Дроздов Олександр Михайлович

Дроздов О.М. Як перетворити ВКДКА на безроту дойну корову

Адвокаты, Новости, Организации, Популярные новости

05.06.2015 року особа 1 подав на ім’я голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганській О.В. заяву про відкриття дисциплінарного провадження щодо адвоката Регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Алімамедова Імрана Акпер Огли.
11.06.2015 року особа 1 подав на ім’я голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганській О.В. доповнення до заяви від 05.06.2015 року про відкриття дисциплінарного провадження щодо адвоката Регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Алімамедова Імрана Акпер Огли.
25.06.2015 року, дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області було прийнято рішення за номером І-Д/24-4 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли за заявою особи 1 (із доповненням від 11.06.2015 року).
25.07.2015 року особа 1 подав оскарження на Рішення I-Д/24-4 від 25.06.2015 року дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
20.10.2015 року особа 1 подав доповнення до оскарження Рішення I-Д/24-4 від 25.06.2015 року дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
13.11.2015 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вищезазначену скаргу з доповненням задовольнила, а Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 25.06.2015 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли скасувала.
Матеріали перевірки було направлено ВКДКА до КДКА Рівненської області для нового розгляду на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
18.02.2016 року КДКА Рівненської області ідентичним складом палати прийняло «нове» Рішення за № I-Д/32-4 від 18.02.2016 року, що фактично являється копією попереднього Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 25.06.2015 року за номером І-Д/24-4. Даним Рішенням особі 1 було повторно відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли.
11.03.2016 року особа 1 подав оскарження на Рішення за № I-Д/32-4 від 18.02.2016 року дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
26.05.2016 року, Рішенням № V-005/2016 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було скасоване рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області від 18.02.2016 року з ухваленням нового рішення про порушення дисциплінарної справи та направлення її до КДКА Рівненської області для розгляду та прийняття рішення по суті справи.
18.08.2016 року Протокольним рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області було зупинено розгляд скарги на дії адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли на підставі поданого клопотання у зв’язку із його оскарженням рішення ВКДКА від 26.05.2016 року до окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16.
19.07.2018 року, рішенням окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16 адвокату Алімамедову Імрану Акпер Огли було відмовлено в задоволенні адміністративного позову до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. При чому слід зазначити, що на момент розгляду дисциплінарної справи рішення суду в адміністративній справі №826/11310/16 законної сили не набрало.
26.07.2018 року, протокольним рішенням ДП КДКА у Рівненській області провадження у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли було відновлено.
26.07.2018 року, листом за № 451, голова дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганська О.В. повідомила особу 1 про призначення розгляду його заяви на дії адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли на 15 годин і 00 хвилин 16.08.2018 року в приміщенні КДКА у Рівненській області (м.Рівне, вул.Директорії, 3/1).
Однак, станом на 13.08.2018 року керівниками КДКА у Рівненській області особу 1 чомусь не було повідомлено про наслідки розгляду окружним адміністративним судом м.Києва судової справи за № 826/11310/16 за позовом адвоката Алімамедова І.А.О. до ВКДКА про визнання протиправним та скасування рішення ВКДКА від 26.05.2016 року. Крім того, з тексту листа за № 451 від 26.07.2018 року від голови дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганської О.В. особа 1 дійшов логічного висновку, що на дане засідання не викликалося потеррпілого від дій адвоката – особу 2, що гостро порушувало його права і законні інтереси. Враховуючи те, що особа 1 перебував в той час на лівкуванні, то 13.08.2018 року останнім було надіслано голові дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганській О.В. рекомендований лист за вих. № 2472/13 з повідомленням про неможливість приїзду особи 1 на призначене засідання КДКА, однак просив вказане засідання перенести на інший день та запросити для участі в ньому особу 2, якому власне і надавав неналежні послуги захисника у судовому провадженні адвокат Алімамедов І.А.О.
