gorbatovska-svitlana-anatolivna

Безграмотність, саботаж і зрада судді Горбатовської С.А.

Новости, Популярные новости, Суды

07.05.2018 року, через приймальну НАБУ, особа 1 подав на ім’я керівника Національного антикорупційного бюро України Калужинського Андрія Володимировича заяву за вих. № 2337/07 про вчинення кримінального правопорушення суддями Апеляційного суду Рівненської області Іващуком В.Я., Шпинтою М.Д. та Гладким С.В., а також прокурорами прокуратури Рівненської області Подубинським Б.В. і Рункевичем Б.М., якій було присвоєно вхідний номер 204/13638-05.
У даній заяві особа 1 вказав всі ознаки вчиненого злочину: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Також, у своїй заяві особа 1 самостійно кваліфікував вчинення вищевказаними особами злочину – ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.375, ч.2 ст.366, ч.2 ст.396 КК України. Тобто, в заяві особи 1 були всі необхідні дані для внесення її відомостей до ЄРДР впродовж 24 годин керівником ГПД НАБУ у відповідності до положення п.6 ст.39 КПК України, або уповноваженим на цю процесуальну дію детективом.
Однак, у порушення ч.1 ст.2 КК України, ч.1, 4 ст.214 КПК України та п.3.3.1 Наказу про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за № 139 від 06.04.2016 року, станом на 14.05.2018 року особу 1 у жодний із способів так і не було повідомлено керівником ГПД НАБУ або уповноваженим детективом про внесення відомостей його заяви за вих. № 2337/07 від 07.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Пунктом 1 ч.2 ст. 39 КПК України передбачено, що саме керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою – визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.
В таку групу слідчих може бути включений і сам керівник органу досудового розслідування. Разом з тим, включення до групи слідчих керівника органу досудового розслідування є необов’язковим, оскільки, в силу наданих процесуальним законом, зокрема п.п. 4,6 ч.2 ст.39 КПК України повноважень, керівник органу досудового розслідування уповноважений вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх порушення слідчим, здійснювати досудове розслідування, виконувати функції реєстратора кримінальних правопорушень, користуючись при цьому повноваженнями слідчого. А слідчий, відповідно до п.1 ч.1 ст.40 КПК України, уповноважений починати досудове розслідування та розглядати подані йому клопотання. Наведене свідчить про те, що оскаржувана особою 1 бездіяльність начальника органу досудового розслідування, яка полягає у не внесенні відомостей його заяви до ЄРДР у визначений КПК України строк, є предметом оскаржування в суді.
14.05.2018 року, що відповідало 8 (восьмому) процесуальному дню (з оглядом на ч.5 ст.115 КПК України), особа 1 подав через поштову службу України слідчому судді Солом’янського районного суду м.Києва скаргу за вих. № 2354/14 на бездіяльність керівника ГПД Національного антикорупційного бюро України.
01.08.2018 року, з зухвалою затримкою розгляду скарги аж на 2,5 (два з половиною) місяці, відбулося судове засідання у справі № 760/13037/18 з розгляду скарги особи 1 за вих. № 2354/14 від 14.05.2018 року на бездіяльність керівника Національного антикорупційного бюро України Калужинського Андрія Володимировича під головуванням слідчого судді Солом’янського районного суду м.Києва Горбатовської Світлани Анатоліївни. Перевищуючи власні службові повноваження і порушуючи присягу судді, суддя Горбатовська Світлана Анатоліївна незаконно перенесла призначене судове засідання на іншу дату тільки тому, що “…дане засідання є лише першим засіданням у справі провадження”, і що “…належним чином повідомлений детектив чомусь не прибув на призначене судове засідання без надання суду відповідного пояснення”, що є злочином, передбаченим ч.2 ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.396 КК України.
Крім того, суддя Горбатовська С.А. нахабно проігнорувала позицію особи 1, який процитував їй положення ч.2,3 ст.306 КПК України, Наказ про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Генеральним прокурором України за №139 від 06.04.16 року та Узагальнення про практику розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність органів досудового розслідування або прокурора під час досудового розслідування Вищого спеціалізованого суду України з розгляду Цивільних і кримінальних справ (Лист від 12.01.17 № 9-49/0/4-17, які спростовували незаконні дії даної судді та призивали дану суддю не затягувати на ще більші строки розгляду його скарги, які на той час були вже порушеними на не розумний строк, що вкінці-кінців суттєво збільшувало матеріальну і моральну шкоду потерпілого.
При чому, явно нездорового глузду суддю Горбатовську С.А. чомусь не стримав від прийняття поспішного злочинного рішення і той факт, що особа 1 перебував на той час в лікарні і отримував інтенсивне лікування з приводу важкої хвороби, що обмежувала його рухливість, а відповідно – можливість відвідувати не передбачені законом “зайві” судові засідання, про що дана суддя знала з попереднього судового засідання. Ймовірно, що саме у такий спосіб суддя Горбатовська С.А. сподівалася познущатися з хворої особи 1 та/або додатково затягнути на тривалий термін розгляд його скарги, тим самим покриваючи вчинені злочини фігурантів у справі провадження.
Якщо врахувати те, що судова справа № 760/13037/18 витікає суто з предмету громадської діяльності особи 1, яка делегована йому Міністерством юстиції України, то протиправну діяльність судді Горбатовської С.А. слід розцінювати як таку, що направлена на зумисне перешкоджання виконанню його громадських обов’язків і тягне за собою сувору кримінальну відповідальність, що передбачена ст.170 КК України.
Поза тим, як це добре видно і чутно з відеозапису вказаного судового засідання, суддя Горбатовська С.А. порушила встановлені правила ведення судового засідання, адже не встановлювала учасників судового засідання за їхніми документами, не встановлювала осіб шляхом опитування їх прізвища, імені і по-батькові та адреси проживання, не зачитала учасникам судового засідання їх права і обов’язки, не запитувала в учасників судового засідання чи є у них відводи секретарю суду, не зачитала тексту скарги тощо.
Статтею 170 КК України передбачено таке (Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій):
“Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів – карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років”.
В статті 306 КПК України зазначається (Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування):
“1. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави. 2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги. 3. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора (детектива, начальника ГПД НАБУ) не є перешкодою для розгляду скарги”.
