Курганська Олена Вікторівна

Саботаж, корупція, шахрайства і держзрада Курганської О.В.

Адвокаты, Госучреждения, Новости, Организации, Популярные новости

05.06.2015 року особа 1 подав на ім’я заступника Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області, Голова дисциплінарної палати КДКА Рівненської області Курганської Олени Вікторівни заяву про відкриття дисциплінарного провадження щодо адвоката Регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Алімамедова Імрана Акпер Огли.
11.06.2015 року особа 1 подав на ім’я заступника Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області, Голова дисциплінарної палати КДКА Рівненської області Курганської О.В. доповнення до заяви від 05.06.2015 року про відкриття дисциплінарного провадження щодо адвоката Регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області Алімамедова Імрана Акпер Огли.
25.06.2015 року, Головою дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганською О.В. було прийнято рішення за номером І-Д/24-4 про відмову у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли за заявою особи 1 (із доповненням від 11.06.2015 року).
25.07.2015 року особа 1 подав оскарження на Рішення I-Д/24-4 від 25.06.2015 року Голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганської О.В. до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
20.10.2015 року особа 1 подав доповнення до оскарження Рішення I-Д/24-4 від 25.06.2015 року Голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганської О.В. до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
13.11.2015 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вищезазначену скаргу особи 1 (з доповненням) задовольнила, а Рішення Голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганської О.В. від 25.06.2015 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли скасувала. Матеріали перевірки було направлено ВКДКА до КДКА Рівненської області для нового розгляду на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.
18.02.2016 року КДКА Рівненської області ідентичним складом дисциплінарної палати прийняло «нове» Рішення за № I-Д/32-4 від 18.02.2016 року, що фактично являлося копією “старого” Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 25.06.2015 року за номером І-Д/24-4. Даним Рішенням особі 1 було повторно відмовлено у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли.
11.03.2016 року особа 1 подав оскарження на Рішення за № I-Д/32-4 від 18.02.2016 року дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
26.05.2016 року, Рішенням № V-005/2016 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було скасоване рішення Голови дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області Курганської О.В. від 18.02.2016 року з ухваленням нового рішення про порушення дисциплінарної справи та направлення її до КДКА Рівненської області для розгляду та прийняття рішення по суті справи.
18.08.2016 року Протокольним рішенням дисциплінарної палати КДКА Рівненської області було зупинено розгляд скарги на дії адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли на підставі поданого ним клопотання у зв’язку із його оскарженням рішення ВКДКА від 26.05.2016 року до окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16.
19.07.2018 року, рішенням окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16 адвокату Алімамедову Імрану Акпер Огли було відмовлено в задоволенні адміністративного позову до ВКДКА. При чому слід зазначити, що на момент розгляду дисциплінарної справи рішення суду в адміністративній справі №826/11310/16 законної сили ще не набрало.
26.07.2018 року, протокольним рішенням дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області провадження у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли було відновлено.
26.07.2018 року, листом за № 451, Голова дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганська О.В. повідомила особу 1 про призначення розгляду його заяви на дії адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли на 15 годин і 00 хвилин 16.08.2018 року в приміщенні КДКА у Рівненській області (м.Рівне, вул.Директорії, 3/1).
Однак, станом на 13.08.2018 року керівниками КДКА у Рівненській області особу 1 чомусь не було повідомлено про наслідки розгляду окружним адміністративним судом м.Києва судової справи за № 826/11310/16 за позовом адвоката Алімамедова І.А.О. до ВКДКА про визнання протиправним та скасування рішення ВКДКА від 26.05.2016 року. Крім того, з тексту листа за № 451 від 26.07.2018 року від Голови дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганської О.В. витікає, що на призначене засідання дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області не викликалося потерпілого від дій адвоката – особу 2, що порушувало його права і законні інтереси. Враховуючи те, що особа 1 перебував в той час на лікуванні, то 13.08.2018 року останнім було надіслано Голові дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганській О.В. рекомендований лист за вих. № 2472/13 з повідомленням про неможливість приїзду особи 1 на призначене засідання КДКА, однак просив вказане засідання перенести на інший день та запросити для участі в ньому особу 2, якому власне і надавав неналежні послуги захисника у судовому провадженні адвокат Алімамедов І.А.О.
Враховуючи те, що Рівненський ізолятор надав практично всі матеріали про наслідкам нелюдських тортур особи 2, особа 1 надав додаткові копії документів і просив їх залучити до дисциплінарної справи з метою неупередженого прийняття КДКА у Рівненській області кінцевого рішення у даній справі. Також, з оглядом на надання неправдивих пояснень адвокатом Алімамедовим І.А.О., особа 1 додатково надав дисциплінарній палаті КДКА у Рівненській області копії документів з судової справи особи 2 і просив їх залучити до дисциплінарного провадження, які спростовують пояснення даного адвоката та доводять факти неправомірної співпраці адвоката Алімамедова І.А.О. із слідчими, які вчиняли тортури над особою 2, а також з процесуальними прокурорами. Крім того, особа 1 просив надіслати копію Ухвали за наслідками розгляду окружним адміністративним судом м.Києва судової справи за № 826/11310/16 за позовом адвоката Алімамедова І.А.О. до ВКДКА про визнання протиправним та скасування рішення ВКДКА від 26.05.2016 року.
