалізація вказаного завдання здійснюється, з поміж іншого, шляхом забезпечення кожному громадянину права на звернення до уповноважених органів з заявою про вчинене кримінальне правопорушення. Зазначене право породжує відповідний обов’язок органів досудового розслідування своєчасно відреагувати на такі звернення у передбачений законом спосіб, тобто відповідно до встановленої законом процедури.
Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О. при розгляді скарги особи 1 за вих. № 1793/28 від 28.08.2017 року у судовій справі за № 757/50409/17-к від 14.11.2017 року завідомо неправильно застосувала норми процесуального права. А саме, залишення без розгляду скарги за вих. № 1793/28 від 28.08.2017 року у судовій справі за № 757/50409/17-к від 14.11.2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О. мотивує тим, що нібито особа 1 не з’явився на судове засідання «…будучи належним чином повідомленим», що є неправдою. Насправді особа 1 на дане судове засідання слідчим суддею Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О. не запрошувся у відповідності до положення статті 135 КПК України.
Протилежному досі не існує прийнятних доказів, адже особа 1 дійсно не отримував жодної повістки і не розписувався за її отримання.
Вказана суддя вже не вперше вчиняє подібні судові підроблення та виносить неправосудні рішення, за наслідками яких особа 1 вже звернувся в ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ і в ГСУ СБУ.
За наявною в особи 1 інформацією, суддя Матійчук Г.О. без поважної причини місяцями не з’являється на роботу, а згодом коли все-таки приходить на роботу то змушена бачити гіркі наслідки порушення трудової дисципліни – сотні накопичених скарг, які вона незаконно від 3 (трьох) до 6 (шести) календарних місяців уникає розгляду шляхом службового підроблення, в той же самий час статтею 306 КПК України термін розгляду подібних скарг обмежується 72 годинами. Більше того, суддя Матійчук Г.О. навіть коли проводить довгоочікувані судові засідання, то винесені нею рішення всупереч положенням ст.535 КПК України заставляє скаржників очікувати взамін 1-3 днів до 2 (двох) – 4 (чотирьох) календарних місяців.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регламентовано параграфом 1 Глави 26 КПК України.
Частина 2 ст.307 КПК України передбачає, які рішення уповноважений прийняти слідчий суддя за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування. Разом з тим, статтею 307 КПК України не передбачено права на винесення суддею рішення про залишення скарги без розгляду за наслідками неявки скаржника в суд, тим паче – без його виклику на судове засідання у відповідності до норм ст.135 КПК України.
Також не визначено такого рішення і положеннями частини 2, частини 3 ст.304 КПК України.
Крім того, враховуючи вимоги ч.6 ст.9 КПК України, за якими у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюються або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу.
Слідчий суддя під час прийняття рішення за скаргою особи 1 залишив поза увагою такі засади кримінального провадження як верховенство права, законність, доступ до правосуддя та забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
14.02.2018 року колегією суддів кримінальної палати Апеляційного суду м.Києва було скасовано незаконне судове рішення слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Матійчук Галини Олександрівни у справі за № 757/50409/17-к від 14.11.2017 року та призначено новий розгляд скарги особи 1 за вих. № 1793/28 від 28.08.2017 року у суді першої інстанції.
Статтею 55 Конституція України зазначає, що кожному громадянину гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб та службових осіб.
Пунктом 8 ст.129 Конституції України визначено, що кожному громадянину гарантується право на апеляційний перегляд його справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення.
Відповідно до ч.1 ст.24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності сторін, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, клопотань, скарг та інших доказів, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків.
З норм ст.26 КПК випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень.
За таких обставин, слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Матійчук Г.О., постановивши Ухвалу про залишення скарги особи 1 за вих. № 1793/28 від 28.08.2017 року у судовій справі за № 757/50409/17-к від 14.11.2017 року без розгляду, подану в порядку ст.303-307, 309 КПК України, фактично істотно порушила процесуальні норми цього самого закону, Конституцію України та Конвенції по правам людини.
Вищенаписане дає явні підстави вважати, що в діяльності слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Матійчук Галини Олександрівни є склад кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.2 ст.256, ч.2 ст.396 КК України.
Крім того, як для даного випадку, дії судді Матійчук Г.О. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів судової влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Суддя Матійчук Г.О., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів судової влади. Саботаж і бойкотування роботи судових органів прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Суддя Матійчук Г.О. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Матійчук Г.О. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності судді Матійчук Г.О. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень суддею Матійчук Г.О. мають всі ознаки злочину, що передбачені ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.375, ч.2 ст.396, ч.2 ст.256, ч.2 ст.111 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
З цього приводу були подані відповідні заяви ГПД НАБУ. ГСУ ГПУ і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Матійчук Г.О. Крім того, було прийнято рішення про повідомлення Вищої Ради юстиції України про не належну поведінку судді Матійчук Г.О., яка вже не вперше порушила присягу судді. Очікуємо результатів адекватного реагування ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ СБУ і Вищої Ради юстиції України, а також резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції мас-медіа.