Статтею 318 (Строки і загальний порядок судового розгляду) КПК України встановлено:
«1. Судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку”.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, вимог інших актів законодавства, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою.
Згідно ч.1 ст. 10 КПК України, не може бути привілеїв чи обмежень у процесуальних правах, передбачених Цим Кодексом, за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних чи інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, громадянства, освіти, роду занять, а також за мовними або іншими ознаками.
У ч.1. ст.21 КПК України визначено, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом…
Згідно ч.1 ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України.
Пункт 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає наступне: «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язковий цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення…».
Відповідно до ч.1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» за №3477-IV від 23.02.2016 року, із змінами і доповненнями,
суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського Суду як джерело права.
Як роз’яснив Європейський суд з прав людини в рішеннях у справах «Білуха проти України» (заява № 33949/02 від 09.11.2006 року), «Ветштайн проти Швейцарії», «Микаллеф проти Мальти», в демократичному суспільстві суди повинні вселяти довіру. Тому, кожний суддя, у відношенні якого маються щонайменші сумніви в упередженості, зобов’язаний вийти з процесу.
Стаття 342 (Відкриття судового засідання) Кримінально процесуального Кодексу України регламентує наступне:
«1. У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. 2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.
У відповідності до листа № 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ “Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України” головуючий суддя:
“1) оголошує склад суду, прізвище запасного судді (у разі його призначення), прізвища прокурора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого (підозрюваного), захисника, цивільного відповідача, представників та законних представників, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання; 2) роз’яснює учасникам судового провадження право відводу (заявлення самовідводу чи відводу судді, запасного судді, присяжного та запасного присяжного, прокурора, захисника, представника, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання за наявності підстав, передбачених статтями 75-79 КПК України); 3) повідомлення про здійснення фіксування судового розгляду (ст.343 КПК). Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду, а також про умови фіксування судового засідання; 4) оголошення складу суду і роз’яснення право відводу (ст.344 КПК). Головуючий оголошує склад суду, прізвища прокурора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого, захисника, цивільного відповідача, представника, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання, роз’яснює учасникам судового провадження право відводу і з’ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід. Якщо заявлено відвід, він вирішується відповідно до ст.75-81 КПК України; 5) роз’яснення прав і обов’язків учасникам судового розгляду (ст.345 КПК України). Судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені КПК України. Після ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у судовому розгляді, з пам’яткою, головуючий з’ясовує, чи зрозумілі їм їх права та обов’язки і у разі необхідності роз’яснює їх; 6) вирішення питання про можливість судового розгляду у випадку неявки кого-небудь з учасників судового розгляду або інших викликаних у судове засідання осіб (причини неявки, заслуховування думки учасників, продовження чи відкладення розгляду ст.323-327 КПК). За загальним правилом, судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов’язковою участю сторін. У судове засідання викликається потерпілий та інші учасники кримінального провадження (ч.2 ст.318 КПКУ)”.
З норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суду кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Вищенаписане дає підстави вважати, що в діяльності судді Горбатовської С.А. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.170, ч.2 ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.396 КК України.
Таким чином, відомості щодо вчинення правопорушень суддею Горбатовською С.А. мають всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.2 ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.396 КК України та підлягають невідкладному внесенню до ЄРДР і є підставою для початку проведення досудового розслідування.
Крім того, як для даного випадку, дії судді Горбатовської С.А. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органів судової влади і керівників держави вцілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Суддя Горбатовська С.А., явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органів судової влади. Саботаж і бойкотування роботи судових органів прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Суддя Горбатовська С.А. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці суддею Горбатовською С.А. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності судді Горбатовської С.А. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень суддею Горбатовською С.А. мають всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.2 ст.356, ч.2 ст.364, ч.2 ст.396, ч.2 ст.111 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення суддею Горбатовською С.А. Крім того, у відповідності до вимог ст.218 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та ст.480, 482 КПК України, було прийнято рішення про колективне звернення до Генерального прокурора України про подання ним до Верховної Ради України пропозиції про зняття недоторканості з судді Горбатовської С.А. з метою подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності. Крім того, було прийнято рішення про повідомлення Вищої Ради юстиції України про не належну поведінку судді Горбатовської С.А., яка вже не вперше порушила присягу судді. Очікуємо результатів адекватного реагування Генерального прокурора України щодо подання пропозиції до ВРУ, а також від ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ СБУ – стосовно внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а від Вищої Ради юстиції України – відносно відкриття дисциплінарної справи. Також очікуємо резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та належної реакції не корумпованого мас-медіа.