13.08.2018 року, паралельно рекомендованому листу, в 16 годин і 13 хвилин особа 1 додатково направив Голові дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганській О.В. електронний лист з доповненням та заявою про відвід Курганської О.В. від повторного розгляду матеріалів дисциплінарної справи. Виходячи з тексту Рішення за №Д/12-5 від 30.08.2018 року, Голова дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганська О.В. отримала від особи 1 рекомендований і електронний лист з усіма вкладеннями, однак з незрозумілих причин не відреагувала на подані дві заяви та належних процесуальних дій не вчинила.
Причиною заявленого відводу було те, що Курганська О.В. повторно розглядала дану дисциплінарну справу, а також що вона разом із Суріковою С.І. перебуває з 29.08.2016 року у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 42016180000000131 за хабарництво і продажу адвокатських посвідчень, за заявою особи 1.
Останнє робило її зацікавленою у розгляді дисциплінарної справи щодо адвоката Алімамедова І.А.О. та спонукало складати зумисно хибний висновок. З точки зору адвокатської етики і просто людської порядності, Курганська О.В. була вимушеною взяти самовідвід від розгляду ініційованої особою 1 дисциплінарної справи, чого з корупційних міркувань не вчинила.
30.08.2018 року відбулося засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області з розгляду дисциплінарної справи адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, за наслідками якого було прийнято рішення про її закриття у зв’язку із закінченням строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.
Дане засідання було проведено без належного повідомлення особи 2, тим самим порушивши законне право на його участь у розгляді заяви. На засідання дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області 26.07.2018 року адвокат Алімамедов Імран Акпер Огли не з’явився, однак він зателефонував (?) до голови дисциплінарної палати КДКА Курганської О.В. та повідомив, що він “…має намір подати апеляційне оскарження на рішення окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16”.
При цьому, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області посилається на дату спливу терміну притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Алімамедова І.А.О. – 28.04.2016 року. Однак, як випливає з Рішення від 26.05.2016 року за № V-005/2016 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 18.02.2016 року було скасоване з ухваленням нового рішення про порушення дисциплінарної справи та направлення її до КДКА Рівненської області для розгляду та прийняття рішення по суті справи. Також, як це випливає з протокольного рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 18.08.2016 року, на підставі поданого клопотання адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, було зупинено розгляд заяви особи 1 на дії даного адвоката у зв’язку із його оскарженням рішення ВКДКА від 26.05.2016 року до окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16. В якості доводів щодо незаконності і необґрунтованості прийнятого Рішення за номером Д/12-5 від 30.08.2016 року дисциплінарною палатою КДКА Рівненської області слід зазначити і наступне:
1) Не можна було приймати будь-яке процесуальне рішення дисциплінарною палатою КДКА Рівненської області у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли доти, поки не набрало законної сили Рішення окружного адміністративного суду м.Києва у судовій справі №826/11310/16;
2) Курганська О.В. уже один раз проводила перевірку у дисциплінарній справі адвоката Алімамедова І.А.О. і вже виносила хибне Рішення за номером І-Д/24-4 від 25.06.2015 року, яке було скасовано 13.11.2015 року Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури. Відповідно, Курганська О.В. вже не мала права на проводити повторну перевірку в межах дисциплінарної справи адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, в якій вже себе скомпроментувала, а також через те, що за заявою особи 1 на той час уже проходила у кримінальному провадженні як головний фігурант;
3) Враховуючи те, що ст.37 Закону не встановлює чітких проміжків часу на перебіг стадій дисциплінарного провадження, то відповідно положення ст.35 Закону слід розуміти положення даного Закону як встановлений проміжок часу для ініціювання заявником відкриття дисциплінарної справи (тобто, для подачі заяви про відкриття дисциплінарної справи);
4) Враховуючи те, що ст.35 Закону однозначно не розтлумачує, як слід розуміти трактування Закону «Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку», то з оглядом на існування подібних норм в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”, ЦПК і КПК України правильніше розуміти було це трактування як чітко визначений проміжок часу для подання заяви про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката за вчинений ним дисциплінарний проступок;