Враховуючи те, що Рівненський ізолятор надав практично всі матеріали про наслідкам нелюдських тортур особи 2, особа 1 надав додаткові копії документів і просив їх залучити до дисциплінарної справи з метою неупередженого прийняття КДКА у Рівненській області кінцевого рішення у даній справі. Також, з оглядом на надання неправдивих пяснень адвокатом Алімамедовим І.А.О., особа 1 додав КДКА у Рівненській області копії документів з судової справи і просив їх залучити до дисциплінарної справи, які спростовують пояснення даного адвоката та доводять факти неправомірної співпраці адвоката Алімамедова І.А.О. із слідчими, які вчиняли тортури над особою 2. Крім того, особа 1 просив надіслати копію Ухвали за наслідками розгляду окружним адміністративним судом м.Києва судової справи за № 826/11310/16 за позовом адвоката Алімамедова І.А.О. до ВКДКА про визнання протиправним та скасування рішення ВКДКА від 26.05.2016 року.
13.08.2018 року, паралельно рекомендованому листу, в 16 годин і 13 хвилин особа 1 додатково направив голові дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганській О.В. електронний лист з доповненням та заявою про відвід Курганської О.В. від повторного розгляду матеріалів справи. Виходячи з тексту Рішення за №Д/12-5 від 30.08.2018 року, голова дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганська О.В. отримала від особи 1 рекомендований і електронний лист з усіма вкладеннями, однак з незрозумілих причин не відреагувала на подані дві заяви.
Причиною відводу було те, що Курганська О.В. повторно розглядала дану дисциплінарну справу та що вона разом із Суріковою С.І. перебуває з 29.08.2016 року у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 42016180000000131 за хабарництво і продажу адвокатських посвідчень, за заявою потерпілого особи 1.
Останнє робило її зацікавленою у розгляді дисциплінарної справи щодо адвоката Алімамедова І.А.О. та спонукало складати зумисно хибний висновок. З точки зору адвокатської етики і просто людської порядності, Курганська О.В. мусила і в самостійному порядку відсторонитися від розгляду ініційованої особою 1 дисциплінарної справи.
30.08.2018 року відбулося засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області з розгляду дисциплінарної справи адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, за наслідками якого було прийнято рішення про її закриття нібито у зв’язку із закінченням річного строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
Дане засідання було проведено без належного (своєчасного) повідомлення особи 2, тим самим зухвало порушивши законне право на його участь у розгляді поданої заяви. На засідання КДКА у Рівненській області 26.07.2018 року адвокат Алімамедов Імран Акпер Огли не з’явився, однак він зателефонував до голови палати КДКА Курганської О.В. (про що вона сама написала с воєму листі на адресу особи 1) і повідомив, що він має намір подати оскарження на рішення окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16 в апеляційному порядку.(?).
При цьому, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області посилається на точну дату спливу терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Алімамедова І.А.О. – 28.04.2016 року. Однак, як випливає з Рішення від 26.05.2016 року за № V-005/2016 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 18.02.2016 року було скасоване з ухваленням нового рішення про порушення дисциплінарної справи та направлення її до КДКА Рівненської області для розгляду та прийняття рішення по суті справи. Також, як це випливає з протокольного рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 18.08.2016 року, на підставі поданого клопотання адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, було зупинено розгляд заяви особи 1 на дії даного адвоката у зв’язку із його оскарженням рішення ВКДКА від 26.05.2016 року до окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16. В якості доводів щодо незаконності і необґрунтованості прийнятого Рішення за номером Д/12-5 від 30.08.2016 року дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області слід зазначити і наступне:
1) Не можна було приймати будь-яке процесуальне рішення дисциплінарною палатою КДКА Рівненської області у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли доти, поки не набрало законної сили рішення окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16;