gorbatovska-svitlana-anatoli%d1%97vna-dokazi-zlochinu

Підписатися
Сповістити про
10 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Олена
5 роки тому

В інтернеті гуляє інфа що ця недоумкувата суддя Горбатовська насправді є трансвісцитом на прізвисько «Холодна Віра». В цьому доля правди напевно є: з вигляду так звана світлана анатоліївна більше схожа на мужлана Степана Свинопаса, який працює різноробом на фермі в селі Курячий Яр, що поблизу міста Бердичів

Оля
5 роки тому

і справді, морда у неї зовсім не жіноча, більше схожа на прищаву пику сільського мужика в запої. голос грубий, чоловічий. грудей зовсім немає. носить одежу на чоловічий манер. похідка і осанка – точно не жіноча. настрій нестійкий, імпульсивний, звинчений. вічно незадоволена. усе це підтверджує слухи про те, що дана суддя тривало приймає чоловічі гормони. питання лише втім, за чім це їй? чи не простіше операцію зробити?

Жанна
5 роки тому

Два тижні тому я стала свідком події, яку надовго не забуду. Я чекала своєї черги під кабінетом судді Горбатовської Світлани. Раптом в її кабінет заходить якийсь чоловік і просить надати йому справу наручно для подачі апеляційної скарги на її ухвалу (за наслідками розгляду судової справи на бездіяльність органів НАБУ – залишення скарги без розгляду). І тут таке почалося, що змінило в мені, як в адвоката, уяву про цих відморожених суддів. Приблизно пів години суддя Світлана Горбатовська разом із своїм секретарем і помічницею обдзвонювали інших суддів, заступників голови суду, керівника апарату та помічників нших суддів що б дізнатися, як їм бути:… Читати далі »

Дмітрій
5 роки тому

А чи не пора Петру Порошенку і Ігору Бенедисюку перейти на інший варіант бізнесу з суддівськими причендалями? Може є сенс перестати продавати посвідчення судді всяким там нездарам і пройдисвітам, а натомість продавати народові України суддівські фекалії? Передусім лише потрібно зробити круту рекламну компанію, на кшталт того що це гімно є особливим і недоторканним, і воно лікує всі хвороби і захищатиме від радіаційних відходів, які звозяться в Чорнобиль з усього світу. А що найголовніше, що бідних громадян це лайно нагодує, поранених в АТО – зцілить, безхатченкам – надасть крівлю, нещасливих – зробить щасливими, вдовам убитих атошніків – поверне чоловіків, напівсиротам –… Читати далі »

Маряна
5 роки тому

мені здається що горбатовська марно намагається видавати себе за суддю, так як насправді вона являється беззмінним пацієнтом психіатричної лікарні. в поведінці горбатовської немає жодного раціонального поступку та мислення. все що вона не робить – є чистим божевіллям!

Ната
5 роки тому

Співчуваю усім тим, чия кримінальнеа справа попаде до неї на розгляд. Вона мало що тупа, але і приймає рішення під власний настрій. А настрій у неї постійно маніячний, наче хтось її після чергового ранкового пробудження нах… послав.

Орися
5 роки тому

Кожного разу коли я попадаю на її судове засідання то бачу одне і теж саме: невміння говорити, вести процес, робити доповідь, слухати… Навіть не вміє сформувати запитання. Таке враження що вона щойно закінчила курси юриста і не знає що робити зі своєю посвідкою. А може вона дійсно наркоманка?

Раїса
5 роки тому

зовсім не уявляю, як може одівати на себе мантію судді оця бездар, яка навіть розмовляти не навчилася толком, не кажучи вже про здатність проведення судових засідань і писати толкові ухвали.

Наташа
3 роки тому

Суддя Горбатовська – та ще тупорила сучка. Таке враження що вона навіть в загальноосвітній школі не вчилася. Глянеш на її потріпану морду і по неволі крокодила пригадуєш. Цю підлу нелюдь гнати потрібно із Солом’янського суду, що б вона цей суд згодом обходила у три милі!

Дмитрий
3 роки тому

Гребанная курва, у которой нету даже куриных мозгов! Столько лет работает в суде, а прогресса никакого нет. Более того, она поражает своим дебилизмом, потому как компетентность у нее практически еженедельно снижается! Это что, рассеянный склероз? Если да, то это также есть серьезный повод к ее увольнению. Люди не должны страдать от ее тупизма и дурости!