5) Якщо ж розуміти значення ст.35 Закону у його прямому викладі, тоді жодна із поданих скарг не підлягала б розгляду по суті справи із-за потенційних зловживань керівниками КДКА і оскаржуваними адвокатами, які навмисно затягували б розгляд таких справ більше одного року. Як для прикладу, в першу чергу слід вказати на адміністративні суди, які ніколи не розглядають судові справи раніше одного-двох років. Відповідно, якщо врахувати те, що підготовка до розгляду дисциплінарних справ (відбір пояснень, вивчення матеріалів справи і перевірка фактів) займає в КДКА не менше шести календарних місяців, а засідання як правило визначається впродовж 3-7 місяців, то вже на цьому етапі строки, які встановлені ст.35 Закону вже давно спливають. А якщо оскаржуваний адвокат подасть судове оскарження (а він його обов’язково подасть, як тільки зрозуміє, що хабар голові КДКА буде значно коштовнішим чим вартість судового збору) – то в 100% випадків адміністративний суд не встигне прийняти остаточне судове рішення за 1-3 місяці, які у разі прямої зацікавленості КДКА, можуть бути ще зекономленими на етапі вивчення справи). Однак, навіть якщо і стався б один такий дивний випадок, що адміністративний суд все-таки устиг би винести кінцеве рішення у справі провадження до закінчення строку притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, встановленого ст.35 Закону, то все-рівно адвокат не буде покараним, так як у його розпорядженні залишиться ще два рівня оскарження судового рішення: касаційна інстанція і Верховний суд, на які точно потратяться довгі роки. Отож, є очевидним що положення ст.35 Закону слід розуміти як проміжок часу для подання відповідної скарги на дії адвоката. При чому, з моменту подання такої скарги – перебіг обмеженого строку мусить зупинятися.
В противному випадку немає жодної потреби в діяльності КДКА, ВКДКА, хіба що для подальшого торгування адвокатськими посвідченнями, на прикладі адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, який купив для себе саме таку посвідку, навіть не володіючи українською і російською мовами.
27.09.2018 року особа 1 подав до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, будинок 3, 2-й поверх) чергове оскарження за вих. № 2550/27 на Рішення за № Д/12-5 від 30.08.2018 року дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.
29.11.2018 року, Рішенням № ХІ-004/2018 Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було скасоване Рішення дисциплінарної палати КДКА Рівненської області від 30.08.2016 року за Д/12-5. При цьому, дана комісія в передостанньому абзаці четвертого аркушу свого Рішення особливо зазначила те, що “…ДП КДКА Рівненської області, не зважаючи на вказані ВКДКА у Рішенні № V-005/2016 від 16.05.2016 року ознаки дисциплінарного проступку адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, чомусь взагалі не встановлювала наявність або відсутність в його діях або бездіяльності складу дисциплінарного проступку, а одразу прийняла Рішення про закриття дисциплінарного провадження за закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності”. Крім того, ВКДКА на третьому аркуші свого Рішення за № ХІ-004/2018 деталізовано перераховує дисциплінарні проступки адвоката Алімамедова Імрана Акпер Огли, за які він мав бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності з самого початку розгляду заяви особи 1, однак Голова дисциплінарної палати КДКА у Рівненській області Курганська О.В. зумисно вчиняла перешкоди та затягувала розгляд дисциплінарної справи аж до моменту спливу строку, встановленого для притягнення адвоката до відповідальності. Крім цього, Курганська О.В. двічі скомпроментувала себе тим, що продовжувала і надалі розглядати дисциплінарну справу адвоката Алімамедова І.А.О. три роки поспіль по суті справи та постановлювати відповідні Рішення, в той час як мусила ще два з половиною роки тому закрити провадження “у зв’язку із закінченням річного строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності”, або принаймні і надалі продовжувати грати в безконечну гру дураків, висмоктуючи (з корупційних міркувань) останню вірменську кров з адвоката Алімамедова І.А.О., а з особи 1 – кошти на подальші оскарження її чергових шахрайських Рішень, а також особистий час, життя, здоров’я і упущену вигоду (від простою його власного приватного підприємства). Останнє доказує тривалу і неправову діяльність Курганської О.В., яка своїми діями навмисно порочить авторитет української адвокатури, а через корупційні дії – підриває економічні основи української держави.
Вищенаписане дає тверді підстави вважати, що в діяльності Голови дисциплінарної палати КДКА Рівненської області Курганської Олени Вікторівни є склад кримінального правопорушення, що передбачене ст.170, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 КК України. Крім того, як для даного випадку, дії Курганської О.В. є явно антидержавними, що направлені на підрив довіри громадськості до органу адвокатури України і керівників держави в цілому, що явно на руку зовнішнім ворогам нашої держави. Курганська О.В. явно через підривну співпрацю з зовнішнім ворогом, регулярно перевищує свої службові повноваження, отримує незаконний прибуток від продажу адвокатських посвідчень, вчиняє підроблення, покриває вчинені дисциплінарні і кримінальні проступки та перешкоджає здійсненню громадської діяльності, тим самим саботуючи роботу органу адвокатури України. Саботаж і бойкотування роботи органів адвокатури України прирівнюється до шпіонажу і зраді інтересам держави. Курганська О.В. умисно вчиняє посадові злочини на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, а також державній, економічній і інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України має безжально каратися, поки не розпочалися воєнні дії в м.Києві. Навмисна протидія нинішній державній політиці Курганською О.В. вже розчарувала частину українців у нинішньому курсі нашого уряду та призводить до агресивної настроєності населення. Зазначене підтверджує, що в діяльності Курганської О.В. наявний склад додаткового кримінального правопорушення, що передбачене ч.2 ст.111 КК України. Таким чином, відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень Курганською О.В. мають всі ознаки злочину, що передбачені ст.170, ч.2 ст.364, ч.2 ст.368, ч.2 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.2 ст.111 КК України та підлягають невідкладному внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є підставою для початку проведення досудового розслідування. З цього приводу були подані відповідні заяви до ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ ДБР і ГСУ СБУ про вчинені кримінальні правопорушення Курганською О.В. Очікуємо результатів адекватного реагування органів досудового розслідування ГПД НАБУ, ГСУ ГПУ, ГСУ СБУ, ГСУ ДБР, а також належного резонансу небайдужої міжнародної і української громадськості та не корумпованого мас-медіа.