2) Курганська О.В. уже один раз проводила перевірку у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова І.А.О. і вже виносила хибне Рішення за номером І-Д/24-4 від 25.06.2015 року, яке було скасовано 13.11.2015 року Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Відповідно, Курганська О.В. вже не мала права на повторну перевірку у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова І.А.О., в якій вже себе скомпроментувала;
3) Враховуючи те, що ст.37 Закону не встановлює чітких проміжків часу на перебіг стадій дисциплінарного провадження, то відповідно положення ст.35 Закону слід розуміти як встановлений проміжок часу для ініціювання заявником дисциплінарної справи (тобто, для подачі дисциплінарної скарги);
4) Враховуючи те, що ст.35 Закону однозначно не розтлумачує, як слід розуміти трактування Закону «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку», то з оглядом на існування подібних норм в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”, ЦПК і КПК України правильніше розуміти було це трактування як чітко визначений проміжок часу для подання скарги про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката за ним допущений дисциплінарний проступок;
5) Якщо ж розуміти значення ст.35 Закону у його прямому викладі, тоді жодна із поданих скарг не підлягала б розгляду по суті справи із-за потенційних зловживань керівниками КДКА і оскаржуваними адвокатами, які навмисно затягували б розгляд таких справ більше одного року. Як для прикладу, в першу чергу слід послатися на адміністративні суди, які ніколи не розглядають судові справи раніше одного-двох років. Відповідно, якщо врахувати те, що підготовка до розгляду дисциплінарних справ (збір і вивчення матеріалів) займає в КДКА не менше шести календарних місяців, а засідання як правило визначається впродовж 3-7 місяців, то вже на цьому етапі строки, які встановлені ст.35 Закону вже спливають. А якщо оскаржуваний адвокат подасть судове оскарження (а він його обов’язково подасть, як тільки но зрозуміє, що хабар голові КДКА буде значно коштовнішим чим судовий збір) – то в 100% випадків адміністративний суд не встигне прийняти остаточне судове рішення за 1-3 місяці, які у разі прямої зацікавленості КДКА, можуть бути ще з’економленими). Однак, навіть якщо і стався б один такий дивний випадок, що адміністративний суд все-таки устиг би винести кінцеве рішення у справі провадження до закінчення строку притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, встановленого ст.35 Закону, то все-рівно адвокат не буде покараним, так як у його розпорядженні залишиться ще два рівня оскарження судового рішення: касаційна інстанція і Верховний суд, на які точно потратяться довгі роки. Отож, є очевидним що положення ст.35 Закону слід розуміти як проміжок часу для подання відповідної скарги на дії адвоката. При чому, з моменту подання такої скарги – перебіг обмеженого строку мусить зупинятися. В противному випадку немає жодної потреби в діяльності КДКА, ВКДКА, хіба що для подальшого торгування адвокатськими посвідченнями, на прикладі адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, який купив для себе саме таку посвідку, а от розмовляти не уміє: ні по-українськи, ані по-російськи!
27.09.2018 року особа 1 подав до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, будинок 3, 2-й поверх) чергове оскарження за вих. № 2550/27 на Рішення за № Д/12-5 від 30.08.2018 року дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.
29.11.2018 року, Рішенням № ХІ-004/2018 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було скасоване Рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області від 30.08.2016 року за Д/12-5 з ухваленням нового рішення – закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли.
Тобто, ВКДКА скасувала Рішення КДКА у Рівненській області, визнавши їх дії незаконними, в той час як ВКДКА постановила Рішення, що є ідентичним Рішенням першої інстанції. Хоча, навіщо було скасовувати рішення КДКА у Рівненській області, яке згодом лягло в основу Рішення ВКДКА? Що називається – горе від ума? А може від дурості, зухвальства, безграмотності чи корумпованості?