Підписатися
Сповістити про
11 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Юрій
6 роки тому

треба подати запити в суд на цю шахрайку. я певна, що вона аж ніяк не може мати стільки лікарняних листків, щоб покривали її прогули аж на 300 днів в році.

Шура
6 роки тому

я також щось таке чув, що лікарі не мають права видавати лікарняні більше чим на тиждень-два. якщо хвороба досить важка, тоді лікарі мусять створювати ВКК чи ложити хворого до лікарні. якщо ж лікарняні сягають більше трьох-чотирьох неділь підряд, то медичний заклад мусить пропускати це через МСЕК. останнє вкрай контрольоване явище!

Аня
6 роки тому

…тоді це означає, що дана суддя або шахрай або вчиняє службове підроблення. крім того, все що пов’язано з незаконним отриманням коштів є особливий злочин, що передбачений ст. 191 КК України.

Саша
6 роки тому

Якщо ця бидлота, судячи з даної статті, зумисно підробляє судові документи, то вже немає сумніву втім що вона безпричинно не з’являється на роботу і отримує незаконну заробітну плату. судіть самі, якщо людина дійсно знаходиться на лікарняному, то вона мала бути знята з авторозподілу судових справ. судячи з цієї статті випливає, що справи на неї все-таки розподілялися навіть тоді, коли вона не приходила на роботу. оце і являється доказом її шахрайствам і незаконному отримуванню заробітної плати. відповідно є підстава звернутися в НАБУ із відповідною заявою про вчинення злочину.

Павло
6 роки тому

Це ж треба так довго працювати в суді і так нічому не навчитися? Навіть шахраю потрібно знати як вчинити злочин і уникнути від кримінальної відповідальності. Ця ж бездарна істота поклалася на підзаконні висновки ВССУ, в той час як вирішила проігнорувати Конституцію, Конвенцію, КПК України! І потім, як можна посилатися на те, чого у справі не існує (так звана “обратка”)? Схоже що вона і в правду божевільна або вже народилася такою

Жорік
6 роки тому

клята шахрайка. невже її колеги по роботі досі не здогадуються що вона саме у такий спосіб перекидає на них свою роботу? так поступає із своїми колегами по роботі тільки бидло!

Антоніна
6 роки тому

хитрожопа матійчук ходить на роботу лише за заробітною платою, а її роботу роблять інші судді. даний приклад більше чим доказує це. я б на місці її колег їй би в морду плював при зустрічі на коридорі

Вадім
6 роки тому

Тепер модно бути тупими, дурними і злодійськими шахраями. Розумних і працьовитих суддів Україні вже давно не потрібно. Пархаті навмисно обкладають себе таким збродом, щоб їх зади за першим кличем останні лизали. Питання в іншому – навіщо українському народові такий не український злочинний режим?

Ріта
6 роки тому

Я думаю що це гіркі наслідки шкідливого для України впливу міжнародного валютного фонду, якого інші пархаті створили щоб розділяти слов’янський народ на общини, а потім – цькувати одне на одного. Геть пархатих фарисеїв від нашої держави! А з корупціонерами і дуроманами-суддями – ми і самі швиденько розберемося!

Роман
6 роки тому

нахрена україні ці судді-дебіли? чи не простіше дозволити усім громадянам мати свою зброю? завинив – куля між очей! вкрав – куля в рот! результат був би кращий, швидший і дешевший. все рівно нинішній геноцид націлений масонами для швидке скорочення народонаселення.

Іріс
5 роки тому

суддя матійчук явно перепила цитостатиків від свого раку, тому і стала такою невміняємою