Подубинський Б.В. Курганська О.В. Сурікова С.І.

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 1

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 2

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 3

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 4

Дроздов Олександр Михайлович шахрайство 5

Підписатися
Сповістити про
6 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Армен
5 роки тому

Такої підлої і бездарної особи в адвокатурі України напевно більше не знайти, як оця бридка корупціонерка Курганська О.В. За наявними скаргами адвокатів, вона вимагає хабарі за практично все: за екзамени, тести, скарги, бланки, білети… З оглядом на військову ситуацію в країні, не здивуюся якщо у якогось бійця АТО здадуть нерви і він вчинить з нею самосуд, як це уже не раз бувало по різним містам України! Геть пархату наволоч від свинячого корита, в той час як бійці АТО помирають за такиїх стерв у холоді і голоді!

Эдик
5 роки тому

это же какой нужно быть подлой и безмозглой, самоуверенной в своей безнаказанности и алчной, что бы не выполнять предписаний ВКДКА? а может все дело в том, что она шизофреничка и не адекватно воспринимает указания высших инстанций? что бы из этого всего небыло причиной “крышевания” адвоката алимамедова, это подлое и низкое существо должно как минимум сидеть в тюрме или же рыть траншеи на передовых рубежах АТО! не за такую падаль как она Герои Небесной Сотни помирали на Майдане, и не за такую тварь сейчас люди десятками тысяч гибнут на Донбассе!

Орест
5 роки тому

ця продажна шкура прославилася своєю алчністю на всю рівненську область. якби могла то напевно продала навіть кістки своїх батьків. виникає лише одне питання, куди вона гроші від отриманих хабарів діває? ходять по місцевій адвокатурі слухи що вона масово скуповує брюліки і золото. треба ж так, не боїться домушніків…

Орест
5 роки тому

рівненщина – край бурштину і наркоти, а тому тамтешні люди всі заможні. тому ця стареча і бездарна потвора користується нагодою і з молотка продає усе те, що має попит. її зовсім не цікавить, хто покупець: армянин чи грузин, молдаван чи турок, аби на її брудну лапу побільше клали єнотиків та бабла. а ця справа уже не хитра і не вимагає особливого таланту. простягнути корупційну лапу може навіть глухо-німий, аби в одного з них були ксіви, в іншого – гроші!

Дана
5 роки тому

Ця клімактерична маразматичка толком побудувати речення не в змозі, але все те, що стосується хабарів – це її стихія! Курганська О.В. любого шахрая обшахраїть, як тільки відчує запах грошенят. Цю потвору потрібно негайно відсторонити від займаної посади і як слід зайнятися її злочинною діяльністю!

Ольга
3 роки тому