Відповідно, з цього моменту Рішення № ХІ-004/2018 від 29.11.2018 року Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури стане компроментуючим як для них самих так і для КДКА у Рівненській області, адже ставить неудобне для їх обох запитання: чому вони обоє продовжували і надалі розглядати дисциплінарну справу адвоката Алімамедова І.А.О. три роки поспіль по суті справи та постановлювати відповідні Рішення, а не закривали провадження у зв’язку із закінченням річного строку притягнення даного адвоката до дисциплінарної відповідальності? Навіщо Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури та дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області навмисно витрачали наступних майже три роки особистого життя і здоров’я особи 1 і особи 2, а також безглуздо спонукали до чималих їх майнових втрат на забезпечення потреб подальшого оскарження бездіяльності дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області? Таким чином, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури постановила Рішення від 29.11.2018 року у справі № ХІ-004/2018, яке в той же самий час повністю суперечить раніше винесеному Рішенню ВКДКА від 26.05.2016 року за № V-005/2016, а відтак доказує про наявність в їх діях злочину.
Більше того, з метою перешкоджання законному праву на судове оскарження незаконного Рішення від 29.11.2018 року у справі № ХІ-004/2018, посадові особи ВКДКА Крупнова Л.В., Дроздов О.М. і Котелевська К.В. навмисно затримали надсилання особі 1 поштою копії саме такого Рішення аж до спливу встановленого строку для його оскарження в суді – 28.12.2018 року!
Також, слід окремо зазначити, що голосування на ВКДКА від 29.11.2018 року за прийнятим Рішенням № ХІ-004/2018 відбувалося без присутності особи 1, якого протиправно Дроздов О.М. виставив на коридор. Однак, як це добре було видно особі 1 через вікно, насправді голосування як такого не проводилося, а була лише позиція самого Дроздова О.М., яка і лягла в основу незаконного Рішення.
Відповідно, тут має місце неприхована корупція, службове підроблення, покривання вчинених дисциплінарних і кримінальних порушень, перевищення службових повноважень і зловживання владними повноваженнями посадовими особами КДКА Рівненської області (в особі Курганської О.В. і Сурікової С.І.), а також посадовими особами ВКДКА (в особі Крупнової Л.В., Дроздова О.М. і Котелевської К.В.). Вищеперераховані посадові особи завдали особі 1 і особі 2 вкрай великої матеріальної і моральної шкоди, а для держави – дискредитації та потенціальної втрати іміджу української адвокатури в очах світової громадськості. Іще ніколи так низько і підло не дискедитувався імідж української адвокатури як при головуючому Дроздову О.М. Останній зазіхнув на святая святих Конституцію України і Закон України “Про звернення громадян”, адже протиправно витребовують майже 2000 грн. з громадян за право на подачу скарг, яка все-рівно не буде розглянутою в належному порядку та у встановлені законом строки, хоч би на прикладі особи 1 та особи 2. Тим не менше, з оглядом на діючу Конституцію України, любий законодавчий акт, який суперечить основному закону України – є абсолютно недієздатним. Однак, Дроздову О.М. на Конституцію України та на Закон України “Про звернення громадян” начхати, так як хабарі куди приємніше “в кармані”.
Вищенаписане дає тверді підстави вважати, що в діяльності Дроздова О.М., Крупнової Л.В. і Котелевської К.В. є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.170, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ч.2 ст. 256, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України. Крім того, як для даного випадку, дії Дроздова О.М., Крупнової Л.В. і Котелевської К.В. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органу адвокатури України і керівників держави в цілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Дроздов О.М., Крупнова Л.В. і Котелевська К.В. явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищують свої службові повноваження, тим самим саботуючи роботу органу адвокатури України. Саботаж і бойкотування роботи органів адвокатури України прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Дроздов О.М., Крупнова Л.В. і Котелевська К.В. умисно вчиняють посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці Дроздовим О.М., Крупновою Л.В. і Котелевською К.В. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Дроздова О.М., Крупнової Л.В. і Котелевської К.В. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Дроздовим О.М., Крупновою Л.В. і Котелевською К.В. мають всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ч.2 ст. 256, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.2 ст.111 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ ДБР і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення Дроздовим О.М., Крупновою Л.В. і Котелевською К.В. Очікуємо результатів адекватного реагування органів досудового розслідування ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ СБУ, ГСУ ДБР, а також належного резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та не корумпованого мас-медіа.

Дроздов О.М.-Крупнова Л.В.-Котелевська К.В.-ЄРДР

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 1

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 2

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 3

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 4

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 5

Підписатися
Сповістити про
7 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ася
5 роки тому

Цитата із сайту: “Електронний архів людей. Нагороди Дроздова Олександра Михайловича: 1) Благодарность Президента Украины В.Ф.Януковича за активное участие в президентской кампании 2010 года. 2) Награжден Председателем Украинского Союза Ветеранов Афганистана генерал-майором С. Червонописким Почетной Грамотой за весомый вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи, социальной защите ветеранов афганской войны и семей погибших воинов 2012 года”. “Судебные дела: 2007-2009 г.г.- дело «Кернес и Картавых», в котором А. Дроздов представлял интересы Геннадия Кернеса об опровержении недостоверной информации. Дело дошло до Верховного Суда. 2008 г. – дело «Горсовет против СБУ», которое завершилось в пользу М.Добкина и Г.Кернеса”. Чи потрібно ще щось про цього… Читати далі »

Шура
5 роки тому

За кого ці дебіли себе мають? Навіть професійні судді притягуються до дисциплінарної відповідальності впродовж трьох років. А щодо введення оплати за подання скарги на адвоката – то це точно перебор! Двойною дурістю є і те, що скаржник в процесі оскарження неналежної поведінки адвоката може бути ще й винним йому кошти. А якщо врахувати наявну тотальну корупцію в КДКА і ВКДКА, то таки точно скаржників зроблять подвійними лохами! Дядя Ленін не просто заповідав наступним поколінням, що б вони “єжовими рукавицями дусили в підворотнях” цих мерзенних адвокатських виродків!

Армен
5 роки тому

На веб-порталі “СтудЗона”, в розділі “Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого”, колишні студенти Дроздова Александра Михайловича про нього пишуть таке: “…пристает к студенткам. имхо, предмет прошел мимо, на практике познавался путем проб и ошибок”. Прямий доказ тому, що це не справжній препод, і не доцент, і не голова ВКДКА, а звичайний сексуально озабочений маніяк, який вже в ті далекі роки, коли він був викладачем, використовував свою посаду з метою задоволення своєї сексуальної пристрасті. А це вже серйозна кримінальна стаття. Дивно що він досі не сів у тюрму за свою неприборкану педофілію, і що до батьків тих самих дітей своєчасно не… Читати далі »

Орест
5 роки тому

З усього тут вищенаписаного я прихожу висновку, що Дроздов О.М. олігофрен, або ж пересічний шахрай! Це підтверджується хоч би тим, що Дроздов О.М. декілька років підряд приймав одні рішення, а згодом та зненацька – протилежне та заперечливе! І потім, протиправно виставивши скаржника за двері на етапі голосування, Дроздов О.М. тим самим видав свій секрет – що голосування насправді як такого не було, а було лише одне, його власне його хворобливе рішення, яке згодом і було викладене на паперовому носії, так як його покірне і безвольне стадо насправді там нічого не вирішує, а лише грає відведену їм роль клоунів.

Орест
5 роки тому

якщо дроздов на свої заняття не ходив і студентів не вчив, то напевно в цей час розгулював по секс шопах та наряди для себе вибирав, а на блошиних ринках – скуповував крадені медалі і ордени. типічний синдром манії величі! думаю що незабаром ми усі побачимо цю мавпу за решіткою або в дурдомі.

Елла
5 роки тому

Давно пора було цих закінчених волоцюг і збоченців пересадити по тюрмам. Зажралися адвокатськими хабарами настільки, що очі салом вже позаростали! Ці потвори хоч би через одного адвоката карали за порушення присяги, а так деруть з усіх 100% та відмазують їх.

Юляша
5 роки тому

Дроздов Александр Михайлович скорее не маньяк, а сексуально озабоченный импотент. Он только языком телепать горазд. Студенткам всем своим (ну кто его сразу нах не посылает) часто любит писать про свой “большой и толстый”… А если какая то дешевка его на этом слове поймает и на свидание позовет – сразу прикидывается занятым. Ему пацаны рожу били неоднократно, чтоб девушкам похабщину всякую на электронку не писал. Знаю его любовницу, с которой он несколько лет назад встречался. Говорила, что он настолько в сексе бессилен, что близость с ним был не чаще один раз в несколько месяцев, и то ей приходилось “домкратом” поднимать его… Читати далі »